Abp Marek Jędraszewski mocno o ideologii LGBT: W imię ,,tolerancji'' szydzi się z największych dla nas świętości! - zdjęcie
29.09.19, 13:15Fot. Joanna Adamik via Flickr (Archidiecezja Krakowska)

Abp Marek Jędraszewski mocno o ideologii LGBT: W imię ,,tolerancji'' szydzi się z największych dla nas świętości!

74

[…] Poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tak zwanej „tolerancji” i „postępu” wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości. Równocześnie przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania ideologii LGBT. Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary. Wyraźnie to nam przypomina totalitarne czasy PRL-u, gdy awanse społeczne były zagwarantowane jedynie dla członków komunistycznej partii, a osoby wierzące były traktowane jako obywatele drugiej kategorii” - pisze abp Marek Jędraszewski w liście pasterskim zatytułowanym „Totus Tuus Modlitewny maraton za Kościół i Ojczyznę”.

Całość niezwykle mocnego listu hierarchy opublikowała Archidiecezja Krakowska. W całości przeczytać go można poniżej:

 

 

Umiłowani Archidiecezjanie!

W tym roku przeżywamy dwa wielkie wydarzenia związane z osobą Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego. Pierwszym z nich jest czterdziesta rocznica jego I Pielgrzymki do Ojczyzny, jaka miała miejsce w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Natomiast drugim wydarzeniem jest zbliżająca się setna rocznica jego urodzin, której obchody już się w naszej Archidiecezji rozpoczęły uroczystym koncertem w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie w 99. rocznicę jego urodzin i międzynarodową konferencją naukową zorganizowaną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Całe życie Karola Wojtyły upłynęło pod znakiem wielkich zmagań o ocalenie największych i najbardziej świętych chrześcijańskich i narodowych wartości. Były to zarówno jego osobiste zmagania, jak i zmagania Polski i całego Kościoła. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w czasie gdy na nowo decydowały się losy naszej Ojczyzny. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli w 1918 roku, jej dalszy niezależny byt znalazł się bowiem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dnia 13 czerwca 1991 roku, odwiedzając cmentarz Ofiar Wojny 1920 roku w Radzyminie, Jan Paweł II powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”.

Przyszły papież nie tylko spłacał dług, jaki zaciągnął wobec naszych narodowych bohaterów i wobec naszych polskich świętych, ale równocześnie pomnażał ten skarb, którym dla niego była Polska – jak pisał o tym w poemacie Myśląc Ojczyzna… W tej właśnie perspektywie trzeba spojrzeć na jego I Pielgrzymkę do Polski w 1979 roku. Z zasiewu jego pielgrzymiego słowa i z żaru jego modlitwy do Ducha Świętego o odnowienie oblicza polskiej ziemi, rok później narodziła się „Solidarność”, a w konsekwencji jesienią 1989 roku doszło do radykalnych przemian w naszej części Europy, przekreślając w ten sposób ustalenia podjęte przez wielkie mocarstwa w Jałcie w 1945 roku.

Kiedy w 1991 roku Jan Paweł II przybył do Polski w ramach swej IV Pielgrzymki, z ogromną determinacją wskazywał na fundamenty, na których trzeba budować jej autentyczną wolność. Tymi fundamentami są wszystkie przykazania Dekalogu, począwszy od pierwszego, które brzmi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Ojciec Święty mówił wtedy w Koszalinie: jest „to pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. [Jest to] całe prawo Boże – wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza – Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii – głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. (…) Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. (…) Tylko też w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Tylko wówczas (…) cała humanistyczna moralność sprawdza się i urzeczywistnia. (…). Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka (…) jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim Ten Jeden, który «sam jest dobry»” – czyli Pan Bóg.

Drodzy Siostry i Bracia!

