27.07.18, 14:10Zdj. Pixabay, domena publiczna, CC0

Aborcja eugeniczna jest NIEKONSTYTUCYJNA! Posłanki piszą do prezes TK

"Przeciętnie każdego dnia w Polsce na podstawie przepisu o przesłance eugenicznej zabijanych jest zgodnie z prawem troje dzieci, tak więc każdy dzień zwłoki Trybunału to trzy wyroki śmierci na najbardziej bezbronnych. Apelujemy do Pani Prezes o pilne rozpoczęcie procedowania w niniejszej sprawie i powstrzymanie tego przerażającego procederu zabijania niewinnych dzieci w świetle prawa"-apelują w liście otwartym do prezes Trybunału Konstytucyjnego posłanki: Anna Sobecka oraz Anna Siarkowska. Poniżej pełna treść:


Szanowna Pani
Julia Przyłębska
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Szanowna Pani Prezes,

Zwracamy się do Pani z apelem o jak najszybsze rozpatrzenie skargi konstytucyjnej dotyczącej dopuszczalności aborcji w przypadku przesłanki eugenicznej.

27 października 2017 roku grupa 107 posłów z różnych środowisk politycznych złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją art. 4a ust.1 pkt 2, oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
1 marca 2018 roku stanowisko w sprawie, w imieniu Sejmu RP przedłożył Marszałek Sejmu, wnosząc o stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów, a 28 maja 2018 roku podobne stanowisko zajął Prokurator Generalny.

Od złożenia przez posłów wniosku mija właśnie dziewięć miesięcy, a od zajęcia stanowiska przez Prokuratora Generalnego upłynęły niemal dwa miesiące, tymczasem nie słychać o dalszych działaniach w sprawie wniosku. Uważamy taką sytuację za niepokojącą, zważywszy na charakter sprawy i jej okoliczności. Kwestia zabijania nienarodzonych dzieci budzi szczególne zainteresowanie opinii publicznej, czego najlepszym odzwierciedleniem są kolejne obywatelskie wnioski ustawodawcze, organizowane w całej Polsce marsze za życiem, oraz pikiety antyaborcyjne.

Już w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną aborcję ze względu na przesłankę społeczną. W głośnym wyroku skład orzekający poruszył wiele aspektów dotyczących prawnej ochrony życia ludzkiego w jego początkowym etapie, jednak Trybunał nie mógł rozstrzygnąć kwestii konstytucyjności przesłanki eugenicznej, gdyż wniosek nie obejmował tej kwestii. Niemniej uzasadnienie tamtego wyroku de facto wskazywało na niekonstytucyjność aborcji nie tylko z przyczyn socjalnych, ale także z przyczyn eugenicznych. Co ważne, w momencie ogłaszania tamtego wyroku obowiązywała ustawa konstytucyjna z 1992 roku, tymczasem nowa Konstytucja z 1997 roku wzmocniła argumenty za życiem, poprzez zapisy o godności człowieka i jego prawie do życia.

7 listopada 2017 roku w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedziała Pani, że wyrok w sprawie przesłanki eugenicznej jest „na pewno kwestią miesięcy”, że „na pewno nie będzie nieuzasadnionych opóźnień” i apelowała Pani do opinii publicznej, aby „spokojnie oczekiwać na rozstrzygnięcia”.

Wiemy, że Trybunał nie ma obowiązku rozpatrzenia sprawy w określonym terminie, ale w 1997 roku orzeczenie zapadło w ciągu niespełna sześciu miesięcy, tymczasem teraz, gdy kluczowe kwestie są już dzięki tamtemu wyrokowi jednoznacznie rozstrzygnięte, mija dziewiąty miesiąc, a oprócz zmiany sędziego przewodniczącego
i sędziego sprawozdawcy nic się w sprawie nie dzieje.

Pani Prezes! Sprawa aborcji nie jest jedną z wielu rozpatrywanych na co dzień przez Trybunał, nie dotyczy takich czy innych urzędów, procedur, czy obowiązków obywateli, ona dotyczy najbardziej podstawowego prawa do życia. Przeciętnie każdego dnia w Polsce na podstawie przepisu o przesłance eugenicznej zabijanych jest zgodnie z prawem troje dzieci, tak więc każdy dzień zwłoki Trybunału to trzy wyroki śmierci na najbardziej bezbronnych. Apelujemy do Pani Prezes o pilne rozpoczęcie procedowania w niniejszej sprawie i powstrzymanie tego przerażającego procederu zabijania niewinnych dzieci w świetle prawa.

Anna Sobecka

Poseł na Sejm RP

Anna Siarkowska

Poseł na Sejm RP

 

Nadesłane z biura poseł Anny Sobeckiej