Projektami posłowie mieli się zająć wczoraj po godzinie 21. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła propozycję uzupełnienia o krótkie oświadczenia klubów i kół poselskich sprawozdań odpowiednich komisji. Wtedy swój sprzeciw wyraził Grzegorz Braun.

Sejm nie mógł się zająć projektami, w związku z czym obrady przerwano do czwartku do godzin. 9. Wtedy odbędzie się głosowanie nad sprzeciwem posła Konfederacji.