Odzyskanie przez Polskę suwerenności na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku nie oznacza jednak, że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność. Ona zawsze jest darem, z którym nierozerwalnie łączy się konieczność kolejnych zmagań o jej ocalenie i zachowanie. Obecnie przyszło nam żyć w czasach, w których pojawiło się kolejne wielkie zagrożenie dla naszej wolności – i to o charakterze totalitarnym. Jego źródłem jest – podobnie ja w totalitaryzmach dwudziestego wieku – radykalne odrzucenie Boga. W konsekwencji tego odrzucenia głosi się zupełnie nową wizję człowieka, która sprawia, że staje się on karykaturą samego siebie. W ramach ideologii gender usiłuje się bowiem zatrzeć naturalne różnice między kobietą a mężczyzną. Co więcej, poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tak zwanej „tolerancji” i „postępu” wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości. Równocześnie przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania ideologii LGBT. Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary. Wyraźnie to nam przypomina totalitarne czasy PRL-u, gdy awanse społeczne były zagwarantowane jedynie dla członków komunistycznej partii, a osoby wierzące były traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Innym bardzo groźnym przejawem tej ofensywy anty-moralności jest wprowadzanie przez niektóre samorządy do przedszkoli i do szkół zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programów seksedukacji, które w swych treściach prowadzą do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży. Wszystko to w oczywisty sposób jest obrazą Boga Stwórcy. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że aprobata tego rodzaju programów, zgoda na nie i współudział w nich jest ciężkim przewinieniem moralnym. Podobnie godna napiętnowania jest postawa obojętności wobec tego rodzaju zagrożeń, które burzą ład i stanowią wielkie zagrożenie dla życia i właściwego rozwoju poszczególnych ludzi, rodzin, społeczeństw i narodów.

Drodzy Archidiecezjanie!

My również, każda i każdy z nas, na wzór Ojca Świętego Jana Pawła II musimy spłacać dług, jaki zaciągnęliśmy wobec naszych narodowych bohaterów i wobec świętych Patronów naszej Ojczyzny. Także na nas spoczywa obowiązek obrony tych wartości, z których ponad 1050 lat temu zrodziła się Polska i których najgłębszym wyrazem jest Chrystusowy Krzyż. Jest to nie tylko obowiązek wobec szlachetnych dokonań naszych przodków, ale również wobec przyszłych pokoleń Polaków. Jest to zwłaszcza obowiązek rodziców, którym przede wszystkim powinno zależeć na szczęściu i pomyślności ich dzieci. I na odwrót: jeśli rodzice z obojętnością, a co gorsza z aprobatą, będą patrzyli zarówno na wspomniane wyżej programy, jak i na tych, którzy je lansują i popierają, to z wielkim prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że ich własne dzieci staną się ofiarami ideologii gender, LGBT i Karty WHO. A dla rodziców szczerze kochających swe dzieci nie może być większej tragedii…

Drodzy Siostry i Bracia!

W tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa – za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę. Kształt tej modlitwy wyraził św. Jan Paweł II w swoim biskupim, a następnie papieskim zawołaniu: „Totus Tuus”. Był on „cały dla Maryi” – a przez to „cały dla Chrystusa”. Tym samym wyznaczył on nam duchową drogę, którą winniśmy zdążać: przez Maryję do Chrystusa – aby uzyskać bezcenny pokój serca i na co dzień żyć nadzieją osiągnięcia życia wiecznego.

Podejmując tę drogę, tym bardziej rozumiemy, że świętowanie rocznic związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II nie jest zwykłym nawiązywaniem do „okrągłych” dat związanych z jego biografią; że jest ono świadomym podejmowaniem przez nas tego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił; że jest zadaniem, którego rzetelne wypełnienie sprawi, iż z obecnych duchowych zmagań i zagrożeń wyjdziemy jeszcze bardziej wewnętrznie silni i mocni; że staniemy się bardziej maryjni – a przez to bardziej Chrystusowi.

W związku z tym bardzo proszę, aby rozpoczynające się niebawem nabożeństwa październikowe stały się naszą jedną wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Równocześnie zarządzam, by od 1 listopada br. aż do końca 2020 roku we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych, pół godziny przed wieczorną Mszą świętą odbywała się cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy odmówić jedną dziesiątkę różańca i litanię do św. Jana Pawła II. Niech ta szczególna modlitwa, zanoszona do Boga w 100-lecie jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego sercu Krakowem i całą Archidiecezją Krakowską.

