Modlitwa za Ojczyznę bł. Jerzego Popiełuszki - zdjęcie
03.05.15, 08:18Ks. Jerzy Popiełuszko (fot. media)

Modlitwa za Ojczyznę bł. Jerzego Popiełuszki

0

Módlmy za naszą Ojczyznę, by była wierna Bogu i ludziom oraz za Żołnierzy Wyklętych, którzy są dla nas wzorem w walce ze złem!

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze  głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć,  jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

 Za: http://www.ak.diecezja.wloclawek.pl/