Trzecia Tajemnica Fatimska. Ostrzeżenie dla Polski - zdjęcie
18.07.20, 17:14Fot. TrappistMonkStuff via Wikipedia, CC 4.0

Trzecia Tajemnica Fatimska. Ostrzeżenie dla Polski

43

„Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. (papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972)

 

Orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i naglące wezwanie Matki Bożej do nawrócenia „nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi »znakami czasu« – mówił Jan Paweł II. „Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”. W obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, orędzie fatimskie jest szczególnie aktualne. W sposób niezwykle dramatyczny, poprzez przekazanie trzyczęściowej tajemnicy oraz spektakularny cud słońca, Matka Boża przypomniała ewangeliczną prawdę, że ludziom do szczęścia, tak naprawdę, potrzebny jest tylko Wszechmocny Bóg, który stworzył nas dla siebie i pragnie podzielić się z nami pełnią szczęścia. My ze swej strony powinniśmy ze wszystkich sił dążyć do zjednoczenia z Nim, krocząc trudną i wąską drogą wiary. Trzyczęściowe orędzie Matki Bożej jest orędziem Ewangelii. Zostało przekazane dzieciom podczas objawienia 13.07.1917 r.

 

1. W pierwszej części Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. W ten sposób przypomniała prawdę Ewangelii, że odrzucając Boga, człowiek wybiera piekło. Wieczne piekło jest więc realną rzeczywistością, do której ludzie konsekwentnie dążą, jeżeli żyją tak, jakby Bóg nie istniał, i kierując się logiką egoizmu, odrzucają niezmienne normy moralne, traktują zło jako dobro, a dobro jako zło. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest więc wieczne potępienie. Z własnej winy można doprowadzić siebie do takiej zatwardziałości serca, że znienawidzi się Boga i w chwili śmierci świadomie wybierze piekło.
 
2. W drugiej części tajemnicy podany jest najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem. Jest nim głęboka wiara, której możemy się najlepiej nauczyć przez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ona najpełniej z ludzi doświadczyła trudu serca związanego z ciemną nocą wiary. Wierzyła w sposób heroiczny. W sytuacjach po ludzku beznadziejnych wierzyła nadziei wbrew ludzkiej nadziei i dlatego jest najlepszą Nauczycielką oraz Przewodniczką na drodze wiary prowadzącej pod krzyż Jej Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddając się całkowicie do dyspozycji Maryi, będziemy uczyć się wierzyć i zawsze Bogu ufać. Ma to się wyrazić: 1. – w odwróceniu się od grzechu; 2. – w codziennej modlitwie (szczególnie jest polecany różaniec i lektura Pisma św.); 3. – w comiesięcznej spowiedzi i jak najczęstszym przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii.
 
3. Trzecia część tajemnicy mówi o historycznych konsekwencjach kryzysu wiary i moralności, a więc o tym, jakie mogą być skutki odrzucenia fatimskiego orędzia. Ponieważ wezwanie do pokuty i nawrócenia zawarte w orędziu nie zostało przyjęte tak, jak być powinno, wobec tego jesteśmy świadkami, że to proroctwo w dużej mierze się spełniło. Siostra Łucja, jedyny żyjący świadek objawień, tak pisała w liście do Ojca Świętego: „A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd. I nie mówmy, że to Bóg tak nas karze; przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, szanując wolność, jaką nam podarował; dlatego to ludzie ponoszą odpowiedzialność”.
 
Kochający Bóg przygotował nam wspaniałą przyszłość, jednak gdy odrzucamy życie z Nim, czekają nas przerażające konsekwencje tego wyboru: wojny, nienawiść, zniszczenie, cierpienie i śmierć.
 
Opublikowany tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej ma charakter proroczej wizji. Kardynał Ratzinger wyjaśnia: „Anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groźbę sądu, wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazji: człowiek sam przez swe wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz”. Tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia.
 
Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej w symboliczny sposób mówi o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są również kapłani, biskupi oraz papieże dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania są spowodowane przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez komunizm. Miejsce tych dramatycznych wydarzeń przedstawione jest w symbolicznym obrazie. Papież, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice wchodzą na stromą górę, na której szczycie jest wielki krzyż. „Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji (...)”.
 