Na ten wielki wspólnotowy czyn modlitewny wszystkim Wam, Ukochani Archidiecezjanie, z serca błogosławię

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 14 września 2019 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Diecezja.pl

Komentarze (74):

dziadek z dowodem2019.09.30 2:14
Bóg Honor Ojczyzna!
Judasz2019.09.30 10:49
Buk Humor Dziczyzna!
lex2019.09.30 1:57
Temu pedofilowi już podziękujemy.
RHQQ22019.09.29 23:59
Wysłać tego padalca do Arabii Saudyjskiej - niech tam ewangelizuje. Siedzi gnida złotem obwieszona, na złotym tronie, wyrzuca z pracy samotne matki i przybrane matki adoptowanych sierot, zionie nienawiścią i to przed ołtarzem, a tak to by mógł dać przykład skutecznej ewangelizacji taką procesją ulicami Rijadu.
Jan2019.09.30 0:59
Zacytuje klasyka literatury polskiej "Wierzył tylko głęboko, że czyni to, co uczynić powinien, że słuszność i sprawiedliwość, zatem i Bóg, będzie z nim".
Szczepan2019.09.29 21:23
Przedstawiam wyciąg wywiadu o AIDS, udzielonego dla GW ! Może to niektórych przekona! Zadeklarowany Homoseksualista - JAKUB JANISZEWSKI , w wywiadzie dla GW mówiąc o AIDS i jej skutkach, powiedział, że homo..... żyją w skrajnej rozpuście, a konsekwencje tego sa tragiczne! Badania chorych na AIDS na całym świecie mówią, że 60% chorych, to praktykujący homoseksualiści, a jest ich niecały 1% społeczeństwa ! Jest to wynik tej gigantycznej rozpusty homoseksualnej ! Zarażają nawzajem siebie i swoje ofiary! Są to ludzie głęboko nieszczęśliwi, zagubieni i sponiewierani przez siebie. Naukowe badania stwierdzają, że homoseksualiści zarażąją siebie i innych, KILKADZIESIĄT RAZY CZĘŚCIEJ WIELE OSÓB, niż heteroseksualni / np.mąż-żona/. Stosują przy tym wielokrotnie medialna przemoc , indoktrynując ludzi swoją ideologia! Jest to perwersyjny program ateizacji przez seksualizację ! Prowadzi to w konsekwencji do upadku cywilizacji i człowieczenstwa ! P.s. Najbardziej prestiżowa w USA : The Journal of the American Medical Association i The American Psychiatric Associaton, robiła wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią! WYNIKI SĄ TRAGICZNE! Prawie 100% homoseksualistów - to pedofile! Każdy złapany i skazany pedofil jest pozbawiony wszelkiej skruchy i ludzkiej empatii wobec swoich ofiar! Trudno było ich nawet sklasyfikować ich jako człowieka ! TO SĄ :"SUBHUMANS UNTERMENSCHEN" !
RHQQ22019.09.30 0:08
Zakażenia wirusem HIV w woj. opolskim w latach 1986 – 2018 (01.01– 30.09.2018) Zakażonych: 441 osób Homo + Biseks.: 41 Pozostali: 400 osób 9.32% to homosie W innych województwach podobnie, pierwsze jakie w Google znalazlem. Może ja jakąś inną matematykę znam, ale 9 czy 10 procent to nie jest nadal zdecydowana większość.
Szczepan2019.09.30 1:49
RHQQ2 Ja to przepisałem ! Podałem źródła ! Myślę, że tak poważna, prestiżowa firma w USa nie kłamie! A wasz Jakub Janiszewski, zdeklarowany homoś... udzielił takiego wywiadu, też nie brał wiadomości z palca, tylko miał żródła ! W Google może napisać każdy, kto ma dostep do internetu, to żadne źródło co napisałeś!
