- Czas pandemii pogłębia problemy alkoholowe - wskazał ks. Marek Dziewiecki, oceniając dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu. Wynika z nich, że w 2020 roku w samym tylko Radomiu wydano aż 237 mln złotych na alkohol. To rekordowa liczba.

- Dzieje się tak w sytuacji, gdy jednocześnie wzrasta liczba osób uzależnionych od innych substancji psychotropowych, a także liczba osób popadających w uzależnienia behawioralne, czyli w uzależnienia na przykład od hazardu, pornografii, pracy, jedzenia, urządzeń elektronicznych, internetowych stron społecznościowych, od kredytów, lęków, agresji - kontynuował ks. Dziewiecki.

W jego ocenie uzależnienie dowodzi tego, że człowiek nie radzi sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, których objawami są bolesne i niepokojące emocje.

W ocenie ks. Dziewieckiego to dobrze, że media coraz częściej informują o przypadkach tych osób, które poprzez używki i alkohol próbują zapomnieć o problemach życia codziennego.

Zdaniem k. Dziewieckiego zamiast popadać w uzależnienia lepiej wyciągać wnioski z trudnych przeżyć i zmieniać na dojrzalsze swoje zachowania, więzi, wartości czy normy moralne. Podkreślił, że uzależnienie nie rozwiązuje problemu.

- Przeciwnie, sprawia, że nasza sytuacja życiowa jeszcze bardziej nas niepokoi, a przez to wpycha nas w kolejne uzależnienia. Jedynie nieliczni ludzie potrafią odzyskiwać wolność - przestrzegł.

Sierpień jest w Polsce miesiącem abstynecji.

jkg/opoka