Aż 4 845 skazanych kierowców prowadziło samochód pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.  926 spowodowało wypadek komunikacyjny, z czego 841 wypadek, którego wynikiem była śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. 85 osób zostało skazanych za nieumyślne spowodowanie wypadku, a 100 za prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia uprawnień.

Ppłk Arleta Pęconek podkreśla, że wypadek w komunikacji to trauma nie tylko dla ofiary, ale również dla sprawcy.

- „Kiedy sprawca wypadku trafia do więzienia, na jego stan psychiczny nakłada się stres związany z izolacją. Cierpią także bliscy sprawców, nie tylko dlatego, że dotyka ich odium winy. Ich życie diametralnie się zmienia: tracą stabilizację, bywa, że czują się współodpowiedzialni, związki się rozpadają”

- podkreśliła.

We współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Służba Więzienna przygotowuje spotkania edukacyjne z młodzieżą, w czasie których więźniowie skazani za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym opowiedzą o swojej historii.

Na podpis prezydenta czeka tymczasem nowelizacja Kodeksu karnego przewidująca m.in. konfiskatę samochodów kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu oraz zwiększenie maksymalnej kary za spowodowanie ciężkiego wypadku.