RHQQ22019.09.30 5:26
Źródła nie podałeś. Moje źródło to Sanepid, w Google po prostu łatwiej znaleźć niż dzwonić do sanepidu i prosić o przeliterowanie linka. https://www.opole.uw.gov.pl/artykuly/5032/pliki/20181023135311_analiza-hivaids-iii-kwartal-2018.-309732-435297-.pdf Nie ja Ci wybieram znajomych; jak twój kolega Janiszewski taki tryb życia prowadzi to nie mój problem, ani osób homoseksualnych. Tak samo nie moim problemem są opowieści prostytutek na temat ich heteroseksualnych doświadczeń w swoim heteroseksualnym środowisku.
Darek2019.09.30 5:27
Znam chyba z kilkanaście osób LGBT i wiodą oni całkiem zwyczajne normalne życie. Wychowują swoje dzieci, leczą w naszych szpitalach, żyją w stałych związkach. jasne że tak jak wśród hetero tak i wśród nich może się zdarzyć jakiś dewiant, orientacja nie ma tu nic do rzeczy, ja ani takiego nie spotkałem, ani nie znam nikogo kto by spotkał. Znam za to aż 2 ofiary molestowania przez księży, ale na takiej podstawie nie wysuwam idiotycznych wniosków że każdy ksiądz to pedofil, wśród księży pedofili jest wprawdzie 170% więcej niż wśród pozostałych grup zawodowych, ale samych pedofilii jest na prawdę niewielu, znam wielu wspaniałych księży i jakoś nie uważam żeby każdy z nich był pedofilem.
RHQQ22019.09.30 5:30
2/3 wykorzystywanych seksualnie dzieci stanowią dziewczynki, blisko 100% sprawców to mężczyźni. Bardzo niewielka grupa sprawców jest homo lub heteroseksualna. Pedofila wiek ofiary interesuje, płeć ma drugorzędne, a zwykle żadne znaczenie. Pedofilia niemal całkowicie wyklucza zarówno homoseksualizm jak i heteroseksualizm, wyjątkowo rzadko się zdarza aby pedofile byli zainteresowani osobami dorosłymi, a jeszcze rzadziej osobami dorosłymi tej samej płci.
Demeter2019.09.30 6:32
Ten stek bzdur ma mnie przekonać? Do czego, do zarażenia się HIV?
anonim2019.09.29 19:38
WOJNA TRWA - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2019 r. POLSKA URATUJE ŚWIAT PRZED ZALEWEM GENDER, LGBT itp. BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
violencja2019.09.29 19:15
Mocny głos , myślę , że to nasz ojciec duchowy po Hlondzie , Wyszyńskim i św. JPII GLORIA PATRI
Darek2019.09.30 6:31
Zapomniałeś wspomnieć o Hitlerze, ojcu duchowym Wyszyńskiego, którego późniejszy prymas tak podziwiał i wychwalał.
moher krakowski2019.09.29 18:43
Polacy nie popierają sekty fekalian tęczowych !
Wie geht's scheissejude?2019.09.29 17:32
Wiesz skąd Lem ma Klapaucjusza? Tak nazywał swego klapaucjusza sierpem obrzezanego
Klapaucjusz2019.09.29 17:16
“Dzieci staną się ofiarami ideologii gender, LGBT i Karty WHO. A dla rodziców szczerze kochających swe dzieci nie może być większej tragedy.” Naprawdę, księże arcybiskupie? Nie trudno wyborazić sobie całej masy większych tragedii; między innymi takiej, gdy dziecko o ciasnym umyśle aktywnie nienawidzi drugiego człowieka podpierając się przy tym patriotycznymi frazesami.
abcd2019.09.29 17:01
