Forum austriackich katolików „Związek, małżeństwo i rodzina” ma nadzieję, że biskupi na watykańskich synodach poświęconych rodzinie zmienią nauczanie Kościoła i dopuszczą rozwodników w nowych związkach do Komunii i spowiedzi. Ma to stać się zdaniem Austriaków na gruncie Ewangelii. Wspomniane forum działa od czterdziestu lat jako fachowe gremium Katolickiej Akcji Austrii.

Inspiracją dla wezwań Forum stała się wewnątrzkościelna dyskusja, a zwłaszcza słynny już wykład kard. Waltera Kaspera. Dodatkowo austriackich katolików do nacisków na zmianę nauczania skłaniają też wyniki watykańskiej ankiety przeprowadzonej wśród wiernych. Pokazała ona, że większość wiernych jest niezadowolona z nauczania Kościoła. Ten bowiem nie ma zdaniem wiernych żadnej propozycji dla rozwodników w nowych związkach: nie chce ich bowiem dopuścić do spowiedzi i Komunii świętej.

Poparcie dla herezji w niemieckojęzycznym świecie jest coraz silniejsze. Za dążeniem do zmiany katolickiej doktryny stoją nie tylko teologowie, ale także zwykli wierni, którzy całkowicie się pogubili. Zamiast dostosować się do tego, czego naucza Kościół, chcą by to on zmienił się tak, jak sami tego oczekują. Jest to bardzo niebezpieczne pomieszanie pojęć. Miejmy nadzieję, że watykańskie synody poświęcone rodzinie pomogą ukrócić takie postawy w Kościele.

Pac/kathpress.co.at