Jens Stoltenberg podkreślił, że wszystkie z krajów członkowskich NATO są zgodne co do tego, że Ukraina również przystąpi do Sojuszu. Jak dalej zaznaczył:

Rosja nie dysponuje w tym względzie żadnym prawem weta”.

Mówił również o konieczności wypracowania rozwiązania pozwalającego na udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Wśród poruszanych podczas spotkania tematów znalazła się również kwestia ukraińskiej kontrofensywy czy szkolenia Ukraińców z obsługi myśliwców F-16.