Tęczowa zaraza nie zagraża Tobie. Twojej seksualności, bez Twojego świadomego udziału i zgody, nikt już nie zmieni. Ale ideologia LGBT zagraża Twoim dzieciom i w rzeczywistości homoseksualistom tylko o te dzieci chodzi. Jak znaleźć nowego partnera, gdy stary już się znudził, a populacja chętnych wynosi 1,5%? Czytaj więcej: "Komu zagraża tęczowa zaraza?" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Komu_zagra%C5%BCa_t%C4%99czowa_zaraza%3F
A ja RŻNĘ KUPY2019.09.29 16:42
A ja RŻNĘ KUPY na: - Pierwsi w kolejce wszyscy dumni z HIV-AIDS oni/one uwielbiają świeże goowna od heteros. - Nastepnie są mendy blogowe, różne Alberty, Stachy, Nowaki i ta q.. wa Keller-Krawczyk - oni nawet nie zauważą, że są osr..... ni - żyją całe życie w goownie - Specjalną KUPĘ RŻNĘ na Jachirę - robisz cudowną rzecz dla PIS-u, wystarczy, że bedą nadawać twoje video - KUPY
Naczelny2019.09.30 0:17
słowiczkowi coraz bardziej odpierdala
Andrzej2019.09.29 16:35
Dziękuję bardzo za bardzo mądre słowa i przypomnienie wołania JPII. Ciągle jest aktualne. Szczęść Boże.
Palpatine2019.09.29 15:25
Tak, TAK! Poczuj w sobie moc nienawiści! Niech płynie przez ciebie na wylot!
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.09.29 15:16
Kiedy wreszcie Jędraszewski zamknie ten swój parszywy prawacki pysk?
rolmops2019.09.29 18:42
Spadaj , lewacki dewiancie !
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.09.29 21:31
Pier.dol się, prawacki, religiancki gnoju!
Jan2019.09.30 0:45
Tyle napisze:Twój wpis o niskim poziomie "Kończ... waść! wstydu... oszczędź!" SOBIE !
katolik2019.09.29 14:55
Trzeba było dojrzeć do wezwania do powszechnej modlitwy Różańcowej,żadne teraz wezwanie, typowy miesiąc październik -miesiąc modlitwy Różńcowej ,internetowe wezwania wcześniejsze dla Episkopatu, nie były słyszalne, ale Może Boże Miłosierdzie nad Polską będzie
ja2019.09.29 14:37
Brawo dla abp Jędraszewskiego. Powiedział prawdę , że z katolików i ich wiary można drwić oraz prześladować, za sprzeciwianie się ideologii LGBT wyrzucają z pracy, są procesy karne i prześladowania.
M.2019.09.29 14:44
I beda was dalej wyrzucac z pracy, jesli bedziecie nekac osoby LGBT. Kazda obraza osoby LGBT zwiazana z jej orientacja seksualna - kara finansowa lub wyrzucenie na bruk. Tyle w temacie. Oczywiscie taka sama zasada dotyczyc bedzie przekonañ religijnych - drwienie z katolika, ateisty czy prawoslawnego tylko dlatego, ze wyznaje taka czy inna religie - wypad.
anonim2019.09.29 14:50
To na tym bruku się znajdziesz szybko za to co piszesz na katolików i obrażasz ich i kara finansowa duża będzie ,bo podliczyć wszystkie twoje komentarze to sporo wyjdzie.
M.2019.09.29 15:03
Nie, szczurku. Widze, ze nie doczytales , mimo bacznego obserwowania mnie, ze Katolików szanuje i to bardzo. Za to radykalnych katoszczekaczy (których akurat tu sporo, choc w spoleczeñstwie to mniej niz 10%) nalezy izolowac od reszty spoleczeñstwa.
src2019.09.29 16:34
Z którego kraju piszesz, różowy szczurze?
Ron2019.09.29 17:15
Chrześcijanie to najbardziej prześladowana religia na świecie. Pokazujmy z imienia i nazwiska kto w Polsce dołącza się do prześladujących i z jakiego jest środowiska. Bez ogólników.
