Dzieci ofiarami seks 'edukacji' w przedszkolach i szkołach - zdjęcie
29.12.18, 12:01Zdj. Pixabay, domena publiczna, CC0

Dzieci ofiarami seks 'edukacji' w przedszkolach i szkołach

Dziś mianem seks ''edukacji'' określa się kształtowanie pożądanych przez lewice postaw seksualnych wśród dzieci i młodzieży. Lewicowcy promują nawet w przedszkolach masturbacje, zabawy erotyczne, patologie LGBT, niszczą wśród dzieci naturalną zdrową wstydliwość i rozbudzają nieadekwatne do wieku (a przez to niezdrowe) pożądanie seksualne u małych dzieci. Celem seks edukacji jest zniszczenie znienawidzonego przez lewice społeczeństwa mieszczańskiego.


W Niemczech hierarchia milcząc akceptuje i wspiera patologiczne treści w edukacji, instytucje państwowe promują aktywizacje seksualną młodzieży i homoseksualizm - Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Federalna Centrala Edukacji Zdrowotnej zamieszcza na swoich stronach internetowych materiały instruktażowe jak kopulować. Liczne organizacje pozarządowe, korzystające z funduszy publicznych i Unii Europejskiej, szerzą sex propagandę i propagują aborcje. Kreowane na autorytety osoby promują: onanizm wśród dzieci, pedofilie, kazirodztwo, rozbudzanie seksualne dzieci przez rodziców. W publikacjach kierowanych do dzieci i młodzieży znajdują się seks instrukcje, promocja wszelkich patologii, instrukcje jak demoralizować nieletnich. W niektórych przedszkolach w RFN promuje się wśród dzieci zabawy erotyczne (w tym wzajemne pieszczoty narządów płciowych i seks oralny) oraz materiały pornograficzne. Seks manipulatorzy w seks edukacji udają ekspertów, skłócają dzieci z rodzicami, promują patologie seksualne, aktywizują seksualnie nieletnich, wymuszają na dzieciach dostosowanie się do udziału w patologicznych warsztatach seksualnych.


W Niemczech rodzice chroniący swoje dzieci przed seks edukacją karani są grzywnami, a ich dzieci są im odbierane. Owocem takiej seks polityki w Niemczech jest powszechny problem molestowania i gwałtów dokonywanych przez dzieci i młodzież na innych nieletnich. Skutkiem aktywizacji seksualnej młodzieży prowadzonej w szkołach, są niechciane ciąże, aborcje, problemy zdrowotne wynikające z antykoncepcji (depresje, zanik miesiączkowania, migreny, zmniejszenie libido, wzrost wagi, zakrzepice, udary, rak, wady genetyczne u ludzi i zwierząt wynikające z obecności w wodach z moczu środków antykoncepcyjnych, mniejsza płodność mężczyzn, bezpłodność kobiet), epidemia chorób przenoszonych drogą płciową (chlamydi, rzeżączki, wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, który może poprzez seks oralny wywołać rak ust i gardła – w USA na choroby przenoszone drogą płciową cierpi 25% nastolatków, koszty leczenia są ogromne), zaburzenia psychiczne (w USA na depresje cierpi 25% dziewcząt aktywnych seksualnie i 8% pasywnych, próby samobójcze ma 14% dziewcząt aktywnych seksualnie, i 8% pasywnych), osłabienie umiejętności stworzenia w dorosłym życiu stabilnego związku). Owocem edukacji seksualnej w USA jest to, że 70% studentów w USA ma przygodne relacje seksualne (które wiążą się z o wiele większym ryzykiem zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową).


Wstyd niszczony przez lewice u dzieci, chroni dzieci przed pedofilami. W szkołach podczas edukacji seksualnej redukuje się u dzieci wstyd przez co dzieci są bardziej otwarte na pedofilów. Wstyd u dzieci redukowany jest poprzez zajęcia z modelami penisów i prezerwatywami, oraz przez presje nauczycieli i rówieśników wymuszającą na dzieciach uczestnictwo w seks warsztatach.


Seksualizacja dzieci jest szkodliwa. Nie jest prawdą, „że dzieci już od wieku niemowlęcego chcą i potrzebują stymulacji i aktywności seksualnej”. W rzeczywistości dzieci zaczynają mieć potrzeby seksualne dopiero gdy dorastają. Dzieci nie są biologicznie (fizjologicznie i hormonalnie) ani psychicznie (dojrzałość psychiczna następuje dopiero po osiągnięciu dojrzałości biologicznej) gotowe na seks. Wywołana seks edukacją „nawykowa masturbacja utrwala seksualność narcystyczna”, co uniemożliwia wytworzenie dojrzałej postawy seksualnej otwartej na potrzeby partnera, izoluje z relacji społecznych, miłości i spełnienia, wpędza w kompleks niższości.


Gender dezorientuje dzieci co do ich tożsamości płciowej co powoduje zaburzenia osobowości (nerwice, schizofrenie, pograniczne zaburzenia osobowości, stres po urazowy, otwartość na pedofilów, agresje). Gender utwierdza młodzież w przelotnych i nietrwałych w normalnych warunkach patologicznych relacjach seksualnych, jako w ich rzekomej orientacji seksualnej.


Seks edukacja ukrywa przed dziećmi i młodzieżą szkodliwość homoseksualizmu dla zdrowia. W seks edukacji rozwody przedstawiane są jako coś normalnego, przez co dzieci będące ofiarami rozwodów nie mogą przezwyciężyć swojej traumy – nie można rozwodów i innych zjawisk przynoszących cierpienie uznawać za coś normalnego.


Niszczenie rodziny w wyniku seks edukacji powoduje zwiększenie obowiązków socjalnych państwa, co niezwykle kosztowne jest dla społeczeństwa, ale zapewnia lewicowym politykom instrument despotycznej władzy nad poddanymi. Propaganda antynatalistyczna głosząca, że ciąża i posiadanie dzieci to nieszczęście doprowadziła do kryzysu demograficznego i załamania się państwa opiekuńczego.


Seksualizacja dzieci prowadzi do upadku kultury, a w konsekwencji do chaosu społecznego, rozpadu instytucji rodziny (najlepszej instytucji socjalizacji), odbiera dzieciom dzieciństwo, podważa autorytet rodziców, prowadzi do ogromnych kosztów leczenia zaburzeń psychicznych i chorób przenoszonych drogą płciową.


Fakty nie potwierdzają lewicowej propagandy mówiącej o tym, że przygodne relacje seksualne i homoseksualizm czynią ludzi zdrowszymi, efektywniejszym, bardziej zdolnymi do tworzenia więzi i szczęśliwszymi. W rzeczywistości przygodne relacje seksualne czynią ludzi nieszczęśliwszymi, ograniczają seks do realizacji popędu, wpędzają w seksoholizm, rujnują zdrowie psychiczne i seksualne. Edukacja seksualna szerzy kłamstwa na temat bezpieczeństwa przygodnych relacji seksualnych i antykoncepcji, poprzez seksualizacje dzieci czyni je bezbronnymi wobec pedofilów.


Celem edukacji seksualnej jest rozbicie naturalnych więzi społecznych, w tym i rodziny, i poprzez to uczynienie jednostek podatnymi na manipulacje, ograniczenie przyrostu naturalnego, zniszczenie chrześcijaństwa, zapewnienie osobom zaburzonym seksualnie dobrego samopoczucia.


Więcej informacji o ideologii gender i rewolucji seksualnej można znaleźć w wydanej przez wydawnictwo Homo Dei książce niemieckiej socjolog Gabriele Kuby „Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności”.


Jan Bodakowski