Rada miejska w Lesznie ma podjąć decyzję w sprawie finansowania procedury in vitro. Mieszkańcy miasta przygotowali petycję w tej sprawie mającą na celu wsparcie przez władze naturalnych metod leczenia niepłodności zamiast zapłodnienia pozaustrojowego - wątpliwego moralnie procederu, który pozwala urodzić się jedynie nielicznym, skazując pozostałe powołane do życia istnienia ludzkie na zamrożenie lub śmierć. Apel wsparł Instytut Ordo Iuris.

PODPISZ PETYCJĘ MIESZKAŃCÓW LESZNA - LINK

Instytut Ordo Iuris wyraża wsparcie dla mieszkańców Leszna, którzy sprzeciwiają się wątpliwemu etycznie procederowi zapłodnienia in vitro, a w jego miejsce proponują naturalne metody prokreacji” – podkreśla Nikodem Bernaciak z Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 27 sierpnia 2020 r. uchwalił „program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, budżet programu miał wynosić 300 tys. zł, co miało zapewnić wykonanie 58 procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz 5 procedur mrożenia komórek jajowych. Po kilku miesiącach zarząd postanowił podjąć uchwałę z dnia 5 listopada 2020 r., która przewiduje już kilkukrotnie większy budżet – 1 mln zł na lata 2020-2021.

W marcu 2021 r. zarząd poszedł o krok dalej – skierował pytanie do poszczególnych gmin Województwa Wielkopolskiego, czy zechciałyby one sfinansować program in vitro w latach 2021-2022. Miałby być on zatem odtąd finansowany już nie tylko ze środków wojewódzkich, ale również ze środków gminnych. Jak podkreśla zarząd, „środki te powiększyłyby ogólną pulę, ale dedykowane będą na rzecz mieszkańców gminy”.

Grupa mieszkańców Leszna sprzeciwiła się temu projektowi, inaugurując petycję, w której zamiast in vitro proponują wsparcie naprotechnologii – etycznych, naturalnych technik planowania rodziny, przy użyciu których nie dochodzi do powstania „nadliczbowych” istnień ludzkich, skazanych na śmierć lub zamrożenie. Przewodniczącemu Rady Miejskiej został również przedstawiony projekt uchwały (druk nr 529), regulującej kwestię wsparcia Leszna dla naprotechnologii.

Instytut Ordo Iuris w wydanej w 2019 r. publikacji pt. „Zapłodnienie in vitro. Wątpliwości, pytania, zastrzeżenia” przypomniał, że głównym problemem etycznym związanym z in vitro jest niedopuszczalne przedkładanie jednego życia ponad drugie poprzez arbitralne decydowanie, komu pozwolić żyć ze względu na jego wybrane cechy, a komu uniemożliwić dalszy rozwój. Dochodzi do tego także traktowanie dziecka w sposób rażąco przedmiotowy, na zasadzie towaru czy produktu, a nie pełnoprawnej osoby. Uzasadnione kontrowersje wzbudza też przyjmowanie przez przemysł związany z praktyką zapłodnienia pozaustrojowego postaci współczesnej eugeniki, przejawiającej się m.in. na etapie diagnostyki preimplantacyjnej, a w niektórych krajach także aborcji selektywnej wskutek przypadkowego poczęcia „nadliczbowego” dziecka. Dzieci poczęte w ten sposób pozbawione są prawa do poznania własnej tożsamości. Z kolei, poprzez oferowanie parom komórek rozrodczych osób trzecich, tworzone są celowo niepełne rodziny. Innym problemem jest przemilczanie przed kobietami, którym oferuje się zapłodnienie in vitro, wiążącego się z nim ryzyka zdrowotnego.


mp/ordoiuris.pl