W tej prorockiej wizji w sposób syntetyczny został ukazany obraz wielkich zniszczeń, cierpienia, prześladowań, męczeństwa chrześcijan oraz wojen, które miały lub mają nastąpić jako skutek odrzucenia przez ludzi ewangelicznego wezwania do nawrócenia i wiary w Ewangelię, które zostało zawarte w fatimskim orędziu.
 
Z perspektywy 83 lat od objawień fatimskich możemy stwierdzić, że w widzeniu opisanym w trzeciej części tajemnicy dają się rozpoznać dramatyczne wydarzenia kończącego się stulecia. W minionym XX wieku, na skutek wielkiego kryzysu wiary, doszli do władzy ateiści zarówno w wydaniu komunistycznym, jak i faszystowskim oraz masońskim. Ateizm ten doprowadził do największych zbrodni ludobójstwa w historii ludzkości, moralnej degeneracji społeczeństw, do upadku kultury, straszliwego zniewolenia przez podeptanie podstawowych praw osoby ludzkiej. Więcej chrześcijan zginęło w XX wieku z powodu nienawiści do ich wiary aniżeli w ciągu pierwszych XIX wieków od narodzenia Chrystusa. W tym czasie Kościół przeszedł prawdziwą Drogę Krzyżową.
 
Kardynał Ratzinger wyjaśnia, że „w drodze krzyżowej minionego stulecia postać Papieża odgrywa szczególną rolę. W obrazie uciążliwego wchodzenia na szczyt góry można z pewnością dostrzec jednocześnie odwołanie do różnych papieży, którzy poczynając od Piusa X aż do obecnego Papieża mieli udział w cierpieniach swojego stulecia i starali się iść przez nie drogą wiodącą ku krzyżowi. W wizji również Papież zostaje zabity na drodze męczenników. Czyż Ojciec Święty, kiedy po zamachu z 13 maja 1981 r. polecił przynieść sobie tekst trzeciej tajemnicy, mógł nie rozpoznać w nim własnego przeznaczenia? Tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci i sam tak wyjaśniał potem swoje ocalenie: »macierzyńska dłoń kierowała biegiem kuli i Papież (...) w agonii (...) zatrzymał się na progu śmierci« (13 maja 1994 r.). Fakt, iż »macierzyńska dłoń« zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji”.
Trzecia część tajemnicy fatimskiej jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu komunistycznym czy propagowanym przez New Age, jak i przez ateizm ukryty w tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności życia takiego, jakby Bóg nie istniał. Jest to niezwykle poważne ostrzeżenie dla Polaków w obecnym momencie dziejów naszego narodu.
 
Orędzie fatimskie w swojej drugiej części mówi, że niektóre narody mogą zginąć. To ostrzeżenie brzmi poważnie i wzywa do nawrócenia, ponieważ zaniedbanie modlitwy, lekceważenie sakramentów, życie takie, jakby Boga nie było, praktyczny materializm i upadek moralności – wszystko to prowadzi do otwartego odrzucenia Boga oraz do degeneracji moralnej i biologicznej całego narodu. Wielu Polaków nie chce słuchać głosu sumienia, głosu zdrowego rozsądku i tego, co Chrystus mówi poprzez Ewangelię i nauczanie Kościoła. Wielu dało się uwieść propagandzie lewicowych i liberalnych środków masowego przekazu, które sączą szatański jad ateizmu, promując demoralizację i kulturę śmierci.
Czy katolicy w Polsce ulegną tej demagogicznej propagandzie i dobrowolnie będą głosować w wyborach prezydenckich i parlamentarnych na ateistów, którzy są za legalizacją aborcji i pornografii, co jest znakiem, że z wrogością odnoszą się do Chrystusa, Kościoła i Jego nauki? Czy polscy katolicy przyjmą ostrzeżenie zawarte w trzeciej tajemnicy fatimskiej, że największym zagrożeniem dla nas wszystkich jest ateizm?
 
Najnowsza historia uczy nas, że chrześcijanie w Niemczech nie usłuchali fatimskiego orędzia. Zaślepieni pięknymi obietnicami ateisty Hitlera i jego partii w sposób demokratyczny oddali mu władzę. Głosowało na niego 80% Niemców. Nie wolno zapominać, że głosujący na niego ponoszą moralną odpowiedzialność za ten wybór i jego zbrodnicze konsekwencje.
 
