O sprawie informuje na swoim portalu TV Republika. Dziennikarze opublikowali uzasadnienie zawiadomienia, które miał złożyć mieszkaniec Białegostoku.

- „Zgłoszenie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Franciszka Hołowni, który nie wydał postanowienia o wyznaczeniu terminu do przedstawienia kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022 przez kluby poselskie lub parlamentarne”

- czytamy.

Powołanych w poprzedniej kadencji członków Sejm odwołał 29 listopada.

- „Zgodnie z art. 49a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022 w związku z art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Franciszek Hołownia obowiązany był wydać postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia kandydatów na członków Komisji bez zbędnej zwłoki”

- wskazano w zawiadomieniu.

W ocenie zawiadamiającego, nie wydając właściwego postanowienia, lider Polski 2050 działał „na szkodę interesu publicznego”.