"Termin obowiązywania programu i zasady udzielania pomocy na jego podstawie są uwarunkowane terminem oraz zasadami udzielania pomocy określonymi w GBER. Obowiązywanie GBER zostało przedłużone do końca 2026 r. rozporządzeniem Komisji (UE)" - czytamy w wykazie.

Jednocześnie w GBER dokonano szeregu zmian, m.in. wprowadzono nowe kategorie pomocy związane głównie ze wsparciem ochrony środowiska i wzrostem cen energii, doprecyzowano dotychczas obowiązujące przepisy, oraz zwiększono, w związku z inflacją, maksymalne progi kwotowe pomocy, w tym regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy na infrastrukturę lokalną, oraz pomocy na rzecz portów, podano także.

Cele te objęte są programem pomocy.

W projektowanym rozporządzeniu mają znaleźć się także zmiany doprecyzowujące pojęcia stosowane w GBER (wzrostu netto liczby pracowników, regionalnej pomocy inwestycyjnej, inwestycji początkowej, oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą).

W projekcie uwzględniono również regulacje związane z polityką energetyczną i środowiskową w pomocy na rzecz portów, polegające na dodaniu jako kosztów kwalifikowanych kosztów budowy, instalacji, modernizacji lub rozbudowy infrastruktury ładowania lub tankowania określonych surowców energetycznych i produkcji energii, oraz w związku z zobowiązaniem beneficjenta pomocy uwzględniającego takie koszty do określonych w nowelizacji GBER obowiązków w tym zakresie.

Obowiązywanie programu pomocowego zostanie przedłużone do końca 2026 r. stosownie do nowego terminu obowiązywania GBER. Umożliwi to odpowiednie przedłużenie gminnych programów pomocy podjętych na podstawie rozporządzenia.