,,Ataki zła spiętrzą się. [...] Potem będzie wielki cud zmartwychwstania' - zdjęcie
09.06.21, 11:45Fot. via: Pixabay

,,Ataki zła spiętrzą się. [...] Potem będzie wielki cud zmartwychwstania'

29

Pan Jezus mówił: „Dziecko Moje, powiedz dzieciom Moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, żeby ocaleć od niszczącej mocy zła”

Z dzienników duchowych Alicji Lenczewskiej

CZAS STAWANIA W PRAWDZIE

Jest czas selekcji, czas stawania w Prawdzie i konieczności opowiedzenia się, po czyjej jest się stronie: Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode Mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z Moją wolą zawartą w Ewangelii.

Nie można, będąc świadomie przy Mnie, deklarując Mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata. A ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat – ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej.

Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania Mojego Imienia, tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów Moich tam otrzymywanych.

Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron: w stronę Boga albo w stronę szatana, który, jak pająk, swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej” (3 kwietnia 1994 roku, Wielkanoc).

UKRYWAM SIĘ, ABY NIE ZNIEWOLIĆ WSPANIAŁOŚCIĄ MOJEGO DARU

„Pragnę dla was waszego szczęścia, jakiego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić i przeczuć. Cała historia ludzkości i historia każdego człowieka tak jest prowadzona przeze Mnie, abyście otrzymali przygotowanie do zjednoczenia się ze Mną w wieczności. Teraz możecie stykać się ze Mną w modlitwie, w medytacji nad Moim życiem, Słowem, znakami, jakie wam dałem i nieustannie daję. Znakiem najbardziej wymownym jest Moja obecność w Eucharystii. Jestem ukryty w Hostii i przez Jej spożycie następuje spotkanie duszy ze Mną żywym i prawdziwym, choć ukrytym dla umysłu i zmysłów ciała.

Poznawać Mnie i dotykać można sercem kochającym i ufnym – sercem dziecka. Im większa wiara i miłość, tym zjednoczenie ze Mną mocniejsze i poznanie głębsze.

Strzeż się bezmyślnego i obojętnego przyjmowania Mnie w Komunii św. Jest to wielki grzech i profanacja Mojej Miłości i Mojego Daru zrodzonego we Krwi Golgoty.

Dziecko Moje, jakże bardzo muszę się ukrywać, aby nie spalić twej duszy ogniem Mojej Miłości i aby nie zabić twojego ciała mocą Mej Ojcowskiej czułości. A przecież tak bardzo kocham i pragnę być kochany” (3 kwietnia 2002 roku).

STRATEGIA DZIAŁANIA SŁUG SZATANA

„Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści Złego. Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera żądnego władzy i zemsty na Bogu i Jego stworzeniach.

Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom Moim główne aspekty i przejawy działania Złego.

Święty Paweł powiedział, że główna walka od stworzenia świata toczy się na poziomie pierwiastków duchowych. Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu nad duszami ludzkimi, które otrzymały życie wieczne i przeznaczone są do życia w Bogu. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego, a jednocześnie wolnym wyborem jakości tego życia w zjednoczeniu z Bogiem albo z szatanem.

Ja posługuję się Miłością i Prawdą, bo nimi jestem, i prowadzę ku jedności. Mój wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa, i prowadzi ku rozbiciu. Trzeba zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi św. Paweł (Ef 6,10-18), i odrzucić wszystko, co ma choćby pozór zła.

Dziedziny życia, które szczególnie są atakowane, to: serce, umysł i ciało.

Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm.

Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę.

Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety – przez jego komercjalizację i uznanie go za źródło uciech.

Działania szatańskie obejmują:

  1. Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości (kult materii).
  2. Religię – w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.
  3. Stosunki społeczne – kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież. Ubóstwienie człowieka – jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i uśmiercanie), dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego, przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.

Celem jest tzw. nowy świat – nowa era – według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym – totalitarnym, opartym na możliwościach współczesnej techniki. Tak zwany nowy porządek tworzony przez Kościół szatana.

Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet za symptomy postępu cywilizacyjnego. To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają. Wy, wierne dzieci Moje, powołane jesteście, aby wraz ze Mną i Maryją przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu oblicza ziemi i tryumfie Moim w duszach ludzkich” (23 maja 2002 roku).

A GDZIE TY JESTEŚ?

„Celem twojego życia i twojego powołania jest miłować Mnie i każdego człowieka – każde dziecko Moje zrodzone z Miłości i dla Miłości. Największym Moim bólem jest to, że Moje dzieci opuściły Mnie. Jestem samotny i opuszczony, jak wtedy na Krzyżu Golgoty. Ta scena i ta sceneria trwa i potęguje się z dnia na dzień: Jest obojętny tłum, są ciekawscy żądni widoku krwi, są wrogowie uradowani w swej zwycięskiej nienawiści. Tych jest wielu.

