„Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich” – podkreślili biskupi w liście pasterskim o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w listopadzie ub.r. – „Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe zadanie”. (…) Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc” – napisali hierarchowie. W niedzielę 17 maja br. w kościołach w całym kraju odbędzie się druga z kolei składka na przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

„Druga ogólnopolska zbiórka przeznaczona będzie na pokrycie części kosztów związanych z wydarzeniami centralnymi ŚDM. Najważniejszych uroczystości – począwszy od Ceremonii otwarcia, przez powitanie Ojca świętego, Drogę Krzyżową, które odbędą się na krakowskich Błoniach, aż do Czuwania i Mszy Świętej Posłania na Campus Misericordiae w Brzegach pod Krakowem – nie da się zorganizować bez odpowiednich środków” – czytamy na stronie www.krakow2016.pl.

Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 zachęca także do wsparcia tego dzieła poprzez przekazanie darowizny pieniężnej, rzeczowej czy usługowej. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.krakow2016.com/wesprzyj

KZ/Episkopat.pl