Podczas wyborów trzeba pamiętać, że głosując na polityków należących do partii o antychrześcijańskim programie, który na przykład pragnie zalegalizować mordowanie nie narodzonych czy pornografię, głosuje się przeciwko Chrystusowi i bierze się współodpowiedzialność za zbrodnicze skutki tego rodzaju ustaw oraz rządów ludzi walczących z Bogiem. Nie łudźmy się, nigdy nie osiągniemy szczęścia, ani nawet zwyczajnej stabilizacji gospodarczej, jeżeli będziemy łamali prawo Boże. Jeżeli polscy katolicy nie przyjmą orędzia fatimskiego, nie będą podejmować trudu ciągłego nawrócenia i w wyborach demokratycznie oddadzą władzę w ręce ateistów, to wtedy przyszłość naszej Ojczyzny rysuje się w bardzo czarnych kolorach. Ojciec Święty ostrzega nas: „Nie zapominajmy, że dzieje przyniosły nam straszliwą lekcję, bolesną lekcję wolności nadużytej do obłędu! Nadużytej do obłędu! Czymże była – w kontekście Konstytucji 3 maja – targowica? Ale potem zaczął się na nowo proces pozyskiwania wolności za wielką cenę. Tę cenę w wysokiej mierze zapłaciło pokolenie II wojny światowej. Dlatego też pozwólcie mi być dobrej myśli i pomóżcie papieżowi, żeby się nie musiał martwić” (7 czerwca 1991).
 
Nie można zapominać, że wypełnienie proroctwa fatimskiego nie jest czymś nieuniknionym. To nie jest tak, że przyszłości nie da się już zmienić. Wszystko zależy od postawy ludzi, od ich wolnego wyboru. Jeżeli usłuchamy wezwania do nawrócenia, to wtedy zapowiedziane nieszczęścia nie nastąpią. Jeżeli nie usłuchamy, to będziemy musieli konsumować konsekwencje naszych grzesznych wyborów. Boża sprawiedliwość wyraża się w tym, że największą karą za grzechy są same konsekwencje grzechów. Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej ostrzega i przypomina, że przyszłość ludzkości oraz Polski uzależniona jest od wolnego wyboru ludzi, od ich opowiedzenia się za Bogiem lub przeciwko Niemu. Ta wielka fatimska przestroga z wezwaniem do pokuty i nawrócenia ma zmobilizować naszą wolę i siły do konsekwentnego kroczenia drogą wiary, do pokuty i wytrwałej modlitwy. Tylko w ten sposób można zapobiec wojnom, przelewowi krwi, degradacji moralnej i biologicznej naszego narodu, nienawiści oraz uchronić siebie i innych od wiecznego potępienia.
 
Ojciec Święty powiedział w Fatimie, że najistotniejszą treścią orędzia fatimskiego jest wezwanie, aby „modlić się, modlić się i jeszcze raz modlić się”(13 maja 1982 r.). W ten sposób Papież przypomniał, że człowiek oraz naród, który się modli, jest zjednoczony z Bogiem, a więc ma największy skarb i nie ma podstaw do lęku przed przyszłością.
Fatimskie wezwanie do nawrócenia jest skierowane do mnie i do ciebie – jest to wezwanie do pójścia drogą wiary do pełni szczęścia. Potrzebna jest tylko zgoda i decyzja pójścia za Chrystusem. „I dał mi Pan poznać – pisze święta s. Faustyna – że cała tajemnica ode mnie zależy, od mojego dobrowolnego zgodzenia się… z całą świadomością umysłu… Czuję, że Bóg czeka na moje słowo, na moją zgodę. I rzekłam: czyń ze mną, co Ci się podoba, poddaję się woli Twojej”.
 
ks. Mieczysław Piotrowski TChr/milujciesie.org.pl

Komentarze (43):

