Z woli papieża Franciszka, od czerwca Archiwum Historyczne Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej udostępnia na swojej stronie internetowej reprodukcję serii dokumentów z czasów pontyfikatu Piusa XII. Dokumenty dostępne są TUTAJ. Znajdziemy w nich prośby kierowane do papieża przez Żydów z całej Europy.

Żydzi prosili Ojca Świętego o wizy lub paszporty, azyl, dostawy żywności lub odzieży, pomoc finansową czy pomoc w przeniesieniu z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego. Następnie Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej uruchamiał kanały dyplomatyczne, aby móc tej pomocy udzielić.

To dokumenty, które ostatecznie zadają kłam „czarnej legendzie” Piusa XII.