Alex Wieseltier: Żydowski punkt widzenia na 'mienie bezspadkowe' - zdjęcie
11.06.19, 16:30Zdj. Tiia Monto, CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

Alex Wieseltier: Żydowski punkt widzenia na 'mienie bezspadkowe'

45

"Polska, stając się sygnatariuszem Teresińskiej Deklaracji, zobowiązała się moralnie do prawnego uregulowania sprawy mienia bezspadkowego po obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia. Nie musi to oznaczać jakiegoś drastycznego zmieniania przepisów prawnych w tym zakresie"-pisze Alex Wieseltier na portalu Forum Żydów Polskich. 

Jak czytamy na fzp.pl, spór o tzw. mienie bezspadkowe ma wiele odcieni, do tego stopnia, że "nawet najbardziej rozsądne osoby po obydwu stronach nie są w stanie utrzymać normalnej równowagi i czasami gubią się w swoich ocenach".

"Z góry zaznaczam, że należę właśnie do tego typu osób i nie zdziwię się, jeżeli zostanę oskarżony o wadliwą, a nawet zupełnie błędną ocenę tej sprawy"- pisze Wieseltier. Na początku powołuje się na Deklarację Teresińską z 2009, w której jako pierwszej podniesiono kwestię mienia bezspadkowego.

„Mając na uwadze prawnie niewiążący charakter niniejszej Deklaracji i jej moralne obowiązki, bez uszczerbku dla obowiązującego prawa międzynarodowego i zobowiązań... uważamy, że w niektórych państwach mienie bezspadkowe mogłoby być użyte jako środek dla potrzeb materialnych dla ubogich ocalałych z Holokaustu (Shoah) oraz zapewnienia permanentnej edukacji o Holokauście (Shoah), jego przyczynach i konsekwencjach”-cytuje autor. W ocenie Wieseltiera, kwestia mienia bezspadkowego jest w tej deklaracji " bardzo rozwodniona", gdyż nakłada na sygnatariuszy zobowiązania moralne, przy czym zastrzega również prawo "do przestrzegania obowiązującego prawa międzynarodowego i pewnych niesprecyzowanych zobowiązań, do rozważenia możliwości przeznaczenia środków, które można przypisać do posiadanego mienia bezspadkowego, dla jeszcze żyjących i żyjących w biedzie ofiar Holokaustu, dając równie możliwość użycia tych środków do edukacji na temat Holokaustu". W ocenie publicysty, na przestrzeni ostatnich lat okazuje się, że z edukacją na temat Zagłady nie jest najgorzej, jednak "nikt nie słyszał" o żadnej zdecydowanej akcji rekompensat dla ubogich ofiar Holokaustu. Jak wskazuje Alex Wieseltier, obecnie trudno jest powiedzieć, jak liczna jest grupa ocalałych, żyjących do dziś. 

"To nie przeszkodziło jednak niektórym organizacjom żydowskim w USA doprowadzić do uchwalenia Ustawy 447, która dotyczy również mienia bezspadkowego"-konkluduje. Następnie autor tekstu na stronie FZP.pl cytuje Ustawę S447:

„(Rozdz. 2) Niniejsza Ustawa nakłada na Departament Stanu obowiązek składania Kongresowi sprawozdania z oceny państwowych przepisów i prowadzonej polityki w objętych nią krajach w zakresie identyfikacji i zwrotu lub rekompensaty środków bezprawnie zajętych, lub przekazanych w okresie Holokaustu, w tym:
- zwrot prawowitemu właścicielowi bezprawnie zajętego lub przekazanego mienia, w tym mienia religijnego lub komunalnego, lub zapewnienie równoważnej nieruchomości zastępczej, lub wypłata godziwej rekompensaty;
- wynagrodzenie za mienie bezspadkowe na cele potrzebujących ocalonych z Holokaustu;
- postęp w sprawach roszczeń osób ocalałych z Holokaustu i członków ich rodzin będących obywatelami USA.
>Kraje objęte< to uczestnicy konferencji poświęconej aktywom ery Holokaustu w 2009 r., określeni przez Departament Stanu, w porozumieniu z ekspertami organizacji pozarządowych, jako kraje budzące szczególne obawy w związku z restytucją aktywów z epoki Holokaustu”.

