Ormianie i Azerbejdżanie są skonfliktowani od ponad wieku. Po walkach w czasie krótkotrwałej niepodległości ich państw w latach 1918-1920, konflikt rozgorzał na nowo o region Górskiego Karbachu – zamieszkany przez Ormian, ale przyporządkowany przez władze radzieckiego do Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Pod koniec lat 80 XX wieku Ormianie podjęli działania secesyjne. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Przez lata na granicy między obszarami kontrolowanymi przez tę republikę i władze w Baku trwał konflikt zbrojny niskiej intensywności.

Ostatecznie po wielu latach Górski Karabach został uznany za terytorium Azerbejdżanu, zostało to ogłoszone na posiedzeniu Najwyższej Euroazjatyckiej Radzie Gospodarczej w Moskwie przez Premiera Armenii Nikola Paszinia i Prezydenta Azerbejdżanu IIham Alijiewa dnia 22 maja 2023 roku. Oznacza to zakończenie istniejącego konfliktu. Prezydent Azerbejdżanu oświadczył, że jego państwo nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec Armenii. Dodał, że „biorąc pod uwagę, że Armenia uznała Karabach za część Azerbejdżanu”, oba kraje mają możliwość osiągnięcia porozumienia pokojowego. Premier Armenii przekazał z kolei, że uzgodniono uznanie integralności terytorialnej obu państw.

Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że do rozwiązania pozostają jeszcze kwestie dotyczące na przykład dróg transportowych, ale jego zdaniem to szczegóły techniczne i trudności, które uda się przezwyciężyć. Putin zapowiedział też spotkanie wicepremierów Rosji, Armenii i Azerbejdżanu, na którym mają zostać wyjaśnione kwestie sporne. Po zwycięskiej dla Baku wojnie w Górskim Karabachu 2020 roku azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej, które w części nie są delimitowane. W 2021 roku. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć. 1 sierpnia doszło do kolejnych ataków wojsk Azerbejdżanu na stanowiska karabaskich Ormian. Jeszcze poważniejsze ostrzały i wypady na terytorium Armenii miały miejsce w połowie września.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

[CZYTAJ TEN ARTYKUŁ]