dch2020.07.20 18:36
Czytając takie artykuły i komentarze jak większość spośród tych zamieszczonych pod nim zastanawiam się czy ich autorzy zdają sobie sprawę dlaczego zwykły, neutralny sceptycyzm społeczeństw wobec tych waszych wierzeń przechodzi pomału co najmniej w otwartą niechęć. Dla mnie, ani myślę że dla prawie nikogo, nie jest problemem czyjaś choćby najgłębsza wiara, odprawianie czy uczestnictwo w jakichkolwiek obrzędach i rytuałach z tym związanych czy to, że ktoś w związku z tym sobie żyje wedle jakichś zasad. Problemem jest to, że usiłujecie sterroryzować społeczeństwo narzucając mu swoje - czasem wrogie zdrowemu rozsądkowi i etyce opartej na dobru człowieka - zasady, problemem jest to, że tymi swoimi wierzeniami usprawiedliwiacie szczucie na mniejszości o pewnych cechach zdeterminowanych biologicznie, i że chcecie te cele realizować systemowo, wykorzystując do tego celu instrumenty świeckiej władzy. Pamiętajcie, że nikt nie lubi gdy ktoś mu coś narzuca w imię jakiegoś tam swojego widzi-mi-się bez uzasadnienia związanego z ochroną czyichś dóbr prawem chronionych, i że są wręcz ludzie, którzy mają prawo czuć się przez was fizycznie zagrożeni z przyczyn biologicznych. Pamiętajcie o tym, albo przestańcie jęczeć, że stosunek społeczeństw do was jest coraz bardziej nieprzychylny.
szary_człowiek2020.07.19 20:51
czy stwierdzenie nieważności małżeństwa po 20 latach, które dochowało się trójki dzieci, a potem ślub p. Kurskiego jest znakiem wypełniania się trzeciej tajemnicy fatimskiej? szczególnie dlatego że odbył się w Sanktuarium w Łagiewnikach....
nie ślepy2020.07.19 23:04
Stwierdzić nieważność małżeństwa można i po 100 latach, jeżeli były przyczyny w dniu jego zawarcia, które sprawiały, że było zawarte nieważnie. Ilość dzieci tu nie ma znaczenia. Zajmij się swoim życiem a nie cudzym, wyjmij belkę ze swojego oka, zanim zaczniesz grzebać za źdźbłem w czyim oku! Nie sądź a nie będziesz sądzony! Mów tak, tak, nie, nie, jak cię ktoś pyta...bo reszta pochodzi od złego!
Man of stagra2020.07.20 7:35
Ilość dzieci nie ma znaczenia w przeciwieństwie do kwoty pieniężnej. Ot polski Katolicyzm.
modlitwa szturmowa2020.07.20 7:27
to te dzieci kurskiego teraz są bękartami
Kraków2020.07.19 19:21
My mamy Polską Rozalię Celakównę i obietnicę daną przez samego Chrystusa Pana, że ostoją się TYLKO te kraje, które uznają nad sobą Jego panowanie poprzez Intronizację czyli uznanie Osoby Jezusa Chrystusa Boga swoim Panem! Akt ten mógłby w końcu zostać teraz PORZĄDNIE i JEDNOZNACZNIE dokonany/ponowiony z udziałem CAŁEGO EPISKOPATU i WSZYSTKICH RZĄDZĄCYCH (Prezydent, Premier, Marszałek Senatu i Prezes), tak jak to zostało jasno sformułowane w wizji krakowskiej Mistyczki! Króluj Nam Chryste!
Seks kamerki2020.07.19 9:49
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
Styki2020.07.19 9:22
Tymczasem burza nadciaga nad Wlochy „Ustawa o ‘przeciwdziałaniu homotransfobii’”, zwana też ‘ustawą Zana’, przewiduje do sześciu lat pozbawienia wolności za akty przemocy wobec społeczności LGBTQ oraz do półtora roku więzienia za ich ‘dyskryminację’ – przy czym nie jest sprecyzowane, co kryje się pod tym pojęciem. Inne kary, jakie są przewidywane w tym projekcie, to m.in. odebranie prawa jazdy i paszportu, zakaz wychodzenia z domu w określonych godzinach czy obowiązek odbycia prac społecznych na rzecz organizacji gejowskich. Wiele środowisk chrześcijańskich i prorodzinnych twierdzi, że ustawa ma charakter dyskryminacyjny. Ich zdaniem nowe prawo ograniczy wolność słowa, a nawet wolność religijną, jeśli karana będzie np. krytyka zachowań homoseksualnych oparta na cytatach biblijnych lub nauczaniu Kościoła