Jak zauważa Wieseltier, 447 zakłada wyłącznie przygotowanie sprawozdania, m.in. o stanie rzeczy w zakresie mienia pożydowskiego w obserwowanym państwie, ale jednocześnie "sugeruje obowiązek wynagradzania środkami uzyskanymi ze sprzedaży takowego innych ofiar holokaustu". Właśnie to sformułowanie jest, zdaniem autora, źródłem dywagacji na temat "możliwej presji polityczno-ekonomicznej USA na państwa, które mienie bezspadkowe po ofiarach Holokaustu posiadają". 

W polskim prawie takie mienie automatycznie przechodziło na własność państwa, które z kolei ma wolną rękę w jego wykorzystaniu lub sprzedaży. Polskę oskarża się obecnie głównie o to, że nie podjęła kroków w kwestii "legalnego usankcjonowania procedur związanych z mieniem bezspadkowym po ofiarach Holokaustu, które były polskimi obywatelami". Podnoszony jest również argument o "bezprecedensowym zakresie takowego mienia, pozostałego po 3 milionach obywateli polskich żydowskiego pochodzenia.

Polska odpowiada na te argumenty faktem historycznym: w tym samym czasie nasz kraj poniósł mnóstwo zniszczeń, za które nikt nie dał ani nawet nie zaproponował jakiejkolwiek rekompensaty. 

"Jak ten problem rozwiązać? Bardzo prosto!"- konkluduje Wieseltier, Powołuje się na Deklarację Teresińską, gdzie Polska "zobowiązała się moralnie do prawnego uregulowania sprawy mienia bezspadkowego po obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia".

"Nie musi to oznaczać jakiegoś drastycznego zmieniania przepisów prawnych w tym zakresie. Wystarczy tylko włączyć takową definicję w obowiązujące przepisy prawne"-wskazuje. Jak czytamy na FZP, kolejną propozycją byłoby przyznanie żyjącym ocalałym z Holokaustu, znajdującym się na granicy ubóstwa, "symboliczną rekompensatę, związaną z owym mieniem bezspadkowym". Innymi słowy, każdy były obywatel II RP, który przedstawi wiarygodną dokumentację poświadczającą, że żyje w kraju stałego pobytu w sytuacji finansowej poniżej progu ubóstwa, mógłby otrzymać "polskie 500+". Jak wskazuje Alex Wieseltier, jeżeli weźmiemy pod uwagę wiek takich osób i odsetek żyjących na granicy ubóstwa, kwota przeznaczona na ten cel nie będzie duża. Co więcej, liczba beneficjentów będzie niższa z roku na rok. 

Zdaniem autora artykułu na FZP.pl, Polska osiągnęłaby w ten sposób gigantyczny "efekt polityczny i propagendowy". Nie do przecenienia, zdaniem Wieseltiera, będzie możliwość odparcia krytyki ze strony "pewnych kół europejskich, amerykańskich i izraelskich". Autor prognozuje jednak, że obecnej władzy "nie stać na takie działanie".

yenn/FZP.pl, Fronda.pl

Komentarze (45):