A przy Mnie tylko Matka Moja, Jej siostry, młodzieniec kochający Mnie szczerze i nawrócony grzesznik wołający o miłosierdzie w godzinie śmierci. A gdzie ty jesteś? Z kim się utożsamiasz na tej współczesnej Golgocie, którą jest świat i pragnący Mnie zabić, aby ogłosić siebie bogami?

Żądza władzy jest cechą szatańską. Teraz szatan w swych sługach jawnie walczy ze Mną w ludzie Moim i Moich apostołach. I przygotowuje współczesną Golgotę Kościołowi Mojemu.

Na Golgocie umarło to, co pochodziło ze świata. W bólach umierało i umarło ziemskie ciało Moje.

Ja nie umarłem – zmartwychwstałem i przyoblekłem się Ciałem wziętym z nieba – z Ojca Mojego.

Tak i Kościół Mój w bólu odda to, co wziął ze świata. I będzie wydawało się, że umarł. I uraduje się szatan i sługi jego – jak uradowali się wtedy w Jeruzalem. Lecz krótki będzie czas ich pozornego zwycięstwa, bo nadejdzie poranek Zmartwychwstania Kościoła Świętego, nieśmiertelnego, rodzącego nowe życie na ziemi – świętość dzieci Moich” (11 listopada 2000 roku).

NIEPOKALANE SERCE MARYI ZWYCIĘŻY

„Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy, w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca.

Cierpi Mój Kościół, jak Ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak Ja poraniony byłem, i jak drogę na Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest, i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było Ciało Moje. I słania się, i upada, jak Ja pod brzemieniem Krzyża, bo też niesie Krzyż dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku Zmartwychwstaniu przez Golgotę i Ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielne go nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników.

I nadchodzi świt i wiosna świętego Kościoła, choć jest anty-Kościół i jego założyciel Antychryst. Choć są prorocy Lucyfera i kapłani, i karna armia masonerii, i wiele ogniw i organizacji na ich usługach. I chociaż jest światowy sanhedryn kierujący Kościołem szatana na ziemi. Choć podporządkowali sobie rządy i bogactwa i wydaje się, że wszystko zatruli i kierują światem ku jego zgubie.

Antychryst nie jest Bogiem, niczego nie może stworzyć, a pragnie tylko niszczyć to, co stworzył Bóg. I małpując Boga, kaleczy, rani, zniekształca, zatruwa jadem lęku, bólu i śmierci.

Anty-Kościół jest odwrotnością Kościoła prawdziwego w swych strukturach, celu i działaniu.

W miejscu Życia jest śmierć, w miejscu Prawdy jest kłamstwo, w miejscu Miłości – nienawiść, w miejscu Wybaczenia – zemsta, w miejscu Wolności – zniewolenie, w miejscu Pokory – pycha, w miejscu Miłosierdzia – okrucieństwo. I tak można wymienić wszystkie dobra duchowe zawarte w Ewangelii i rozpoznać ich przeciwieństwa, które są treścią nauki i działania tych, którzy walczą z Kościołem Moim, z Moimi umiłowanymi, cierpiącymi dziećmi. Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi.

Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej Prawdy kłamstwa synów ciemności, i każdy człowiek według własnej woli w obliczu tej Prawdy będzie musiał wybrać Królestwo Mojego Ojca albo oddanie siebie na wieczność ojcu kłamstwa.

I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci Wielkiej Nierządnicy Kościoła Antychrysta i tych, którzy mu służyli spośród dzieci Moich.

Maryja jest Tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła Mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej Świętości. Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i słowa Bożego i wypełniać wezwania Mojej Matki i wezwania Mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II, i modlić się, i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich” (8 czerwca 2002 roku).

„Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się Ofiara Moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła – czas ofiary chrześcijan. Czas Ofiary Krzyżowej Mojego Ciała, którym jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem się w szatanie.

Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego” (15 lutego 2000 roku). […]

„Eskalacja zła musi się wypełnić. Tak jak wypełniła się wobec Mnie dwa tysiące lat temu, tak teraz dąży do pełni wobec Mojego Kościoła i wobec wielu wiernych dzieci Moich. Potem będzie cud zmartwychwstania wiary i miłości, gdy wkroczę z mocą, by położyć kres panowaniu szatana i sług jego” (29 kwietnia 2006 roku).

logo

Komentarze (29):