Izydor2020.07.19 9:52
Twoją wiara w plemienne baśnie z bliskiego wschodu nie są usprawiedliwieniem dla dyskryminacja. Możesz sobie w nie wierzyć ale nadal oczekujemy że będziesz się zachowywał jak cywilizowany człowiek.
nie ślepy2020.07.19 23:14
O tak, wasza cywilizacja lgbt, to jest pełna kultura. W domu to ty sobie możesz robić fikołki z drugim, takie jakie się pedałom nawet na wschodzie nie śniły, ale wasza "cywilizacja" ma się kończyć na progu waszego domu! Dociera?!
antoni.s2020.07.19 7:52
Trochę jakby przerośnięta ta kurzajka na jej głowie ,a swoją drogą strasznie tandetne są te wszystkie gipsowe figurki,jak krasnale ogrodowe ,wciąż nie mogę się nadziwić osobnikom którzy padają przed tym na kolana i mamrotają pod nosem zaklęcia,tak po ludzku,strasznie to głupie i prymitywne jest.
Styki2020.07.19 6:52
Podczas wyborów trzeba pamiętać, że głosując na polityków należących do partii o antychrześcijańskim programie, który na przykład pragnie zalegalizować mordowanie nie narodzonych czy pornografię, głosuje się przeciwko Chrystusow ---48,97% przeciwko Chrystusowi w ostatnich wyborach!
Toni2020.07.19 10:17
Dobrze i mądrze powiedział jeden z zakonników,że ci co głosują na RT nie powinni dostać rozgrzzeszenia przy spowiedzi. Tylko pogubieni duchowo poparli RT wykonawcę masońskich poleceń i żyda Sorosa wroga Polski, którzy islamistów do Europy sprowadzali by zniszczyć religię katolicką jest jednocześnie wykonawcą szatana.Te wybory w Polsce to była walka między dobrem, a złem sztańskim i szatański przedstawiciel POKOmuny z Budki przegrał tylko dzięki modlitwie zarliwych katolików, które Bóg wysłuchał. Szatan i jego ludzie nigdy nie wygrają z Bogiem i jego wyznawcami.Dlatego że szatan nienawidzi ludzi nawet tych co mu służą.
Danuta2020.07.20 18:39
Dlaczego ta mieniąca się obrończynią religii partia nic nie zrobiła dla religii, przez prawie 6 lat nie zmienili ustawy aborcyjnej, choć inne rzeczy jak im zależało to na siłę z pogwałceniem praworządności i nocą przeprowadzała. Dlaczego przedstawiciele tej partii łamali Dekalog ( przykazanie I, II , V, VII VIII i X). Dlaczego wykluczyli połowę polaków, choć P. Jezus nikogo nie wykluczał, nie dzielił. Ale P.J piętnował obłudę. Dlaczego owocem działania tej partii jest zło ( przednimi tak nie było) i podziały. "grają" na emocjach, podkręcają złe emocje, kłamią. Zależy im na władzy nie na ludziach i nie na Polsce. Nie po raz pierwszy człowiek wykorzystuje religię by niszczyć innych. "Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga Żywego". Pis nie widzi w oponentach bliźnich a tym bardziej Boga.
Kriso2020.07.18 22:42
Napiszcie lepiej jak to Kurski po 24 latach małżeństwa zawarł nowy ślub kościelny,a swoją ex uczynił panną z trójką nieślubnych dzieci. Kpina i korupcja. Hańba dla Kościoła!!!
Jagoda2020.07.18 23:25
"Kriso" ! Tak cię to obchodzi?Jesteś plotkarzem! Zazdrościsz mu? Tak? Bo mnie nie obchodzi! Sa ciekawsze rzeczy niż jego słub! On się do mojego ślubu nie mieszał, ani do moich dzieci! A po drugie , nie zmieniaj tematu! Przypominam! Artykuł jest o Objaw. Fatimskich ! Niewygodny dla ciebie temat, prawda?
Anonim2020.07.19 5:07
