Mądrość Boża sprawia, że prawo miłości staje się treścią chrześcijańskiego życia – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Eucharystii sprawowanej w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie dla wspólnoty En Christo.

Metropolita krakowski w niedzielę w papieskim sanktuarium na Białych Morzach przewodniczył Mszy św. dla wspólnoty En Christo, która korzeniami sięga duszpasterskiej działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Charyzmat wspólnoty wyraża się w jej rozszerzonej nazwie: „wspólnota ewangelizacji, życia chrześcijańskiego i jedności chrześcijan”.

Homilię arcybiskup rozpoczął od komentarza do fragmentu Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian odczytywanego w czasie niedzielnej liturgii i skupił się nad słowami kluczami:„moc Boża” i „mądrość Boża”.

Metropolita zauważył, że przejawem mądrości jest przyjęcie prawa, jakie daje Bóg, zwłaszcza tego, które przekazane zostało w formie Dekalogu. Moc Bożą sobą i swoim nauczaniem ukazał prorok Eliasz. – Prawda o Mesjaszu, który będzie głosił mądrość Bożą i którego będzie pożerała gorliwość o dom Boży, spełniła się w Jezusie Chrystusie – mówił arcybiskup zwracając uwagę, że w Jezusie wyrzucającym kupców ze świątyni apostołowie widzieli właśnie Mesjasza przepełnionego żarliwością i gorliwością o sprawy Ojca.

Arcybiskup podkreślił, że Jezus był tą żarliwością pochłonięty od samego początku, już jako dwunastoletni chłopiec powiedział do Maryi i Józefa: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49b). – Ta żarliwość pochłonęła Go ostatecznie, kiedy posłuszny woli Ojca, przyjął śmierć na krzyżu – mówił metropolita zaznaczając, że śmierć na krzyżu była także wyrazem żarliwości, z jaką Jezus podchodził do spraw człowieka, bo odzyskał w ten sposób dla ludzi godność dzieci Bożych. – Chrystus ukrzyżowany – moc i mądrość Boża. Moc Jego miłości, która sprawia, że jest posłuszny woli Ojca, pełni ją do końca i uczy także swoim życiem, co znaczy kochać drugiego człowieka, aż do końca – mówił metropolita dodając, że mądrość Boża sprawia, że prawo miłości staje się treścią chrześcijańskiego życia. Ona, ta miłość sprawia, że dochodzi do zwycięstwa, do zmartwychwstania, do pokonania śmierci, a także przyczyny tej śmierci, czyli szatana i skutku oddania się szatanowi, czyli grzechu. Zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem to moc, którą przynosi zmartwychwstały Pan – mówił arcybiskup.

Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, jest Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. O tę wiarę w Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, o bezgraniczną miłość do Niego i przekonanie, że On jest jedynym zwycięzcą, dla nas, na naszą codzienność, na przeżywanie Wielkiego Postu prośmy z pokorą Pana – zakończył metropolita.

Diecezja.pl