Badania zostały przeprowadzone dla La Nuova Bussola Quotidiana. „75 proc. włoskich księży wie, że wśród ich parafiach są rozwodnicy w nowych związkach, którzy przystępują do Komunii” – twierdzi prof. Introvigne.

Według jego badania wielu katolików, mniej lub bardziej praktykujących, chodzi do Komunii, chociaż łamie w ten sposób zakaz kościelny. W wielu przypadkach dzieje się to w innych niż własna parafia, ze względu na obawę przed ewentualnym oporem proboszcza. Wyniki przeprowadzonych przez uczonego badań zostały przedstawione 7 marca w ramach konferencji w Trieście dotyczącej ataków na Kościół.

Prof. Introvigne podał, że niektórzy księża zapewniają, że w ich parafiach są także pary żyjące w niesakramentlanych związkach, które stosują się do kościelnego zakazu i nie przystępują do Komunii. Są to jednak wyjątki.

Co przeraża, aż 34 proc. włoskich księży zadeklarowało, że rozwodnicy w nowych związkach, którzy przystępują w ich parafiach do Komunii, robią to po konsultacji ze spowiednikiem. Introvigne wskazał, że niemal żadnej z włoskich duchownych nie odmawia sakramentu Eucharystii tym, którzy chcą do niego przystąpić.

pac/katholisches.info