Jagoda - jesteś w całkowitym błędzie. Jeżeli widzisz , że ktoś popełnia grzech to twoim OBOWIĄZKIEM jest zwrócić takiej osobie co najmniej uwagę - upomnić ją. Jeżeli tego nie zrobisz to bierzesz współudział w tym konkretnym grzechu. I u nie chodzi o plotki , tylko o grzeszne postępowanie wszystkich ,nawet kapłanów. Mówienie , że nie mieszać się do spraw innych jest błędem . O tym też jest w objawieniach fatimskich - bo grzech to grzech, Zawsze należy zwrócić uwagę grzesznikowi , bo niejednokrotnie uzmysłowi mu , że postępuje źle..
nie ślepy2020.07.19 23:23
Oj widzę, że mamy tu do czynienia przynajmniej z jasnowidzem?! Chcesz powiedzieć geniuszu anonimie, że ty wiesz, że to był ślub ważnie zawarty, tak? Zajmij się człowieku lepiej swoimi grzechami!
Marian2020.07.19 9:48
Temat nie jest niewygodny. Jest absurdalny.
Zygfryd2020.07.18 22:02
Tylko modląc się faktycznie i prawdziwie ominął cię wszelakie wątpliwości to działa i daje wielką moc i wypełnienie osamotnienia samym Bogiem miłością
goole2020.07.18 20:57
modlić się modlić...a kiedy pracować na księżyków?
rebeliant2020.07.18 20:03
Konsorcjum Wyrobu Podludzi
Palindrom2020.07.18 19:42
Francja już dawno przestała być "duszeńką" Nieba. Z Polakami, niestety, może stać się to samo. Twierdzimy, że PO do dziś nie wyciągnęła wniosków z klęski w roku 2015. Czy Polska (Polacy) wyciągnęła wnioski z klęski 1939–1945+? Różaniec i Biblia ciągle są w sklepie, bo nawet nie w szufladzie, aborcja to nie "my", tylko "naziści", narcyzm i egoizm dzieci i młodzieży to wina Rządu i Etrusków, a nie polskich rodziców…
Glaudiusman2020.07.18 19:32
Odrzucający wiarę w Boga Najwyższego, odrzucający jego święte prawa, żyjący tak jakby Bóg nie istniał, wybierają niestety wieczną odrazę, wieczny nieugaszony ogień, wieczne nieszczęście i wycie z bólu. Do czego może doprowadzić niewola grzechu i ukochanie plugawej nieprawości. Aż ciarki przechodzą po plecach. A piekło jest realne i wpadają najczęściej tam ci, co żyją nieczystością.
Jussuf2020.07.18 20:00
Manicheizm Twoja ulubiona firma odrzuciła już setki lat temu. Teraz koncentruje się na czerpaniu zysków z moralnej prostytucji - złóż życzenia młodej parze, Jacusiowi Kurskiemu i jego oblubienicy, całej w bieli. Nie zapoimnij potępić jego poprzedniej małżonki i zgrai bękartów (najmłodszy 7 lat). Słudzy boży unieważnili poprzedni slub z pewnością za darmo i "w trosce" :-)
Aleks....2020.07.18 22:55
"Jussuf" ! ....PO CO NAM LEJESZ ŻAŁOSNY CZŁOWIEKU TEN JAD?! Nie nam to powiedz! Każdy za siebie odpowiada, za swoje czyny! Zapomniałeś o tym?... Pan Jezus powiedział:..." Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni...Jaką miarą mierzycie, taką wy będziecie zmierzeni..." ! Chyba ten cytat rozumiesz? Więc przestań!
Seks kamerki2020.07.18 19:20
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
edi2020.07.18 18:36
JEZUS DO św. FAUSTYNY - "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)" Wybór Andrzeja Dudy pokazał ŻE POLACY SĄ WIERNI JEZUSOWI - A TO OZNACZA ŻE POLSKA BĘDZIE WZOREM DLA ŚWIATA - I TEGO DOKONA SAM BÓG ORAZ MATKA BOGA KRÓLOWA POLSKI MARYJA - i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!
Ajax2020.07.18 18:24
To jest oczywista oczywistość. Autor to wie, i ja to wiem, i wielu rodaków to wie, ale są też tacy, którzy tą oczywistą prawdę odrzucają i którym wiara i Dekalog bardzo przeszkadzają. Dlaczego?
Naczelny2020.07.18 19:03
Bo do bzdury dla ciemnoty?
JADWIGA2020.07.18 23:10
