„Komisja oceniła na podstawie dostępnych informacji, że co najmniej trójka funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego prowadziła działania pod wpływem rosyjskiej federalnej służby bezpieczeństwa” – powiedział w rozmowie z i.pl prof. Zybertowicz.

Jak podkreślił Andrzej Zybertowicz, w ocenie Komisji działania niekorzystne dla Polski, a działo się to albo przy przyzwoleniu, albo, co jest bardzo prawdopodobne w świetle zeznań polityków, za zezwoleniem polityków, którzy odpowiadali za nadzór nad sektorem bezpieczeństwa państwa, w tym nad kontrwywiadem wojskowym".