anonim2019.09.30 6:29
buhaha!
anonim2019.09.29 14:37
. Precz z LGBT . Precz z partiami popierającymi tęczową zarazę .
anonim2019.09.30 6:28
precz z "precz"! precz z tobą!
Zyg2019.09.29 14:36
A dlaczego Judasz Nycz i Judasz „Polak” , milczą i nie bronią Bożego biskupa Jędraszewskiego ?
BJ2019.09.29 16:54
Gdzie jest reszta hierarchow dlaczego milczą i nie wspierają arcybiskupa Jędraszewskiego.Boją się o swoje dobra ziemskie zeby się nie narazic, Biada im biada będą musieli zdac relację przed Panem. Brak reakcji inaczej zgoda na zło.
JS2019.09.29 14:25
Nareszcie wyraźny głos Polskiego arcybiskupa ! A reszta ? Po czyjej jest stronie ? Jezusa czy anty-Chrysta ? Muszą wybrać bo nie można dwom panom służyć, być w moralnym rozkroku. Jeżeli boją się bardziej ludzi to stracą chyba wszystko po Drugiej Stronie Życia. Jeżeli za Jezusem i Jego nauką, to nawet jak ich sponiewierają, niech się cieszą ze swojej nagrody w Niebie. Enough is enough. Dość tej POMYSŁOLOGII, firmowanej przez trzęsących się o swoje posady profesorów, którzy sprzeniewierzają się zdrowej nauce. Króluj nam Chryste Pozdr.
Felek2019.09.29 14:34
Jedraszewski boi sie sie gejow a sam chronil pedofila Peatza ktory mial juz udowodnione molestowanie dzieci. Druga sprawa, co to jest "zdrowa nauka" ? To chyba jakis termin wymyslony przez koscielnych. Nauke prosze zostawic naukowca a kazania dla ksiezy w kosciolach. Szacunek dla ludzi z inna orientacja seksulana sie nalezy, tak nauczyal Jezus Chrystus mowiac "milujcie sie".
JS2019.09.29 17:20
Jak są jakieś papiery na abp Jędraszewskiego ws Paetza, to nich czym prędzej je ujawnią, bo kolejny ukrywany smród w Kościele nie będzie prędko wybaczony. Pozdr.
Hak Ci w smark2019.09.29 14:13
Logika Jędraszewskiego. LGBT jest złe kiedy jest poza Kościołem. Jak są problemy u nas to spoko.
Polak2019.09.29 16:02
A co, chcesz żeby ci pedał córkę gwałcił ???
anonim2019.09.29 18:19
Pedał? To chyba syna, nie córkę. Córkę to co najwyżej ksiądz-pedofil, taki o "mniejszościowych" upodobaniach w grupie księży-pedofili.
Hak Ci w smark2019.09.29 19:34
Piłeś - nie pisz
M.2019.09.29 14:02
Jedraszewski (i Kaczyñski, Pawlowicz, etc.) juz niedlugo zdechna w powodów biologicznych. Pozostanie po nich troche smrodu, potem pusta niepamiec. I to ich boli. Zarzynana swinia najbardziej kwiczy. A to, co ich najbardziej boli to to, ze zmiany swiatopogladowe w spoleczeñstwie sa nieodwracalne. KK i jego "moralnosc" sa na równi pochylej.
anonim2019.09.29 14:46
Jasnowidz jesteś ?Wszyscy umrzemy .Ty też i może wcześniej niż ci ,których wymieniłeś młodzi też umierają ,,taki pewny jesteś ,że starości dożyjesz . Tyle nie nawiści w tobie człowieku ,ze kiedyś się tym udławisz .
cde2019.09.29 15:08
