Ciebie Boga wysławiamy - zdjęcie
11.06.20, 18:41

Ciebie Boga wysławiamy

6

1. Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

Komentarze (6):

violencja2020.06.11 23:32
W Tobie Panie zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki. Piękna stara polszczyzna. Piękne modlitwy , niech nam przetrwają. Uchylę rąbka tajemnicy, spowiednik polecił mi stare modlitwy wygłaszane głośno. Dzisiaj fronda taka piękna , uduchowiona i ja zostałam tutaj dłużej. Nie piszcie o pedałach , piszcie o Bogu.
zoll2020.06.11 21:23
kolejne pokolenia odtwarzają piękną bajkę od 2000 lat..która zaczyna się gwiazdą a kończy porwaniem przez chmurę...nic z tego od wieków nie wynika...jak było le tak i jest...głód na świecie, bieda, przemoc...religia nie ulepszyła świata...religia nakłada różowe okulary
jonas2020.06.11 22:19
bo dekalog nie jest przestrzegany. a to klucz do szczęścia. Ot i tyle
violencja2020.06.12 0:17
A co TY zrobiłeś dla świata?
M.a2020.06.11 20:29
Panie Boże dziękuję Ci za to, że dałeś nam Siebie.
katolicka kretynizacja polski2020.06.11 18:51
coś inny ten bogu co widziała Faustyna a ten z całunu turyńskiego...