05.10.16, 16:38

Austriacki kardynał będzie nauczał uchodźców o chrześcijaństwie

Arcybiskup Wiednia wydaje dla uchodźców broszurę o chrześcijaństwie

Aby uchodźcy i imigrancji szanowali chrześcijańskie symbole, tradycje i kluturę arcybiskup Wiednia kardynał Christoph Schönborn wydał w nakładzie 34 tysięcy broszurę zatytułowaną „Szczęść Boże w Austrii”. Broszura została wydana w dwóch wersjach: po niemiecku i arabsku i po niemiecku i farsi (język z Afganistanu i Iranu).

Broszura, powiedział kardynał, ma pomóc imigrantom w zrozumieniu chrześcijańskich korzeni i tradycji Austii, od Bożego Narodzenia i wolnych niedziel do wolności religijnej i tolerancji.

Kardynał Schönborn jest krytyczny wobec napływu muzułmańskich uchodźców. W kazaniu wygłoszonym 12 września, na odbywajacym się od 333 kościelnym święcie upamiętniającym Odsiecz Wiedeńską powiedział: Czy będzie muzułmański podbój Europy? Wielu muzułmanów chciałoby tego i mówi: Europa jest skończona.

za: euroislam.pl