Wszystkich, którzy wiedzą o tym, że Adolf Hitler był wegetarianinem i weganinem, nie zdziwi, opublikowany (na brytyjskiej stronie publikującej prace naukowe Tandfonline.com) artykuł naukowy ukazujący jak weganizm prowadzi do zaburzeń psychicznych (autorstwa takich naukowców jak: Urska Dobersek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Południowej Indiany, Gabrielle Wy z Wydziału Kryminologi i Prawa Kryminalnego Uniwrsytetu Meryland, Joshua Adkins z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Południowej Indiany, Sydney Altmeyer z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Południowej Indiany, Kaitlin Krout z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Południowej Indiany, Carl J. Lavie z Uniwersyteu Medycznego Queensland oraz Edward Archer).

Badanie zostało przeprowadzone poprzez „systematyczne przeszukiwanie internetowych baz danych (PubMed, PsycINFO, CINAHL Plus, Medline i Cochrane Library)” w celu znalezienia artykułów naukowych opisujących zależności między jedzeniem mięsa a zaburzeniami psychicznymi. Znaleziono 6840 artykułów dotyczących tematu badania, w których opisano stan zdrowia 160.257 osób (85.843 kobiet i 73.232 mężczyzn), z których 145.559 jadło mięso a 8584 było wegetarianami. Biorący udział w badaniach pochodzili z „z wielu regionów geograficznych” i byli w wieku od „11 do 96 lat”.

Naukowcy w swoim artykule poinformowali, że „jedenaście z 18 badań wykazało, że wstrzymywanie się od mięsa było związane z gorszym zdrowiem psychicznym, cztery badania były jednoznaczne, a trzy wykazały, że osoby wstrzymujące się od mięsa” były zdrowsze psychicznie. „Najbardziej rygorystyczne badania wykazały, że występowanie lub ryzyko depresji lub lęku były znacznie większe u uczestników, którzy unikali spożywania mięsa”.

Zdaniem naukowców „większość badań, a zwłaszcza badania wyższej jakości, wykazały, że ci, którzy unikali spożycia mięsa, mieli znacznie wyższe wskaźniki lub ryzyko depresji, lęków lub zachowań autodestrukcyjnych” (samookaleczeń i samobójstw).

Z poprzednich badań nad skutkami wegetarianizmu dla zdrowia wynika, „że korzyści zdrowotne związane z wegetarianizmem mogą nie wynikać z unikania mięsa jako takiego, ale”, ale być związane ze stylem życia, statusem społeczno-ekonomicznym, czyli takim zachowaniami „jak odpowiedni poziom aktywności fizycznej [...], niskie spożycie alkoholu i narkotyków [...] lub unikanie tytoniu”.

Najnowsze badania nad wegetarianizmem „wskazują, że osoby, które powstrzymują się od mięsa lub inna żywność pochodzenia zwierzęcego mogą cierpieć na niedobory żywieniowe (np. witamin B12 i D, kwasów tłuszczowych omega-3, wapnia, żelaza i cynku”, mieć „gorszy stan zdrowia fizycznego”).

Z badań naukowców wynika, że „pojawia się coraz więcej dowodów na to, że wstrzymywanie się od mięsa jest powiązane z zaburzeniami psychicznymi [...] i gorszym samopoczuciem psychicznym [...]. W szczególności, w porównaniu z tymi, którzy spożywają mięso, wegetarianie są bardziej narażeni na poważną depresję […] i zaburzenia lękowe […], częściej podejmują zachowania autodestrukcyjne (np. okaleczenia i samobójstwa)”.

Problemem w badaniach nad skutkami weganizmu jest to, że są różne nurty weganizmu (mniej lub bardziej restrykcyjne w traktowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego). Kwestia skutków wegetarianizmu jest jednak bardzo ważna, bo według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne są „główną przyczyną niepełnosprawności na świecie”.

Jan Bodakowski