Bóg przemówił! Homilia vs. kazanie. Wyjście księdza na ambonę nie jest chwilą na sen! Obojętnie jak by to dziwnie zabrzmiało - przez kapłana przemawia Bóg. Zobacz, jak do tego dochodzi.