Deficyt budżetowy Polski wzrósł do 5,1 proc. PKB w 2023 roku, co znacznie przekroczyło dopuszczalny limit UE wynoszący 3 proc. Mimo apeli o wyjątki ze względu na trudną sytuację geopolityczną, Bruksela utrzymała swoją decyzję.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowuje teraz szczegółowy raport, analizujący przyczyny deficytu w Polsce i innych krajach, co stanowi pierwszy krok w uruchamianiu procedur nadmiernego deficytu. KE planuje przedstawić swoje rekomendacje Radzie UE, dotyczące korekty i naprawczej ścieżki budżetowej, mającej na celu zlikwidowanie nadmiernych deficytów w określonym terminie.

"Objęcie procedurą nadmiernego deficytu oznacza zaciskanie pasa przez rządy, co utrudnia realizację nowych obietnic z dodatkowymi wydatkami" – komentuje Business Insider.