Adam Karol Rduch2019.06.12 23:48
Zwracam uwagę na błąd logiczny w założeniu - mienie bezspadkowe obywateli polskich pochodzenia żydowskiego!!! Obywatele jakiego kraju??? A jaki kraj domaga się odszkodowań??? Większej hucpy jeszcze w historii nie widziałem. Nie dziwota, że z taką logiką wylatywało się po kolei ze wszystkich państw Europy!!!
Ix Ypsilon2019.06.12 12:04
Amerykański historyk Edward Reid o bezprawnej ustawie ACT 447 przeciwko Polsce wprowadzonej w USA pod wpływem lobby żydowskiego. Twierdzi, że zagraża nie tylko Polsce, ale również amerykańskiemu systemowi prawnemu, gdyż jest niezgodna z konstytucją.
Szymon2019.06.12 9:42
Żydzi wynocha z Polski !
J2019.06.12 3:44
Jak slusznie zauwazyl prof Finkelstein, nie nalezy wdawac sie wdyskusje na ten temat, a zwlaszcza dyskusje pseudo-moralne.
Prawda Was wyzwoli2019.06.11 22:46
Trzeba więcej i głośniej mówić o Judenratach, o policji żydowskiej, o żydowskich szabrownikach, o żydowskich kapo, o Żydach w armii niemieckiej i w oddziałach SS. O Żydach współpracujących z Armią Czerwoną, i o Żydach pracujących w Służbie Bezpieczeństwa, którzy mordowali Polaków (o Salomonie Morelu, o Ozjaszu Szechterze, o Wolińskiej i wielu, wielu innych żydokomunistach). Trzeba ciągle przypominać, że ponad 90% pracy przy Holokauście zostało wykonane żydowskimi rękami.
Dajcie przykład!!2019.06.11 22:42
Proponuję aby Żydzi i Amerykanie dali dobry przykład: 1/ Niech Żydzi oddadzą Palestyńczykom zabrane tereny, 2/ Niech Amerykanie oddadzą Indianom tereny Stanów Zjednoczonych Wtedy rozważymy sprawę mienia bezdziedzicznego
qwerty2019.06.11 21:11
to niech amerykańcy oddadzą mienie bezspadkowe indianom którym zabrali tereny a ich zamknęli w rezerwatach, bo każdy kij ma dwa końce. Wiódł ślepy kulawego, dobrze im się działo...
emk2019.06.11 20:06
Nie mają żadnych praw a wszelkie żądania są bezprawne. Każdy rząd który zgodzi się zaspokoić uroszczenia żydowskie zdradzi Polskę. W tej kwestii nie można uczynić żadnych ustępstw. Żadnych rozmów, żadnych deklaracji, żadnych wypłat na poczet haraczu.
Babo z Magistratu 2019.06.11 19:03
Niech nam Żydzi wypłacą BIBLIJNE MIENIE BEZSPADKOWE.
Olej2019.06.11 18:57
Zdaniem autora artykułu na FZP.pl, Polska osiągnęłaby w ten sposób gigantyczny "efekt polityczny i propagandowy". Zaiste Panie Alexie Wieseltier osiągnęłaby Polska ,,gigantyczny efekt ‘’ przejęcia szwabskiej odpowiedzialności za ludobójstwo z tak uparcie doklejaną przez Żydów Polsce gębą morderców i zbrodniarzy. Nawet gdybyśmy mieli ponieść konsekwencje polityczne i gospodarcze w żadnym wypadku nie wolno Polakom się przed wami ugiąć. Do majaków potraficie się upominać o swoich ludzi, gdy chodzi o zbrodnie to już nie wasi ich dokonywali. Kto nam, Polsce odda mienie bez spadkowe za pomordowanych na wschodzie, wywiezionych do sowieckich łagrów. To wasi ludzie w NKWD-owskich mundurach panie Wieseltier robili Polakom tę krwawą łaźnię. To wyście stali za systemem zbrodni w sowietach. Z waszej ideologii powstała zbrodnicza machina unicestwiająca całe narody. Czas to nagłaśniać na cały świat !
michu2019.06.11 18:39
Realizacja tego co wynika z punktu widzenia zawsze zależy od siły. Np w 1939 r. Polska miała inny punkt widzenia na Gdańsk i inny Niemcy i np z innego punktu widzenia na Kresy patrzyli Polacy i Sowieci ;).
