03.04.19, 12:53

Uczeni Islamu są przeciw synkretyzmowi. A papież Franciszek?

30 marca tego roku, w stolicy Maroka Rabacie, odbył się krótki koncert wykonany dla papieża Franciszka i króla Maroka w Instytucie Mohameda VI, kształcącym imamów i kaznodziejów muzułmańskich. I dodajmy, że koncert ów został skrytykowany przez aż dwie organizacje uczonych muzułmańskich za… synkretyzm religijny!

Przyjrzyjmy się temu synkretyzmowi. Otóż przy akompaniamencie pianistki Diny Bensaïd i z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonicznej Maroka pod dyrekcją Jeana-Claude’a Casadesusa, troje śpiewaków - reprezentujących trzy religie monoteistyczne - zaśpiewało modlitwy swoich religii: muezin Smahi El Harati – wezwanie do modlitwy muzułmańskiej „Allahu Akbar”, Caroline Casadesus – modlitwę chrześcijańską „Ave Maria” z melodią autorstwa Giulio Cacciniego, Françoise Atlan natomiast żydowską modlitwę „Adonaï”. Na zakończenie, wszyscy troje śpiewali już razem, trzymając się za ręce, co miało zilustrować marokańską tolerancję i pokojowe współżycie w Maroku muzułmanów, chrześcijan i żydów.

I właśnie ten ostatni element występu skrytykowały wspomniane na wstępie dwie organizacje: Swiatowy Zwiazek uczonych Muzułmańskich (UMEM) i Związek Uczonych Muzułmańskich (USM) z Kuwejtu.

Przewodniczący pierwszej z nich więc, uznawanej w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich za terrorystyczną, marokański prawnik Ahmad al-Raysuni powiedział: „Tolerancja, współżycie i dialog są trwałymi zasadami, obecnymi w islamie. Ale nie oznaczają one, że powinniśmy porzucić to, co utrwalone, ani też mieszać wielkich rytów islamskich z pieśniami kościelnymi, które stoją w sprzeczności z naszą wiarą i naszymi obrzędami”.

Związek Uczonych Muzułmańskich z siedzibą w Kuwejcie natomiast, ogłosił komunika, w którym czytamy: „To, co się stało podczas przyjęcia papieża jest bezprecedensowe. Nie wolno milczeć wobec tego pomieszania ani go aprobować. Jest to zabronione przez Koran, Sunnę i konsens islamskich ulemów”.

To smutne, że islamscy intelektualiści zwracają uwagę na niebezpieczny synkretyzm, a papież Franciszek milczy. A przecież jego zadaniem jest umacnianie nas w wierze. W wierze nieskażonej obcymi naleciałościami…

