Liturgia na dziś: Uroczystość Najświętszej Trójcy - zdjęcie
16.06.19, 07:41

Liturgia na dziś: Uroczystość Najświętszej Trójcy

4

PIERWSZE CZYTANIE
Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:

«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.

Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich»

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)
Ap 1, 8

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Komentarze (4):

Adam2019.06.16 20:18
A zdjęcie z Mszy Wszech Czasów.Super.
Mikołaj2019.06.16 15:18
Wiecie co znaczy : " doprowadzi was do całej prawdy " ? . To znaczy , że da wam takie poznanie , po którym o nic niekogo nie bedziecie musieli pytać .Względem Boga , dziejów i wszechrzeczy . Tą obietnicę Jezus zapowiedział tymi słowami : " Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome." . Wszystko na miarę mozliwości zrozumienia przez człowieka : Jedne rzeczy w życiu doczesnym a inne w życiu przyszłym . Dziedzina wiary i poznania , to inaczej Kólestwo Boże , i każdy tam wdziera się indywidualnie , bo nie można tam nikogo zanieść lub go nakryć Królestwem Bożym. Jezus nazwał to wdzieraniem się do królestwa Bożego.Tłumacze Pisma nie rozumiejąc sensu , przerobili to na " królestwo niebieskie". A królestwo niebieskie do dziedzina panowania nieba nad ziemią i obcowanie świetych , natomiast królestwo Boże to dziedzina wiary i poznania . Jezus wyrzucał uczonym w piśmie to ,że nie wchodzą do królestwa Bożego pomimo to ,że wzięli klucze poznania !.Czynia to celnicy (metafora na gnostycyzm)oraz nierządnice (metafora na religie nie pochodzące od Boga ). W sensie nośnym te słowa sa także prawdziwe , bo za Jezusem chodzili tacy ludzie .Cdn .
Mikołaj2019.06.16 15:25
Cd.. A o nieporozumieniu w temcie obu królestw , niech świadcza te tłumaczenia , których przytoczę tu po kilka , bo całość nie wejdzie : 1. BUDNY.1574 Który z tych dwu uczynił wolą ojca swego? mówią mu: pierwszy. Mówi im Jezus: Prawdziwie mówię wam, iż celnicy i wszetecznice uprzedzają was do królestwa Bożego. 2. WUJEK.1923 Któryż z dwu uczynił wolą ojcowską? Rzekli mu: Pierwszy. Powiedział im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, iż celnicy i wszetecznice uprzedzą was do królestwa Bożego. 3. RAKOW.NT Któryż z tych dwu uczynił wolą Ojcowską? Mówią mu: Pierwszy. Mówi im Jezus: Amen mówię wam: Iż Celnicy i wszetecznice uprzedzają was do onego Królestwa Bożego. 4. GDAŃSKA.1881 Któryż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? Rzekli mu: On pierwszy. Rzekł im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i wszetecznice uprzedzają do królestwa Bożego. 5. GDAŃSKA.2017 Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Odpowiedzieli mu: Ten pierwszy. Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa Bożego. 6. SOŁOWEYCZYK.MAT Któryż z tych dwóch uczynił wolę Ojcowską? Rzekli mu: Pierwszy. Powiedział im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, iż celnicy i wszetecznice uprzedzą was do królestwa Bożego. 7. SZCZEPAŃSKI Któryż z <tych> dwu spełnił wolę ojcowską? Odpowiadają {Mu}: Pierwszy. Jezus odezwał się do nich: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa Bożego. 8. GRZYM1936 Który z nich wypełnił wolę ojca? Pierwszy - odpowiedzieli. Rzecze im Jezus: Powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzą was do królestwa niebieskiego. 9. DĄBR.WUL.1973 Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Mówią: Pierwszy. Rzekł im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice uprzedzą was do Królestwa Bożego. Cdn.
Mikołaj2019.06.16 15:26
Cd. 2. 9. DĄBR.WUL.1973 Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Mówią: Pierwszy. Rzekł im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice uprzedzą was do Królestwa Bożego. 10. TYSIĄCL.WYD5 Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 11. BRYTYJKA Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. 12. POZNAŃSKA Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią: - Ten pierwszy. Jezus im na to: - Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa Bożego. 13. WARSZ.PRASKA Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Odpowiedzieli: Ten drugi. A Jezus rzekł: Zaprawdę mówię wam: celnicy i nierządnice pierwej niż wy wchodzą do królestwa Bożego. 14. ŚLĄSKIE.TOW.BIB. Które z tych dwóch uczyniło wolę ojca? Mówią mu: To pierwsze. Mówi im Jezus: Zaprawdę, powiadam wam, że poborcy podatków i prostytutki wyprzedzają was do Królestwa Boga. 15. EIB.BIBLIA.2016 Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy - stwierdzili. A Jezus na to: Zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. 16. TOR.NOWE.PRZ. Który z tych dwóch uczynił wolę ojca? Powiedzieli do Niego: Pierwszy. Jezus powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że celnicy i nierządnice wyprzedzają was do Królestwa Bożego." . W Piśmie Świętym jest wiele takich nieprawnionych poprawek przez ludzi głuchych na Ducha Prawdy a nadgorliwych !.