- Proroctwa Maryi mają chronić. Ona - niczym dobra mama - mówi nam, jakie mogą być skutki naszych postępowań. I chce nas chronić przed złem - mówi Saverio Gaeta, autor książki "Proroctwo o dwóch papieżach"

- Proroctwa Maryi odnoszą się zarówno do współczesności, jak i przyszłości. Katarzyna Emmerich w 1820 roku otrzymała wizję o współistnieniu dwóch papieży. Było to 200 lat temu. I dopiero dzisiaj te proroctwa stają się dla nas jasne - dodaje

- Obecne prośby Maryi odnoszą się do trwania w wierze i prawdzie Ewangelii. Swe konkretne porśby uzależnia od czaśów, w których żyjemy. Teraz Dziewica Maryja przekazuje nam konkretne ostrzeżenie. Odnosi się ono do utraty wiary. Przede wszystkim do zaniku kultu eucharystycznego, wiary w Jezusa w Hostii żywego - zaznacza Gaeta

- Maryja mówi też o zagrożeniach. Z punktu widzenia, możemy tak powiedzieć, społecznego istnieje ryzyko trzeciej wojny światowej czy katastrofy ekologicznej. Maryja nie proponuje nam niczego, co może wywołać terror, strach, czy niepokój. Ona zapowiada nam możliwą przyszłość. Musimy zrozumieć, że te proroctwa są zawsze warunkowe. Ich realizacja zależy także od tego, ja dużo się modlimy. Jeśli się modlimy, te proroctwa mogą ulec zmianie - podkresla

- Maryja nie daje nam ostrzeżeń, by nas wystraszyć, ale by uprzedzić nas o możliwym ryzyku, tak jak każda matka ostrzega swoje dziecko - mówi