Feministki donoszą na Kościół: Brał dotacje na gender - zdjęcie
28.12.13, 16:10Feministki (fot. archiwum fronda.pl)

Feministki donoszą na Kościół: Brał dotacje na gender

11

"Biskupi i księża Kościoła katolickiego od dłuższego czasu prowadzą nagonkę na szkoły i przedszkola realizujące politykę równości płci. Jak się okazuje instytucjom katolickim nie przeszkadza to wnioskować i wydawać dotacje unijne, w które wpisany jest obowiązek wdrażania zasady równości płci, czyli gender mainstreaming" - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl Joanna Piotrowska, szefowa Feminoteki. 

Feminoteka wyliczyła bowiem, że w 16. województwach Kościół realizował projekty unijne, na które przyznano  61 499 178,14 zł dotacji. Największą pulę unijnych środków miał otrzymać Katolicki Uniwersytet Lubelski – blisko 15 mln złotych.

Piotrowska zapewnia, że jedynym celem Feminoteki jest dokładna kontrola, czy kościelne instytucje, które dostały dotacje, spożytkowały je zgodnie z zasadą gender mainstreaming. "Niestety głośno wypowiadane krytyczne oceny zasad gender wywołują w nas podejrzenia, że dotacje te są wydawane ze złamaniem prawa" - argumentuje szefowa Feminoteki. 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez NIK ma poprzeć Wanda Nowicka. 

MBW/Dziennik.pl

Komentarze (11):

