Przewodniczący Komisji Stosunków Zewnętrznych UE Komisji Episkopatów Unii Europejskiej wziął udział w debacie poświęconej roli UE w dążeniu do trwałego pokoju w regionie, zorganizowanej w Parlamencie Europejskim. Hierarcha wezwał Unię Europejską do opracowania „Europejskiej Strategii Pokoju” i zaoferowania „odnowionej strategicznej wizji stabilności, sprawiedliwości i pokoju, zakorzenionej w silnym fundamencie wartości i z poszanowaniem godności ludzkiej w jej centrum”. Apelował też o umożliwienie wejścia na ścieżkę do członkostwa w Unii Europejskiej krajom, które wyrażając takie pragnienie.