Szlomo Rozencwajgier2019.06.11 18:05
Wszystko mamy już dogadane, zaraz na jesieni po wyborach pierwsze transze czekamy. Pan Kalkstein pilnuje pana koszer premiera żeby wszystko na zicher było gotowe zaraz po wyborach. No cóż... musicie zapłacić, uregulować zaległości. Wtedy my wam pomożemy. Sprzedamy wam ekstra samoloty, armia USA wejdzie na stałe, kilka świetnych elektrowni atomowych wam zbudujemy. Wiadomo, wszystko to są koszty ale przecież zapłacicie. Dobrze że wreszcie my się dogadali.
Maciek Arczyński2019.06.11 19:28
Drogi Szlomo. Wy ciągle macie te swoje wielkie plany. A potem przychodzi taki p. Hitler i te plany wybija Wam z głowy. Zaczynacie od początku i znowu ktoś Wam to wybija z głowy. Chcę tylko przypomnieć, że p. Hitlera finansowali Wasi pobratymcy za "Wielkiej Wody", czyli z Ameryki i takich Szlomo nie chcieli u siebie tylko woleli, żeby p. Hitler ze swoimi wyznawcami, zrobił z różnymi Szlomo porządek. No, to się ta za bardzo nie ciesz z tych różnych Waszych "sukcesów". Bo historia dowodzi, że te Wasze sukcesy takie ulotne. A poza tym Szlomo - jak j€ż tak sobie gaworzymy - to wytłumacz mi jedno: Jak to jest, że w Starym Testamencie - no bo uznajecie Stary Testament czy już nie? - Pan Bóg jak miał dość Waszych krętactw to wydawał Was na łup Waszych wrogów. Nawet i Mojżeszowi proponował deal, że Was wyrżnie a z niego wyprowadzi inny naród, pokorny. Tylko Mojżesz sobie uświadomił, że trzeba będzie zaczynać wszystko od początku i poprosił Pana Boga aby się wstrzymał. Ale propozycja była... No więc wytłumacz mi, dlaczego skoro byliście i jesteście tacy wspaniali to Pan Bóg podczas Shoah milczał? Sami to nazywacie "wielkim milczeniem Boga". No dlaczego, skoro Szymon Wiesenthal mówił o węgierskich Żydach wywożonych do obozów zagłady, że to "najpobożniejsi z pobożnych", a oni sami mówili, że "nic złego nie zrobili"? Dlaczego skoroście tacy wspaniali Bóg pozwolił na Waszą zagładę? Nie wierzycie przecież w Jezusa Chrystusa, który poszedł na krzyż i Jego wyznawcy wiedzą, że ten los ich może spotkać tak samo, nie jako kara, ale jako danie świadectwa prawdzie.
Alojzy Cedzidło2019.06.11 17:59
Tak na mój chłopski rozum to kompletnie nie kapuję o co tym ickom bogatym z Ameryki chodzi Nachapali się różnych ..odszkodowań i wcale się do dzielenia nie palili .ze swoimi biedniejszym i braćmi w wierze . Wydoili kogo m ogli . Przyszła kolej na Polskę , która za te lata do 2015 nie paliła się załatwić tego strupa. A prawda jest taka . Wojny nie wywołaliśmy .Po wojnie , do dziś bracia w wierze pomagali nowemu okupantowi w wybijanie nam z głowy wolności w kraju który bez naszego udziału nam przydzielono . Kraju w gruzach , obszabrowanego ,że wszystkiego . Myślę ,że tu chodzi tylko o jedno . Palestyna im się nie podoba . W Polsce byli by bezpieczni . A były już takie ,,marzenia " o Judeopolonii .
Maciek Arczyński2019.06.11 19:15
A tak, "marzenia" sięgają co najmniej XVII wieku i Chachama Franka. A Kraków nową Jerozolimą. Kiedyś, po 1989 r. jak pp. Mazowiecki i Geremek odwiedzali Izrael to byli fetowani jako "zdobywcy nowej ziemi Kanaan" (za "Naszą Polską", sprzed kilkunastu lat)
Endriu2019.06.11 17:56
