Watykan: Chrześcijanie i muzułmanie narzędziem miłosierdzia - zdjęcie
18.06.16, 08:40

Watykan: Chrześcijanie i muzułmanie narzędziem miłosierdzia

Tematowi Bożego miłosierdzia zostało poświęcone watykańskie przesłanie do wyznawców islamu na trwający miesiąc postu ramadan i święto, które obchodzą oni na jego zakończenie. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jean-Luis Tauran podkreśla w nim, że jest to temat bliski zarówno muzułmanom, jak i chrześcijanom, gdyż jedni i drudzy wierzą w Boga pełnego miłosierdzia. Ta miłość wyraża się w trosce Pana Boga o nasze codzienne życie, ale przede wszystkim widać ją w przebaczaniu naszych win. Chrześcijanie i muzułmanie winni w jak najlepszy sposób naśladować Boga. Dlatego Bóg, który jest miłosierny, wzywa nas do przebaczania i współczucia wobec innych, szczególnie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

„Patrząc na czasy współczesne jesteśmy zasmuceni, widząc wiele ofiar konfliktów i przemocy – czytamy w przesłaniu. – Przede wszystkim są to osoby starsze, dzieci i kobiety, zwłaszcza padające łupem handlu «żywym towarem». Wielu ludzi cierpi z powodu biedy, chorób, uzależnień, klęsk żywiołowych, bezrobocia. Nie wolno nam zamykać oczu wobec tych sytuacji ani też odwracać się do nich plecami. To prawda, że niektóre problemy są bardzo złożone i ich rozwiązanie często przerasta nasze możliwości. Tym niemniej jest konieczne, byśmy razem towarzyszyli wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich przynależności etnicznej czy religijnej”.

W przesłaniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na ramadan stwierdzono dalej, że „budzi ogromną nadzieję, gdy widzi się czy słyszy o muzułmanach i chrześcijanach, którzy jednoczą swe siły, aby pomóc potrzebującym. Kiedy jednoczymy nasze wysiłki, jesteśmy posłuszni ważnemu przykazaniu obecnemu w obu naszych religiach i dajemy przykład Bożego miłosierdzia, stając się w ten sposób jego bardziej wiarygodnymi świadkami” – pisze kard. Tauran do wyznawców islamu.

bjad/Radio Watykańskie