Warszawska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego zarekomendowała projekt pt. "Edukacja seksualna - dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych". Mazowiecka kurator oświaty złożyła pisemne uwagi do projektu, jednak nie zostały one uwzględnione przez Warszawę - informuje wpolityce.pl

Autorem projektu jest anonimowa mieszkanka. Projekt znalazł się po raz trzeci wśród projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego.

Całkowity koszt projektu wyniesie zaś 3 226 000 złotych. Projekt przewiduje 200 warsztatów dla młodzieży i 50 dla rodziców.

Swoje uwagi odnośnie projektu wyraziła mazowiecka kurator oświaty.

- Prawo nie przewiduje kompetencji samorządu terytorialnego do realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżonych dla organów administracji rządowej oraz szkół i  placówek. (…) jest adresowany głównie wprost do młodzieży, czyli także osób małoletnich, pozostających pod władzą rodzicielską - wskazała kurator Aurelia Michałowska.

Portal wpolityce dotarł do pisma, jakie wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska wysłała w odpowiedzi na uwagi kurator. Kaznowska wskazała, że "przepisy prawa oświatowego nie przewidują nadzoru pedagogicznego nad konsultacjami społecznymi w formie budżetu obywatelskiego".

- Informuję, że w budżecie obywatelskim na 2020 roku projekt „Edukacja seksualna w Warszawie - dobrowolne warsztaty” jeśli zostanie wybrany przez mieszkańców nie będzie przewidziany do realizacji w placówkach oświaty - czytamy w odpowiedzi.

- Nie są zatem uzasadnione obawy i wątpliwości wyrażone w wystąpieniu Pani Kurator polegające np. na ingerencji w/w w program zajęć szkolnych. Ewentualne warsztaty, które nie będą realizowane w placówkach edukacyjnych nie są także objęte obowiązkiem informacyjnym o którym mowa w Pani piśmie - pisze dalej wiceprezydent Warszawy.

jkg/wpolityce