anonim2013.12.28 16:29
I tu mają rację pazerność np. KULu kasa za cyrograf!
anonim2013.12.28 16:42
KK nie jest tak poaranoicznie genderowo chory i głupi aby te pieniadze wydać niegodnie,majac doskonałą wiedze o pazerności wujnijnych księgowych!
anonim2013.12.28 17:45
@Apologeta2 i nn podobnie myślący! Szatan Diabeł zawsze złote góry obiecuje ale jak do czego przyjdzie zostaną oszukani i wyśmiani przez Niego Np. Illuminati, myślą, że zasiądą na złotych tronach władzy w jego królestwie. Ale tam takich złotych tronów po prostu nie ma! Są tylko lochy, kazamyty, ołtarze ochydy, łoża śmierci i zatracenia. Jakie więc szczęście i rozkosz będzie ich udziałem - gdy na arenie i scenie hańby będą występować dla swojego umiłowanego i jego przbocznej gwardi a klakierami, prześmiewcami aby dobrze tańczyli, podrygiwali, będą przez nich oszukani Np. ich zwolennicy słynne bractwo braci - judasze chrześcijanie - którzy za marne ochłapy sprzedali Jaśniejącemu Lucyferowi swoje pierworództwo Tj. prawo bycia w Niebieskim Chrystusowym Królestwie.
anonim2013.12.28 18:30
ale się lewactwo wystraszyło, na każdym portalu tylko gender i gender, widać, że obnażanie tego, czym jest idiotyzm zwący się gender to dobry kierunek
anonim2013.12.28 20:45
@Apologeta2 1.Nie ma czegoś takiego jak unijna definicja polityki równości płci równoznaczna z tym co potocznie nazywamy "genderyzmem" czyli polityką identyczności płci.Kościół katolicki nie ma żadnego problemu z równością płci taką jak ją widzą przepisy unijne.Natomiast to o czym mówią nazifeministki w rodzaju Środy faktycznie kłóci się z katolicyzmem.A działaczom z np.: Feminoteki chodzi o monopol na jedynie słuszną wizję tego czym jest równość i oczywiście będą walczyć o kasę i zakneblowanie inaczej od nich myślących. 2.Bym się nie przejmował kościołem jako podmiotem religijnym.Wystarczy pozwolić po prostu na wolny rynek idei.Zawsze jak jest wolność w kwestii światopoglądu kościół katolicki radzi sobie doskonale. 3.Zastanów się ile "genderowszczyzna" wydaje na przykład na promocję parytetów ,które są zaprzeczeniem równości (możesz mieć kwalifikacje wyższe ale jak masz płeć nie taką jak trzeba i nie mieścisz się w parytecie - przegrywasz) to zorientujesz się ,że to właśnie takiej Feminotece nie należą się pieniądze ,które mają być przeznaczone na cele zgodne z polityką równości płci.
anonim2013.12.28 23:10
Zróbcie sobie GENDER-TEST i podajcie dalej: http://dobrakonserwa.blogspot.com/2013/12/gender-test.html
anonim2013.12.29 0:08
Mądrości naukowe gender. broszura do pobrania bez limitu. GENDER CYWILIZACJA ŚMIERCI http://chomikuj.pl/nbogdanus/E-BOOKI+KATOLICKIE -------------- W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk - ucisk kobiety przez mężczyznę". Marksistowską ideologię walki klas przełożono na obszar relacji między mężczyzną i kobietą. Mężczyzn utożsamiono z kapitalistami uciskającymi proletariat czyli kobiety. Słowa Margaret Sanger: „Kobieta jest upośledzona przez to, że jest żoną i matką. Trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od tej pańszczyzny, jaką jest ciąża, rodzenie dzieci, zajmowanie się dziećmi’’ przyjęto jako wykładnię radykalnego feminizmu5. ------------------------------- „Kobiety nie powinny mieć możliwości wyboru pozostania w domu i wychowywania dzieci, ponieważ gdyby taka możliwość naprawdę istniała, zbyt wiele kobiet skorzystałoby z niej". Simone de Beauvoir ------------------ Kate Millet w swej książce z 1969 r. pt. Sexual Politics (Polityka seksualna) pisała: „... nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu’’10. ----------------- Alison Jagger w książce używanej na kursach dla kobiet ukazuje, jaki powinien być pożądany rezultat rewolucji klas płciowych: „Zniesienie rodziny biologicznej wyeliminuje także potrzebę opresji seksualnej. Męski i żeński homoseksualizm oraz pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce liberalnej jako opcje alternatywne. Sama „instytucja" współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna odgrywają określone role, zniknie. Ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności11. --------------- W latach 70. Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do „rewolucji klas płciowych” (sex-class revolution): ,/iby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem rewolucji feministycznej jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz wyeliminowanie różnicy między płciami; różnice płciowe nie będą już więcej miały żadnego znaczenia"6. ------------------- Według Firestone istotą ucisku kobiet jest macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Ci, którzy popierają to stanowisko, uważają, że aborcja na żądanie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, zatrudnienie kobiet i przetrzymywanie dzieci we wspomaganych przez państwo żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia kobiet. Nancy Chodorow w książce The Reproduction of Mothering twierdzi, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne i - według niej - nierówne klasy. Jest to przyczyną tolerowania ucisku „klasowego”7. -------------------- Na rozwój ideologii gender wpłynęło wielu naukowców, badaczy, lekarzy, psychiatrów. Obok ideologii Marksa i Engelsa, która odegrała tutaj ogromną rolę, obok najważniejszych podwalin gender wywodzących się z teorii Zygmunta Freuda, wymienia się także działalność innych osób, które odegrały w tym zakresie znaczącą rolę. Należą do nich m.in.: ----------- Magnus Hirschfeld (1868-1935) - niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia, prekursor seksuologii, założyciel Instytutu Seksuologicznego w Berlinie. Jeden z pierwszych liderów ruchu na rzecz równouprawnienia homoseksualistów. Hirschfeld był współzałożycielem w 1897 pierwszej niemieckiej organizacji WhK [Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) zrzeszającej osoby homo-seksualne15. Wymieniany jest obok Brytyjczyka Havelocka Ellisa i Amerykanina Alfreda Kinseya jako prekursor badań nad seksualnością. Głównym polem badań Hirschfelda był homoseksualizm. Był autorem pięciotomowego traktatu o seksuologii, jak również ok. 150 innych prac z tej dziedziny. Był też twórcą teorii metatropizmu, według której płeć jest czymś chwiejnym, ulegającym zmianie. Odkrył także wpływ hormonów na osobowość seksualną człowieka. ----------- Wilhelm Reich (1 8 9 7 -1 9 5 7 )16 - już w czasie studiów medycznych wraz z kolegami postanowił założyć nieoficjalne studium seksuologiczne, niezadowolony z tego, że wykładowcy zaniedbują dziedzinę seksuologii. Studia medyczne utwierdziły go w przekonaniu, że seksualność jest "ośrodkiem, wokół którego obraca się całe życie społeczne i wewnętrzne życie jednostki". Dobrze rozumiał, że erotyzacja jest idealnym narzędziem do zniszczenia relacji do Boga, Kościoła, tradycji, państwa, rodziców, ojca i nauczycieli, do zburzenia dotychczasowej struktury i ładu społecznego. Zaspokajaj swoje żądze seksualne, a stworzysz raj na ziemi twierdził Reich17. ---------- Margaret Sanger (1 8 7 9 -1 9 6 6 ) widziała w macierzyństwie „niewolnictwo reprodukcji”, z którego pragnęła uwalniać kobiety18. Twierdziła, że kobieta jest właścicielką swojego ciała i swojej płciowości i może nimi zarządzać tak, jak jej się to podoba i jak sama zadecyduje. Zanegowała obiektywny porządek dotyczący prokreacji i macierzyństwa. Swoje idee czerpała z natchnienia marksistowskich koncepcji ucisku i wyzwolenia, była promotorką antykoncepcji, kontroli urodzin i „wolnej miłości”. Opowiadała się za sterylizacją i przymusową aborcją ze względu na rasy oraz ludzi chorych psychicznie i genetycznie, a także pochwalała tezy nazistowskiego programu eugenicznego. W 1942 r. założyła Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń (ABCL), która dwadzieścia lat później zmieniła nazwę na International Planned Parenthood Federation, (IPPF), czyli Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa19. Sanger zainicjowała I Światowy Kongres Kontroli Urodzeń w Genewie, rozpoczęła masowy ruch tzw. wolnego seksu, finansowała badania prowadzące do stworzenie pigułki antykoncepcyjnej20. Walczyła o zmianę prawodawstwa, aż w końcu w 1965 r. Sąd Najwyższy USA uznał zakaz używania środków zapobiegania ciąży za sprzeczny z konstytucją21. -------------- Alfred Charles Kinsey (1894-1956) - amerykański biolog. Autor tzw. Raportu Kinseya. Profesor entomologii i zoologii. W 1947 założył Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction na Indiana University, znany dzisiaj jako Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction. Na podstawie swoich raportów Kinsey opublikował dwie książki: Zachowanie seksualne mężczyzny z 1948 r. i Zachowanie seksualne kobiety z 1953 r. Książki te wywołały skandal, a ich autora uważa się do dziś za ojca rewolucji seksualnej. Alfred Kinsey dokonał prawdziwego demontażu kultury zachodniej. Jego badania, oparte na fałszerstwach (jak okazało się 40 lat później) wpłynęły w zdecydowany sposób na postawy wobec seksualności człowieka, szczególnie zaś na ujmowanie homoseksualizmu. Kinsey mógł wypłynąć na arenę międzynarodowej sławy dzięki wsparciu finansowemu Rockefellerów. Choć zmarł w 1956 r. obecny na wielu uczelniach z dyscypliną seksuologii oddziałuje i napędzą rewolucję seksualną zgodą z jego zafałszowanym sposobem ujmowania problematyki seksualnej22. -------------- Margaret Mead (1901 - 1978) - była biseksualna - ustaliła w toku swoich badań nad różnymi plemionami, że