Dziś zbiórka - razem dla Światowych Dni Młodzieży - zdjęcie
17.05.15, 07:23

Dziś zbiórka - razem dla Światowych Dni Młodzieży

2

„Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich” – podkreślili biskupi w liście pasterskim o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w listopadzie ub.r. – „Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe zadanie”. (…) Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc” – napisali hierarchowie. W niedzielę 17 maja br. w kościołach w całym kraju odbędzie się druga z kolei składka na przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

„Druga ogólnopolska zbiórka przeznaczona będzie na pokrycie części kosztów związanych z wydarzeniami centralnymi ŚDM. Najważniejszych uroczystości – począwszy od Ceremonii otwarcia, przez powitanie Ojca świętego, Drogę Krzyżową, które odbędą się na krakowskich Błoniach, aż do Czuwania i Mszy Świętej Posłania na Campus Misericordiae w Brzegach pod Krakowem – nie da się zorganizować bez odpowiednich środków” – czytamy na stronie www.krakow2016.pl.

Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 zachęca także do wsparcia tego dzieła poprzez przekazanie darowizny pieniężnej, rzeczowej czy usługowej. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.krakow2016.com/wesprzyj

KZ/Episkopat.pl

 

Komentarze (2):

anonim2015.05.17 9:02
Ostatnie Światowe Dni Młodzieży w Brazylii okazały się kompletną klapą finansową. Kuria archidiecezjalna w Rio de Janeiro w celu uzyskania funduszy na spłatę długów po ŚDM, które pierwotnie wynosiły 38 mln dolarów, musiała sprzedać swoje nieruchomości, m.in. za 46 mln reali (61,5 mln zł) jeden z budynków należących do archidiecezjalnego stowarzyszenia Dom Biednych im. Matki Bożej z Copacabana. Nie był to odosobniony przypadek, z długami borykały się także organizatorzy poprzednich Światowych Dni Młodzieży. Imprezy te były równocześnie dofinansowywane ze środków publicznych, wzbudzając debatę nad stanem budżetu i relacjami państwo-kościół. W Brazylii opinia publiczna została poinformowana, że władze lokalne, miejskie i centralne wydały z publicznych środków 50 milionów dolarów na zabezpieczanie imprezy, 10 milionów na dofinansowanie transportu. Organizatorzy zwrócili się dodatkowo z prośbą o kolejnych 13 milionów dolarów wsparcia, którego nie otrzymali. W trakcie przygotowań podkreślano, że impreza w Rio de Janeiro stworzy 20 tysięcy miejsc pracy a uczestnicy ŚDM zostawią co najmniej 220 milionów dolarów. Nieuregulowane dotąd zobowiązania organizatorów względem zaangażowanych podmiotów gospodarczych wynoszą dziś 18 milionów dolarów. Poza tym, takich masowych spędów, które nie niosą żadnych korzyści duchowych, lecz służą gawiedzi ku zabawie nie ma potrzeby wspierać społeczeństwo katolików, którego rolą powinno być finansowanie inicjatyw ewangelicznych, służących nawracaniu na prawdziwą wiarę, zgodnie z nakazami Chrystusa: "Idźcie i nawracajcie wszystkie narody".
anonim2015.05.17 17:37
Absurd. Dzisiaj u mnie w kosciele tez zbierali. Nie dąłem nawet grosza. Niech kościół to finansuje ze swoich pieniedzy. Bede sie dokładał na impreze dla amerykanów przyjeżdżających na wycieczkę do Polski, parodia.