"oraz zapewnienia permanentnej edukacji o Holokauście (Shoah), jego przyczynach i konsekwencjach”-cytuje autor."- to dobry pomysł pod warunkiem że wykład na ten temat będą prowadzić nie Żydzi.
Babo z Magistratu 2019.06.11 17:51
Mienie Bezspadkowe nie podlega darowiźnie ! ! ! Dla Ubogich Ofiar Holokaustu to odszkodowania przekazali Żydom Niemcy, ale Wpływowi Żydzi OKRADLI tych BIEDNYCH ! ! ! Więc teraz ci Wpływowi chcą by Polacy złożyli sie na te ukradzione - przez Zydów - odszkodowania ??? Może jednak to Niemcy wypłacą PO RAZ DRUGI odszkodowania biednym ofiarom holokaustu ??? A może mieszkańcy Madagaskaru ??? Jak politycy ""polscy""??? chcą, to niech zapłacą - wyłącznie w swoim imieniu i ZE SWOJEJ KIESZENI ! ! !
Szlomo Rozencwajgier2019.06.11 18:08
Nie mieszaj pan już. My już dogadani z panem Kalkstein i panem koszer premierem, na jesieni pierwsze transze czekamy zaraz po wyborach. Geszeft robimy korzystny dla was też. Uregulujecie w końcu zaległości po naszych majątkach.
grimm2019.06.11 17:49
Próbują prać mózgi na rózne sposoby. Teraz 500+ Nie macie osób uprawnionych z dziedziczenia, to sami żydowskim ubogim pomagajcie. Od Polski wara. Efektem politycznym nie wycierajcie sobie gęby. Pod pręgierz krytyki nadaje się izrael czyniący holokaust palestyńczykom.
prosty2019.06.11 17:39
Na deklaracji terezińskiej figurują też Niemcy. Deklaracja wielokrotnie odwołuje się do "ofiar Holokaustu oraz pozostałych ofiar prześladowań hitlerowskich". Dlaczego nasz rząd nie występuje do Niemiec o zwrot zagrabionych dzieł sztuki, deklaracja wspomina: "Zachowując w pamięci Konferencję Waszyngtońską poświęconą dziełom sztuki skonfiskowanym przez nazistów, oraz biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte od czasu Konferencji Waszyngtońskiej, apelujemy do wszystkich partnerów, aby ich system prawny, gdy brane są pod uwagę inne tradycje legislacyjne, zapewnił sprawiedliwe rozwiązania dotyczące dzieł sztuki skonfiskowanych lub skradzionych przez nazistów, oraz by zapewnili, że pozwy o odzyskanie dzieł sztuki są rozpatrywane w sposób szybki i efektywny w oparciu o fakty i rangę pozwów oraz, że wszystkie odpowiednie dokumenty są uznane przez wszystkie strony."
W\\\\\\\\305\\\\\\\\202odek2019.06.11 17:33
Przecież Polska wypłaca emerytury obywatelom Izraela - czy to nie jest właśnie realizowanie " nakładanego na sygnatariuszy zobowiązania moralnego"? Czy kwoty, olbrzymie, przekazane organizacjom i stowarzyszeniom żydowskim w Polsce, w postaci przekazanego majątku to nie jest realizowanie tego zobowiązania moralnego? Czy środki przekazywane na muzea żydowskie POLIN, cmentarze - ostatnio 100 mln zł to nie jest realizowanie zobowiązania moralnego? Więc czego oni jeszcze chcą? Czy ze swej strony dają jakąś gwarancję, że przekazane środki pójdą na wspomniany cel, czy tak jak do tej pory organizacje żydowskie w USA przejmą te środki a ocaleli z Shoah zobaczą ucho od śledzia?
Wiesław Kaloryfer2019.06.11 17:32
Pomysł cytowanego autora całkiem niegłupi ale: "(...)uważamy, że w niektórych państwach mienie bezspadkowe mogłoby być użyte jako środek dla (...) zapewnienia permanentnej edukacji o Holokauście (Shoah), jego przyczynach i konsekwencjach" Słowa-klucz: Muzeum Polin Służy edukacji o Żydach na ziemiach polskich. W tym o okresie holocaustu. Państwo daje na nie określone sumy co roku. Do tego utrzymanie muzeów obozów zagłady. Jest? Jest. A czy to nie spełnia zobowiązań Deklaracji Terezińskiej? Bo ja mam wrażenie, że spełnia.
