Portal dorzeczy opublikował nagranie z odbywającego się zdalnie posiedzenia sądu, w trakcie którego Lech Wałęsa groził Sławomirowi Cenckiewiczowi. - Będziesz wisiał za to! Za to bezczelne kłamstwo - mówił były prezydent.

Do sytuacji doszło 1 czerwca podczas posiedzenia w III Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Posiedzenie odbywało się w ramach postępowania zainicjowanego pozwem Cenckiewicza przeciwko Wałęsie.

Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, wytoczył Wałęsie proces cywilny o o naruszenie dóbr osobistych przez wielokrotne publiczne twierdzenia, że Sławomir Cenckiewicz brał udział w sfałszowaniu dokumentacji znanej powszechnie jako „teczki Kiszczaka”.

Wałęsa groził Cenckiewiczowi w trakcie posiedzenia, że ten będzie wisiał. Sąd upomniał następnie Wałęsę, aby ten trzymał nerwy na wodzy, co jednak nie przyniosło rezultatu.

- Życie postawiłem, aby wolna Polska była. To się nie mieści w głowie. Jak można coś takiego wymyślić? - mówił Wałęsa.

jkg/dorzeczy