wszystkie cechy osobowości, które kategoryzujemy jako męskie bądź kobiece, są luźno powiązane z płcią biologiczną i nie wynikają z natury ludzkiej, lecz na drodze socjalizacji kształtuje je kultura. Nie znała ona terminu gender, który pojawił się później, ale przyczyniła się do wytyczenia jego zakresu semantycznego. Jej opisy „wolnej miłości’’ u ludów pierwotnych miały wpływ na rewolucję seksualną lat 60. XX wieku23. --------------- Simone de Beauvoir (1908 - 1986) do historii przeszło jej słynne zdanie: „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje’’ pochodzące z książki napisanej w 1949 roku pt. Le Deuxième sexe (Druga płeć). De Beauvoir widziała w kobiecości coś, co nie jest powiązane genetycznie z bazą biologiczno-psychiczną jej płci, ale coś, co określić można jako konstrukt społeczny czyli kulturowy wytwór. Jaka będzie kobieta i jej kobiecość zależy od niej samej: jeśli podda się tradycji i religii i będzie pasywna, to utożsami się ze stereotypem społecznym stając się żoną i matką, a jeśli zdobędzie się na aktywizm i odwagę, to ma szansę „prawdziwego” wyzwolenia, posiadania siebie oraz wpływania na swoje przeznaczenie24. ------------ Dr John Money (1921 - 2006) - kontrowersyjny psycholog i seksuolog amerykański związany z Uniwersytetem w Baltimore, znany jest z radykalnych poglądów na temat płci. Twierdził, że dziecko nie rodzi się z płcią, która do pewnego momentu jest płynna, ale nabywa ją przez wychowanie i socjalizację, a co za tym idzie, może być ona zmieniana przez odpowiednią interwencję behawioralną25. -------------- Judith Butler (ur. 1956) - amerykańska profesor literaturoznawstwa i aktywna lesbijka, w swojej książce pt. Gender Trouble: Feminism and The Subversion o f Identity 1990, zaostrza opozycję pomiędzy sex a gender, formułuje koncepcję performatywności płci oraz tworzy tzw. queer theory. Butler radykalizując dotychczasową dychotomię sex i gender, uznaje nawet samo istnienie płci biologicznej jako dyskursywne i kulturowe, ponieważ nawet biologia jest zależna i powinna być (oraz - według tej autorki - jest faktycznie) rozpatrywana w kulturowo - społecznym kontekście. Z tego powodu płeć biologiczna stanowi wyłącznie retrospektywny produkt płci kulturowej, tworzący iluzję jej naturalności, organiczności i pierwotności. To oznacza, że zarówno płeć kulturowa jak i sposób rozumienia płci biologicznej są konstruktami społecznymi”26. ====================================== Gabriele Kuby w swym dziele „Globalna rewolucja seksualna" stwierdza, że sięgająca rewolucji francuskiej walka kulturowa o stworzenie nowego, autonomicznego, podatnego na manipulację i w pełni kontrolowanego człowieka miała rozmaitych promotorów, co prowadziło ich do łączenia się w potężne koalicje interesów. Wśród tych koalicji poprzedzających dzisiejszą ideologię genderową wymienia: > Maltuzjanizm, który chce ograniczyć liczbę ludności świata, ponieważ rzekomo rośnie ona szybciej niż produkcja środków żywności. > Ruch eugeniczny, który chce polepszyć jakość ludzkości kosztem jej liczby. > Interesy władzy bogatych i wpływowych Amerykanów, tzw. WASP [biały, pochodzenia anglosaskiego, protestant), którzy zauważyli niebezpieczeństwo „zróżnicowanej płodności”: tzn. niski przyrost naturalny w wyższych klasach społecznych i wysoki - w niższych, zwłaszcza wśród Murzynów i biednych krajów Trzeciego Świata, co przyniesie bogatym i możnym tego świata wcześniej czy później utratę władzy politycznej i ekonomicznej12. > Inteligentne i elokwentne jednostki propagujące filozoficzne, polityczne i psychologiczne idee i metody zmierzające do zmiany rzeczywistości społecznej. > Komunistyczni rewolucjoniści, którzy chcieli i chcą zniszczyć rodzinę i religię, a państwo przekształcić w utopijne społeczeństwo bezklasowe. > Ruch feministyczny, który chce „wyzwolić kobiety z niewolnictwa małżeństwa i macierzyństwa”. > Ruch homoseksualny, który chce usunąć „obowiązkowy heteroseksualizm”13.
anonim2013.12.29 2:19
//''Kościół Katolicki wziął 61,5 mln złotych dotacji unijnych na projekty, które powinny wspierać gender''// Nie wspierać, ale badać, a to różnica. Zanim się cokolwiek wspiera, pierwsze się to bada. Bez badań naukowych nic w Kościele nie przejdzie. Lewacki ciemnogród też obowiązują standardy naukowe, jak wszystkich.
anonim2013.12.29 5:35
Jaki jest sposób zdobycia pieniędzy na gendera? Bo ja też jestem kościołem, takim w miniaturze!
anonim2014.01.1 18:00
Feministki idźcie do diabła razem z genderowcami, lewakami i palikociarnią.!!!
anonim2014.01.2 16:27
@...eee ''Bez badań naukowych nic w Kościele nie przejdzie...'' Czyli rozumiem, że wszystko co głosi KK jest wynikiem badań naukowych? No daleko posunięta teza...bardzo daleko...