Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14).

Uroczystość Bożego Narodzenie nie tylko przypomina nam, że Bóg stał się człowiekiem, ale także mówi nam nieustannie, że „Bóg po to stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. Obecność naszego Zbawiciela w Kościele, świętych sakramentach, Piśmie Świętym oraz naszych braciach i siostrach wciąż stawia nas wobec tajemnicy betlejemskiego żłóbka. Niech to misterium naszego zbawienia przenika nasze życie i przybliża nas do Boga i do siebie wzajemnie. O to Boże błogosławieństwo modlę się dla wszystkich ludzi wraz z moimi braćmi.

 


Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki
wspólnota benedyktynów z Tyńca

 

bz/ps-po.pl