Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że przepis tzw. ustawy dezubekizacyjnej, który pozwala na obniżenie rent inwalidzkich byłym funkcjonariuszom służb PRL, jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Zdania odrębne zgłosili sędziowie: Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Trybunał orzekał w pełnym składzie, a wyrok jest ostateczny.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. tego przepisu złożył Sąd Okręgowy w Krakowie, który rozpatrywał odwołanie byłego funkcjonariusza milicji od decyzji o obniżeniu mu policyjnej renty inwalidzkiej. Sprawa dot. tylko jednego przepisu z tzw. ustawy dezubekizacyjnej, który mówi o tym, że wysokość obniżonego byłemu funkcjonariuszowi świadczenia nie może przekraczać przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. W ocenie krakowskiego sądu przepis ten jest niezgodny z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej i zasadą równości. Tej opinii nie podzielił jednak TK.

kak/PAP