@Maria - sama ze swoją "moralnością" jesteś na równi pochyłej! Twoje wpisy są coraz bardziej nienawistne! Dlaczego nie zajmiesz się swoim holenderskim podwórkiem, tylko zanieczyszczasz wciąż polskie? „Wy macie diabła za ojca... prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44) "A oto wyślę sforę niewiernych i uderzą od wschodu i zachodu, od południa i północy. Biada wam, którzyście odeszliście ode Mnie, biada miastom i wsiom. Tyle słów wylałem, tylu proroków posłałem, ale wy zamknęliście serca, zasłoniliście twarze i odwróciliście oblicza od tego co się dzieje, dając rosnąć złu. Gdzież wasza odwaga? Gdzież waleczność? Wasze życie jest jak bagno, bo brak w nim Wody Życia i Chleba Zbawienia. Wasze życie cuchnie zgnilizną przyziemności, bo brak wam wiary i tęsknoty za Mną. Jeśli nie odwrócicie się od zła i nie zwrócicie [się] do oblicza Mego, wyleję cztery potoki ognia, który spali was od środka. Będzie on palił was we własnych łóżkach, a nim go ugasicie, zostaną tylko zgliszcza z tego czym się żywiliście i z tego co było dla was najważniejsze. Nie stawaliście w obronie wiary, porzuciliście ją dla wygody i bożków, które paśliście. Hodowaliście wilki wśród siebie, a teraz wilki te rozerwą od środka trzewia wszystkim którzy je karmili. Czara goryczy rozleje się po Europie. Płacz matek i wołanie o pomoc dzieci! Idziecie drogą wprost na zatracenie, drwiąc z Majestatu Mojego i nieustannie Mnie obrażając! Moja ręka drży już, a gniew wstrzymują męczennicy i nieliczne wierne mi dusze! Ileż czasu Moja Matka prosi was i napomina! Czemu nie słuchacie Jej wołania miłości i troski?! Czyż w swym bałwochwalstwie chcecie zadrwić z Mojego Miłosierdzia i Cierpliwości!? Biada wam którzy tak myślicie, biada miastom i wsiom wschodu i zachodu, południa i północy! JAM JEST BÓG SPRAWIEDLIWY!"
src2019.09.29 15:10
Prędzej ta twoja UE zdechnie.
RŻNIJMY KUPY na ANDRZEJHAHN 2019.09.29 13:52
RŻNIJMY KUPY na ANDRZEJHAHN A my się ZERŻNIEMY na twój grób! - podpisali sie: proboszcz Pocałumniewdoope oraz rabin Nożykdokotasa
andrzejhahn32019.09.29 13:45
jedraszewski ty nierobie i pasozycie spolezny zabierz sie lepiej do uczciwej pracy i zamknij ryj
krzysztof2019.09.29 14:19
ESBEKU ZAMILCZ BRAK CI SZACUNKU DLA LUDZI
Rafał2019.09.29 15:24
Niski poziom reprezentujesz.
Jan2019.09.30 0:41
Czy Twój język jest oznaką naszej kultury, czy świadczy o Twojej inteligencji i wychowaniu?hmm! pozdrawiam
Wie geht's scheissejude?2019.09.29 13:41
@Jonasik - towarzysz q..wa rabin "Panie Marku" - no popatrzcie, jak się ta bladź żydowska spoufala!
Polak2019.09.29 13:34
FAJNIE ŻE ZWOLNILI KOBIETY KTÓRE NIE MIAŁY MĘŻÓW. TO NIC ŻE ADOPTOWAŁY ONE DZIECI. NIECH TO BĘDZIE NAUCZKA DLA WSZYSTKICH KOBIET, ALBO JESTEŚ PODNÓŻKIEM MĘŻCZYZNY, ALBO DLA KOŚCIOŁA SIĘ NIE LICZYSZ. POZDRAWIAM
JONASIK2019.09.29 13:31
Panie Marku, to do jakiego świata mamy niby należeć?: http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/ta-mapa-pokazuje-gdzie-homoseksualizm-nikogo-nie-razi-a-gdzie-karany-jest-wiezieniem-a-nawet-smiercia
HOMOSEKSUALIZM = HIV-AIDS = ZBRODNIA2019.09.29 13:28
Trzy drobiazgi o homosekualistach: Jak wykazały wieloletnie badania, niemal 95% homos to pedofile. Ilość zakażeń HIV-AIDS pomiędzy homos to 67%. Depresja kliniczna u homos występuje 4X częściej niż u heteros, tym samym ilość samobójstw. W konkluzji; jaka to "radość" być homo, jaka to "przyjemność" mieć homo za sąsiada, jakie to ryzyko mieć ich w społeczeństwie.
