Organizacje zrzeszające samorządowców dziękują rządowi Mateusza Morawieckiego za wspólną pracę nad Krajowym Planem Odbudowy. Podkreślają, że dotychczas udało się przyjąć wiele korzystnych dla mieszkańców rozwiązań. Następne rozmowy rządu z samorządowcami zaplanowano na 12 maja.

Polski projekt KPO trafił już do Brukseli. Rządzący przygotowują plan podziału środków we współpracy z różnymi środowiskami, w tym z samorządowcami w ramach Zespołu Roboczego do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności powołanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wczoraj zespół odbył swoje pierwsze posiedzenie, po którym samorządowcy wydali pierwsze wspólne oświadczenie na temat KPO.

W komunikacie wyrażono zadowolenie ze współpracy z rządem ws. Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie samorządowcy zaznaczyli, że nie wszystkie ich postulaty zostały spełnione.

- „Przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych podziękowali stronie rządowej za dotychczasowe współdziałanie w pracach nad KPO, które przyniosło wiele rozwiązań korzystnych dla samorządowych wspólnot mieszkańców, choć nie wszystkie z propozycji proponowanych przez samorządy terytorialne zostały uwzględnione”

- czytamy.

Pod komunikatem podpisali się: współprzewodniczący KWRiST, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, prezydent Sopotu Jacek Karnowski (Związek Miast Polskich), prezydent Lublina Krzysztof Żuk (Unia Metropolii Polskich), starosta poznański Jan Grabkowski (Związek Powiatów Polskich), burmistrz miasta Kowal Eugeniusz Gołembiewski (Unia Miasteczek Polskich), wójt Terespola Krzysztof Iwaniuk (Związek Gmin Wiejskich RP) i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki (Związek Województw RP).

Kolejne spotkanie zaplanowano na 12 maja. Wówczas samorządowcy chcą rozmawiać na temat reformy systemu ochrony zdrowia i mechanizmów wsparcia obszarów zmarginalizowanych.

kak/PAP