tadeusz Kulczycki2019.06.11 17:19
Pokrętne mącenie wody przez Żydów ma nam mydlić oczy. Każde odstępstwo od stanowczego nie spowoduje, że złupią nas tak, że się już nie pozbieramy.
edi2019.06.11 17:15
2 tys. lat temu zamordowany został CZŁOWIEK_BÓG JEZUS za to że głosił PRAWDĘ. Dzisiaj atakowani są JEGO WYZNAWCY-POLACY ZA TO ŻE KOCHALI I RATOWALI WSPÓŁBRACI ŻYDÓW podczas II WŚ.
lekcja odrobiona2019.06.11 17:07
nie interesuje mnie żaden ocalały żyd, przykro mi, ani złamanego grosza
Ho, ho ...2019.06.11 17:01
@robaczek Mr. Oxford proud Alumni, what was your "major" at the university, if you don't mind me asking? It's an early afternoon and you not at work? How's that? Can you hear me asshole robaczek? Can you speak English Mr. Oxford?
robaczek 2019.06.11 16:53
co wy z tymi Żydami macie? ;] jakis kompleks? no nie damy im nic bo sie nie nalezy. koniec tematu! po co to tak roztrzasac ;] a moze ktos ma interes w ciaglym podnoszeniu tego tematu? hmm ;] sprobujecie pomyslec samodzielnie i dojsc do wnioskow ? ;] buziaczki patokatole ;] *******
Maciek Arczyński2019.06.11 19:09
Misiaczku. Nie wiesz? Wysysamy antysemityzm z mlekiem matek i ojców... Jak se rano każdy katol nie napluje na jaką podobiznę żyda to nieszczęśliwy. W Krakowie na Rynku Głównym sprzedają takie rycinki z pejsatymi żydami. Do plucia dla każdego katola obowiązkowy zestaw: żydek i menora. Zadowolony? Czy jeszcze coś uzupełnić?
robaczek 2019.06.12 13:59
e slabe to.
Cogito ergo sum2019.06.11 16:49
Nie ma Żyda, który żyłby na granicy a tym bardziej poniżej ubóstwa.
Maciek Arczyński2019.06.11 18:44
Mówią mienie bezspadkowe... Widziałeś gdzieś jakie gruzy? To może im posłać + kilo ziemi w woreczku. A swoją drogą może policzymy to co nakradli ich ziomale za komuny. Bo o HGW i aferze reprywatyzacyjnej to wszyscy wiedzą.
sum2019.06.11 16:44
Szukałem w internecie dobrego zdania o żydach, niestety nie znalazłem. Dla tego trzeba stwierdzić, że Żydzi to jest coś gorszego na kuli ziemskiej, niż gangrena na ranie.
Wiesław Kaloryfer2019.06.11 17:26
Nie znalazłeś, bo jesteś debilem. Ot co. Dziadek pewnie w Wermahcie służył, ale nie z musu jak Tuska, tylko ochotnik. Stąd te poglądy.
Antoni2019.06.11 18:34
Większość ludzi nienawidi Żydów, najbardziej chyba Polacy. Dziwisz się, jeśteś jednym z nich.
Wiesław Kaloryfer2019.06.11 21:49
Jestem Polakiem, nie nienawidzę Żydów. Nie nienawidzę żadnego narodu.
romak2019.06.11 16:42
Siedżcie na d. cicho bo stać się może wszystko i będziecie żałować.
z Bródna2019.06.11 16:36
GDZIE W POLSCE JESTEŚ DUMNY PEDALE ??? A kim są/jest blogowe "geje"? Jeżeli jest ktoś tak naiwny i sądzi, że to nie jest putinowska propaganda żyje w przysłowiowym lala land. Ale to nie tylko pedalstwo blogowe jest kremlowskie, jest na blogach ich o wiele więcej. Trawi ich nienawiść nie tylko do religii, Kościoła, ale i wszystkiego co obecna administracja robi albo czego nie robi. Grupa kremlowskich imbecyli; Albert, Nowak, Stachu, dumny pedał, robaczek, nikt... Dwoją sie i troją, aż nagli pytanie: Co wy q.... taka wasza mać robicie na blogach katolickich? GDZIE W POLSCE JESTEŚ DUMNY PEDALE ??? Tutaj jest: 𝐈 𝐏𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀
Lech Keller-Krawczyk2019.06.11 16:31
Nazywam się Lech Keller czasami używam Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami": 𝐦𝐨𝐫𝐝𝐞𝐜𝐡𝐚𝐣, 𝐧𝐢𝐤𝐭, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤 (mam słabość do bolszewikow), 𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳𝐞𝐤, itp.. Znudzil mi sie poliamorysta, polishpatriot nudzi mnie andrzejhahn, JPIII, man woman albo gender - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Jeżeli ktoś wątpi, że to nie ja, oto mój email: [email protected] P.S. Nie na temat? A kto tu pisze na temat!
Lebowsky2019.06.11 21:08
Ale jaki masz problem? ... To że jesteś gejem czy Żydem nie ma żadnego znaczenia, liczy sie to jakim jesteś człowiekiem ... i nie my jesteśmy od tego, żeby Cię oceniać! .... ZAPAMIETAJ!!!! .... nikt nie jest wyznacznikiem Twojej wartości! ..... jesteś człowiekiem jak każdy i masz takie same prawa jak wszyscy!
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.11 16:31
Funkcjonariuszka TVPKorea, PiSowska szmata Holecka dostała małpiego rozumu na wizji. Zobaczcie jakie miny stroiła w wywiadzie z przedstawicielką opozycji. Kpina z widzów, kpina z pieniędzy podatników https://www.pudelek.pl/artykul/147687/danuta_holecka_kloci_sie_na_wizji_z_katarzyna_lubnauer_nie_jest_pani_wstyd_ze_pani_klamie/ Psychiatryczna analiza zachowania Holeckiej ---> https://natemat.pl/275487,mowa-ciala-danuty-holeckiej-klotnia-z-katarzyna-lubnauer-w-tvp-wywiad # poważny program publicystyczny😂😂 # telewizja publiczna😂😂😂😂
Tadeusz2019.06.11 16:51
@Polak Ateista Dumny Gej Polak Ateista Dumny Gej 26.5.19 19:54 Gra muzyczka szampan się chłodzi, Pysio szykuje kieliszki czekamy na 21:00 wielkie zwycięstwo normalności. Wszystko wskazuje na to, że PiSdzielce zostaną zmiażdżeni dzisiejszego wieczora: "Wymowny komentarz Piaseckiego o frekwencji. "Będzie rekord. Raczej oczywiste komu to sprzyja"" https://natemat.pl/273925,kto-wygra-wybory-do-pe-2019-wymowny-komentarz-piaseckiego-o-frekwencji Szykujcie się prawackie kuurwy na największą porażkę w waszych nudnych marnych żywotach. Polacy powiedzieli wam DOŚĆ. Gdzie jesteś lewacka k...o?Nachlaj się z kumplami z czerskiej. A jak już będziesz pod stołem to rzygaj i wyj o zwycięstwie.Bolszewicka onuco.
Paweł z Tarsu2019.06.11 18:14
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. (Rz 1,27)
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.11 16:31
UWAGA RAPORT Wszystkie 👹obleśne mordy biskupów👹, którzy chronią pedofilów w kościele ---> 🔥 http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24884600,biskupi-ktorzy-kryli-ksiezy-pedofilow-raport.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy 🔥 To oni utrudniają prokuraturze śledztwo To oni zamiatają pod dywan To oni sprawiają, że ich kumple kleropedofile mogą gwałcić kolejne dzieci # miarka się przebrała # katole zaczęły się bać # koniec okresu ochronnego dla czarnej mafii
Paweł z Tarsu 2019.06.11 18:14
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. (Rz 1,27)
heterosapiens2019.06.12 0:47
...że chce Ci się tak spamować i rozpoznawać przy każdym poście, te "przejścia dla pieszych", "światła na przejściach", "samochody osobowe" itp. ... najbardziej wytrwały jesteś... normalnie doopa jak stal Kruppa...