Premier Mateusz Morawiecki wygłosił wczoraj na Uniwersytecie Ruprechta i Karola wykład pt. „Europa w historycznym punkcie zwrotnym”, w czasie którego mówił o wojnie na Ukrainie, przyszłości Europy i znaczeniu suwerennych państw.

- „Ukraińcy przypominają nam dziś, czym powinna być Europa. Naszym celem powinna być Europa wolnych ludzi i Europa wolnych narodów. Każdy Europejczyk ma prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwa. Każdy naród ma prawo podejmować kluczowe decyzje o swojej przyszłości na swoim terytorium”

- mówił szef polskiego rządu.

Do jego wystąpienia odniósł się dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych Andrij Jermak.

- „Genialne przemówienie Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu to kolejny dowód szczerego wsparcia Polski dla Ukraińców. Dziękujemy wszystkim naszym polskim przyjaciołom za nieocenioną pomoc i wsparcie od samego początku naszej wojny o wolność”

- napisał ukraiński polityk.