12 osób zatrzymanych, 84 podejrzanych. Zabezpieczono 21 mln zł w sprawie ,,karuzeli podatkowej'' - zdjęcie
30.04.21, 21:16fot. policja.pl

12 osób zatrzymanych, 84 podejrzanych. Zabezpieczono 21 mln zł w sprawie ,,karuzeli podatkowej''

4

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Czynności prowadzone zostały na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz kilkaset segregatorów dokumentacji.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej, jak również „pranie pieniędzy”.

Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności z uwagi na popełnienie przez nich zbrodni VAT-owskięj. Przepisy te wprowadzone zostały do kodeksu karnego 1 marca 2017 r.

Na poczet przyszłych kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie o wartości około 4 milionów złotych w postaci działek, mieszkań i samochodów.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa, grożącą podejrzanym wysoką karę, prokurator skierował wobec 2 osób wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej wysokości 260 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczenia kraju.

Prokurator przekazał zabezpieczony sprzęt szpitalom

Po raz kolejny prokurator na podstawie 232b kodeksu postępowania karnego przekazał szczecińskim szpitalom m.in. sterylizator zabezpieczony podczas ostatnich działań. Przekazanie szpitalom, zabezpieczonego od „mafii vatowskiej” sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Puste faktury” i „znikający podatnicy”

W toku postępowania ustalono, iż w okresie nie krótszym niż od połowy 2018 r. do chwili obecnej w Szczecinie, Warszawie, Bielsku-Białej. Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju działała zorganizowana grupa przestępcza, której celem działania było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”. „Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż podejrzani pomogli w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę blisko 160 milionów złotych, zaś do obiegu wprowadzono faktury na kwotę należności ogółem na kwotę ponad 650 milionów złotych.

84 podejrzanych i zabezpieczone 21 milionów złotych

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Aktualnie zarzuty przedstawiono 84 osobom, wobec 22 na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku śledztwa prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 21 milionów złotych.


mp/pk.gov.pl

Komentarze (4):

Po11... i coś z mojej "parafii"2021.04.30 22:26
W USA znowu aresztują żydów złodziei, żydów seksualnych agresorów. I to nie byle kogo. Chaim Deutsch - taki z pejsami do ziemi, z mycką i kapeluszem - jeden z radnych w Nowym Jorku. Nie płacił podatków, ale płacił regularnie do ADL czyli Anti-Defamation League. Pejsaty Chaim Deutsch pójdzie do kicia albo wybuli $$$ na obronę i spłacenie zaległych podatków z %%%! .......... Inny szmondak, tym razem nie pejsaty, ogolony, ale w niczym się różniący od ziomala Chaim Deutsch. Jeffrey Katzenberg.
Po 11 ...2021.04.30 21:29
A ile lat za zbrodnię kopertowo-wyborczą?
Po 11 ...2021.04.30 21:28
Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności z uwagi na popełnienie przez nich zbrodni VAT-owskięj ---- Boże jak to dobrze, że za wielokrotne morderstwo połączone z gwałceniem, patroszeniem i kanibalizmem .... jest taka podobna kara. § 2. Kto zabija człowieka: ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
x2021.04.30 21:23
21 milionów to jakieś grosze w porównaniu z "wałkiem na respiratory" lub "kopertami Sasina" - wałkami zorganizowanymi niedawno przez rząd.