wujek dobra rada2019.09.29 13:42
Nawet smiac juz sie nie chce z tych bzdur. Twoja matka, jak i matka Jedraszewskiego, powinny sie wstydzic, ze was urodzily. To wielka tragedia dla kosciola.
anonim2019.09.29 14:38
Lepiej się nie śmiej tylko przebadaj ,bo hiv to nadal realne zagrożenie w Polsce https://www.tvp.info/41662464/hiv-ciagle-realnym-zagrozeniem-w-polsce-badania-sa-wykonywane-zbyt-rzadko Zbadaj się ,bo to nie śmieszne.
M.2019.09.29 15:18
No widzisz, a wystarczy uzywac prezerwatywy - prawidlowo stosowana chroni w 100% przed HIV i niechciana ciaza. Gdyby ojciec Kaczyñskich jej uzywal...
M.2019.09.29 13:57
Wieloletnie badania hahahahaha. Nie masz pojecia o rzetelnych badaniach naukowych, szczurku. Liczby oczywiscie z Kosmosu. No, wracaj na zmywak.
Szymon2019.09.29 20:32
M. CZYTAM TWOJE WYPOCINY I WIDZĘ, ŻE TY NAWET NIE DOROSŁEŚ DO ZMYWAKA ! Więc dlaczego kogoś wysyłasz? Czyżby z zazdrości ???? hahahaha !
RHQQ22019.09.29 17:57
Źródło poprosimy
Jarek2019.09.29 13:27
Jako Archidiecezjanin nie przyjmuję błogosławieństwa od osoby, która: - jest przestępcą wg prawa stanowionego - kryje duchownych pedofilów; - nienawidzi ludzi o odmiennych poglądach, nazywając ich "zarazą" - kłamie - obiecywał pozwać TVN, za niby zmanipulowanie wypowiedzi, nie pozwał, czyli wypowiedź nie była zmanipulowana, skoro nie ma pozwu; - wyrzuca z pracy osoby (matki) samotnie wychowujące dzieci.
Patriota 2019.09.29 13:26
Podczas II wojny światowej w kościele św. Doroty w Licheniu hitlerowcy urządzili szkołę dla chłopców z Hitlerjugend. Młodych Niemców zaprawiano – w okrucieństwie. Kiedy w lipcu 1944 roku chłopcy zaczęli się skarżyć swojej wychowawczyni Bercie Bauer, że w kościele „coś ich straszy” wymierzyła ona z pistoletu i strzeliła do krucyfiksu. „Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać” – powiedziała. Kilka godzin później, kiedy jechała na stację kolejową do Konina, przelatujący samolot – prawdopodobnie niemiecki, ostrzelał jej wóz. Berta Bauer zginęła na miejscu. Kule trafiły ją dokładnie w te same miejsca na ciele, w których znajdują się otwory po kulach na krucyfiksie.
Jarek2019.09.29 13:28
Możesz podać źródło tej informacji proszę? I z góry dziękuje.
Patriota 2019.09.29 13:33
Wpisz w google rozstrzelany krzyż, a wyświetlą Ci się gotowe linki.
Jarek2019.09.29 13:42
Hahaha, https://gloria.tv/article/PXaWPa2VfoYt11TpdmufQgkEW Wiesz, co to potwierdzone źródło informacji? To jest opowiastka na potrzeby "odpustowe" Nie dziwię się, że macie takie wyprane mózgi.
Patriota 2019.09.29 14:36
POtwierdzone źródło jest dostępne w odtajnionych archiwach ss, Ale aby do niego dotrzeć trzeba znać niemiecki, ty ignorancie.
Darek2019.09.30 6:27
znam niemiecki, dawaj te archiwa, to zobaczymy co to za bajki wypisujesz
lorek2019.09.29 13:58
za krzyż sie ziemscił ale za 6 milionów martwych polaków to już nie,, ciekawe dlaczego
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.09.29 15:18
Takich bzdur już nie wciśniesz nawet dzieciakom z zerówki.