erl/KAI

Komentarze

Jan Radziszewski2019.04.3 17:43
. Dlatego nastąpiło ukryte przed światem ich zjednoczenie, w swoisty nowy kościół – synagogę - antykościół, głoszący nową religię: „religię, w której się wszyscy zgadzają”. Gromadzący w jedno, w jednym celu, wszystkie religie pogańskie bałwochwalcze, hinduizm, buddyzm, szintoizm, i inne, Islam, Judaizm, Ateistów itp., tj. wszystkich odrzucających jak to mówią Dogmatyzm Kościoła Rzymsko-Katolickiego. + Dlatego za cel swego działania, antykatolickie „Oświecenie” przyjęło, zniszczyć Religię Kościoła św. w krajach Katolickich. Należy pamiętać, że już wcześniej w okresie tzw. Reformacji Protestanckiej dokonano zniszczenia Religii św. w krajach Protestanckich i w Anglii, której by nie dokonano, nie udała by się, gdyby nie szkodliwa społecznie działalność „drukarzy” Mediów, z tego okresu. + Dlatego przez podobne postępowanie w „Oświeceniu” był tym bardziej możliwy sukces, bo zjednoczenie niemoralnych wolnomyślicieli w Królestwach Katolickich z antykatolikami z Krajów Protestanckich i Anglii, dawało bez porównania większe możliwości działania, było bardziej szkodliwe, a do tego było bardziej realne, niż w okresie tzw. Anty-Reformy tj. - reformacji Lutra. Bo promując za pomocą „Prasy” Media zło moralne, egoizm itp., ośmieszano Kościół św. Katolicki jako przybytek ciemnogrodu i zacofania, demoralizowano i indoktrynowano społeczeństwa, przy tym, również manipulując opinią społeczną. Zawsze bowiem przed radykalnym przewrotem w dziejach, lub wojną dokonuje się najpierw - przewrót intelektualny i moralny w społecznościach ludzkich. Który zaowocował po pierwsze Masońską Rewolucją Francuską, następnie Wojnami Napoleońskimi. W dalszej konsekwencji w wyniku tzw. Rewolucji Przemysłowej i w wyniku jej pojawiły się duże grupy robotników najemnych - bezrobotni, które będąc wykorzystywane ekonomicznie przez uformowanych wg masońskiej ideologii pracodawców. Oddaje ich takie postępowanie bezbożnych, amoralnych i aspołecznych pracodawców, w ręce podobnie bezbożnej ideologii socjalistycznej. Ten bezrobotny proletariat z kolei został, również indoktrynowany jest przez tzw. „ludzi w ukryciu” znanych i słynnych w świecie, mówiąc wprost - „bezbożnych obrońców proletariatu” głoszących im, w nowej formie, znane już, masońskie hasła antychrześcijańskie, aby uzasadnić swe idee, głoszą ludziom Darwinizm, jako najnowszą i do tego prawdziwą wg nich tzw. hipotezę, teorię naukową. Dlaczego? Bo ta błędna ideologia ewolucjonizmu ateistycznego opanowała elity intelektualne, ówczesnego świata i poprzez prasę wpływano na nieoświeconych ludzi. Dlatego będący pod wpływem Ideologii tj. bezbożnego, ateistycznego myślenia, K. Marks i F. Engels którzy mieniąc się wielkimi dobroczyńcami ludzkości dokonali przewrotu umysłowego wśród pracowników najemnych. (zastanawiające, dlaczego z taką determinacją walcząc o tzw. Prawa Robotników – nie podjęli sprawy lichwy?) I którzy wcześniej już, bo w czasie Wiosny Ludów w sposób szczególnie bezwzględny wydali walkę Kościołowi św.
Jan Radziszewski2019.04.3 17:33
Papież Pius IX w swej Encyklice „Qui Pluribus” skierowanej przeciwko Wolnomularstwu z 9 IV 1846r, ostrzegał przed „bardzo trudną i niebezpieczną wojną, jaką całej wspólnocie katolickiej (…) „wydali mężowie związani bezprawnym przymierzem” Papież mówił również, że celem owych „tajnych sekt” jest „zniszczenie wspólnot tak duchowych jak i świeckich”. Trzy lata później skierował swój list „Notis Et Nobiskum” do biskupów Włoch. Potępił w nim „spiskowców”, którzy zamierzali „zburzyć cały porządek spraw ludzkich (…) i przeciągnąć /ludzi/ na stronę owych nikczemnych teorii socjalistycznych i komunistycznych”. Należy zauważyć, że również głoszony jest we wszystkich środowiskach społecznych, przez tzw. „ludzi w ukryciu” owych „tajnych sekt” którzy za pośrednictwem „Prasy” (Media) która była w ich rękach, Ewolucjonizmu Ateistycznego tj. „Ateizm Przyrody” Darwina. Który z kolei rozpropagowany w świecie, był jednym z głównych przyczyn upadku moralnego i pośrednią przyczyną Rewolucji w Rosji i w innych krajach, także Wojen światowych i itp. nieszczęść ludzkości, które są wynikiem i spowodowane są przez tzw. masońskie idee obdarzenia ludzkości wolnością od Boga i Jego Prawa.
Marek2019.04.3 17:14
Wymowne: najpierw żydowski śpiew zagłuszył i stłumił chrześcijańskie Ave Maryja, potem Arab zagluszym obie.
west2019.04.3 13:54
Kto tu ma rację Franciszek, czy św. Paweł 14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo5. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:6 Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący. 2 Kor 6.14-18
obserwator2019.04.3 13:23
bez synkretyzmu nie bedzie NWO
Stachu2019.04.3 13:08
erl, synkretyzm religijny to również chrześcijańskie święto zmartwychwstania Jezusa z okazji równonocy wiosennej (jare gody) i święto urodzin Jezusa podczas przesilenia zimowego. (szczodre gody). Więc nie tylko papież jest "za".
anonim2019.04.3 14:23
Za "więc" dwója bęc. Od "więc" zdań się nie rozpoczyna.
anonim2019.04.3 14:40
Dla uzupełnienia. 1 maja mamy święto Józefa Robotnika, 24 czerwca obchodzimy św Jana Eangelisty poganie świetowali kiedyś tzw kupały, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny a to już blisko słowiańskich dożynek, 1 lisopada Wszystkich Świetych w czsach przedchrześcijańskich dziady. Jakieś wnioski?
abbe2019.04.3 17:08
Podobno w religii chrzescijanskiej jest najwiecej ignonantow!