NACZELNY!...Nie zdajesz sobie sprawy, ale ty sam jesteś jedną wielką ciemnotą na usługach diabła! Więc nie nazywaj Boskich rzeczy ciemnotami! ....TEN SIĘ ŚMIEJE, KTO SIĘ ŚMIEJE OSTATNI!.... PRZEKONASZ SIĘ, PRZECIEŻ JESTEŚ W PODESZŁYM WIEKU! NIC NIE TRACISZ, A ZYSKUJESZ, NAWRACAJĄC SIĘ!. NAJWIĘKSI ZBRODNIARZE POD KONIEC ŻYCIA NAWRACALI SIĘ, CHOCIAŻBY RUDOLF HESS..!
maj2020.07.18 18:15
"Pan Bóg nie pozwoli z siebie więcej szydzić", jak to ma miejsce w wielu miejscach również w Polsce, przygotujcie się bo Koronawirus to dopiero początek boleści ... ,
klaus2020.07.18 17:55
czyli im więcej grzeszysz tym większe masz fory z tego artykułu wynika , przykład zachodu im mniej Boga tym większe bogactwo i mniej zmartwień, i więcej błogosławieństwa aby żyło się dobrze, a Polaczki na kolana.
Jagoda2020.07.18 23:17
klaus .!Ty naprawdę jesteś chory...Dalej rżnij głupa i obrażaj...! Boga nie oszukasz! Bóg wszystko wie! Nawet co myślisz, wie kiedy umrzesz i jak umrzesz. Dlatego na każdym człowieku zależy MU, aby nie był w Piekle! Po to dał nam wolną wolę, abyśmy decydowali tu na Ziemi! A po śmierci będziemy rozliczeni z dobrych i złych czynów! Pan Bóg nie kłamie !
tymczasem w prawdziwym świecie2020.07.18 17:52
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/10/science.abc6027
Anonim2020.07.18 17:48
Nic dodać nic ująć.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.18 17:43
RELIGIA- głębokie zaburzenie psychiczne w wielu przypadkach schizofrenia. OBJAWY- modły do powietrza lub przedmiotów dekoracyjnych (obrazy, figurki), uprawianie antycznych guseł i zabobonów mające dać kontakt z bogiem lub inną postacią zazwyczaj już nieżyjącą, czczenie WYIMAGINOWANEGO bóstwa (Jahwe,Allah,Wisznu,Odyn, Zeus,bóg wina Dionizos itd.),"mitingi" w specjalnych budynkach (kościoły,meczety,synagogi,cerkwie itd...),wmawianie naiwnym i odpowiednio wystraszonym ludziom "naszego jedynego PANA"(syndrom niewolnika), oczekiwanie na domniemanego "zbawiciela"(cokolwiek miało by to oznaczać),ogólna psychoza i lęk przed śmiercią.
21 WIEK2020.07.18 17:50
NIEPOJĘTE
Anonim2020.07.18 20:49
"odrzucając Boga, człowiek wybiera piekło. Wieczne piekło jest więc realną rzeczywistością, do której ludzie konsekwentnie dążą, jeżeli żyją tak, jakby Bóg nie istniał, i kierując się logiką egoizmu, odrzucają niezmienne normy moralne, traktują zło jako dobro, a dobro jako zło. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest więc wieczne potępienie. Z własnej winy można doprowadzić siebie do takiej zatwardziałości serca, że znienawidzi się Boga i w chwili śmierci świadomie wybierze piekło".
POLKA2020.07.18 23:43
Kretynie...! Otóż!....BOLI CIĘ ARTYKUŁ O MARYI I OBRAŻASZ! TO WIDAĆ! ...WIELKIE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI, TO TY MASZ, A NIE MY! CZYMŻE INNYM JEST GWAŁCENIE MAŁYCH DZIECI, ALBO DZIECI SWOJEJ SIOSTRY! CZY WSPÓŁŻYCIE ZE SOBĄ DWÓCH CHŁOPÓW! ALBO JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEŚ, ŻE NIE GARDZISZ NAWET MAŁYMI ZWIERZĄTKAMI....! /mam ten twój wpis/! TO NIEJEST NORMALNE, CO ROBISZ! TO JEST WIELKIE ZBOCZENIE,! A MOŻE KIEDYŚ WEŹMIESZ PSA LUB KOTA ZA ŻONĘ .../skoro czasami nimi nie gardzisz /! Twoje pedalstwo osiągnęło już Himalaje zboczeń! ...Won od naszej Religii !
Marian2020.07.19 9:50
Zajmij się może gwałceniem dzieci przez kler
A KOTA ZA ŻONĘ2020.07.19 13:54
TO WZIĄŁ JUŻ SOBIE JAROSŁAW
CHCIAŁEM POWIEDZIEĆ2020.07.19 13:57
ZA MĘŻA