Antychryst to zaraza na chory umysł.2021.06.9 18:40
Jedyne co szatan - Adam - Jezu wam da to prostytutka na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat co was tak zniewoli że będziecie robić to co wam każe, a będziecie uważać że wykonujecie własną wolną wolę i że to lubicie. Ostatecznie oferują wspaniałe widoki pełne kolorów i drogich kamieni za cenę że każdy jest mężem każdego i każda kobieta jest żoną wszystkich - ale to dla części tych 'wybranych" co oddali dla niego życie i godność.
Antychryst to iskra to zaraza2021.06.9 18:24
A pan Jezus łże jak zwykle - bo jest małpą i jego wizerunek męskości jest małpi. On szata nie reprezentuje prawdy tylko jedną trzecią prawdy - My Lucyfer jesteśmy prawdą pierwszeństwa - czyli zawsze będziemy twierdzić że mężczyzna ma prawo do wielu kobiet a układ odwrotny zasługuje bezwzględnie na śmierć - to znaczy bez litowania się bez rozpatrywania pokuty bo to też są ludzie, czyiś rodzice, czyjeś dzieci, czyiś przyjaciele. My zawsze powiemy że Tygrys jest ładniejszy o słonia bo jesteśmy prawdą czyli prawdą pierwszeństwa. My zawsze powiemy że kobiety nie zasługują na wolność bo twierdzą że stary bogaty murzyn dostosowany i w garniturze jest ładniejszy od młodszego od nich, europejskiego chłopca, niedostosowanego ubiorem o niewieściej urodzie, którego utrzymuje matka. My tak powiemy bo reprezentujemy prawdę pierwszeństwa - On Jezu reprezentuje drugą prawdę czyli prawdę kobiet - prawdę tych co miłują bez foremnie. A mężczyźni tego świata reprezentują trzecią prawdę - czyli wybiórczość - czyli w umyśle się zgadzają z pierwszą ale nic w tym kierunku nie robią bo nie mają sił albo chcą mieć własne zdanie i w tej mieszaninie ostatecznie nie dbają o nic bo ważniejsza jest dobra atmosfera na debacie np imprezowej. Więc są trzy prawdy; Prawda pierwszeństwa, Prawda wspólnoty czyli prawda kobiecości i prawda własnego zdania - a Jezus reprezentujący jedną z nich - prawdę wspólnoty - twierdzi że reprezentuje prawdę.
matis892021.06.9 16:34
Fronda nie staje w prawdzie i służy Antychrystowi. Episkopat nie tylko nie przestrzega owieczki przed pułapką Antychrysta jaką są jego demoniczne, ABORCYJNE szczepionki, ale Episkopat nagania owieczki Antychrystowi poprzez wspieranie aborcyjnych szczepionek Antychrysta jako dobre. Episkopat w zdradzie Judasza popiera także PISowskie państwo bezgotówkowe Antychrysta do Znamienia Bestii, co PIS wspiera oficjalnie. I przed tą obecną pułapką Antychrysta Episkopat nie przestrzega owieczek. Także Frondo nie mów o stawaniu w prawdzie bo ją odrzucacie.
Anonim2021.06.9 15:21
Co oni korfa biorą, że takie dyrdymały są w stanie tworzyć??? To musi być zaj.ebisty stuff!!!
I tylko na to cię stać???2021.06.9 15:50
na taki komentarz??? co ty musisz brać, że masz tak zryty mózg, że nawet kilku zadań nie potrafisz sklecić a co dopiero wyrazić jakąś myśl ??? umiesz czytać ze zrozumieniem ??? odpowiem za ciebie NIE :) inaczej byś bredni nie pisał, szlalom :D pusty człowieku.
xyz1232021.06.9 15:50
duzo slonca, malo wodu, IQ wiewiorki wiesz jak jest obecnie na Bliskim Wschodzie, a sobie wyobraz jak bylo kilka tys. lat temu...
Anonim2021.06.9 16:54
A coś po polsku, bo nie rozumiem?
JEZUS JEST PANEM !2021.06.9 14:08
JEZUS JEST PANEM, Jedynym bytem (osobą) we wszechświecie KTÓRA NIC OD NIKOGO NIE CHCE, WSZYSTKO POSIADA - JEST ŹRÓDŁEM WSZYSTKIEGO - MIŁOŚCI, WOLNOŚCI, WSZELKIEGO DOBRA - DAWCA WSZYSTKIEGO - ON MOŻE TYLKO DAWAĆ - NIE ZABIERAĆ - DLATEGO JEZUS JEST MOIM PANEM - czy Twoim również ? - nie bój się otwórz swoje serce i zaproś Jezusa - ON PRZYJDZIE - KOCHAM CIĘ JEZU !
rebeliant2021.06.9 14:50
A może Jezus jest PANIĄ ? Jezus nie jest dawcą wszystkiego, gdyż nie dał wszechmocy. Ponadto nie ma wolności w hierarchii - toteż podobne boguchwałki to można opowiadać... no już chyba tylko zboku na wysokości.
JEZUS JEST PANEM !2021.06.9 14:53
JEZUS JEST PANEM, Jedynym bytem (osobą) we wszechświecie KTÓRA NIC OD NIKOGO NIE CHCE, WSZYSTKO POSIADA - JEST ŹRÓDŁEM WSZYSTKIEGO - MIŁOŚCI, WOLNOŚCI, WSZELKIEGO DOBRA - DAWCA WSZYSTKIEGO - ON MOŻE TYLKO DAWAĆ - NIE ZABIERAĆ - DLATEGO JEZUS JEST MOIM PANEM - czy Twoim również ? - nie bój się otwórz swoje serce i zaproś Jezusa - ON PRZYJDZIE - KOCHAM CIĘ JEZU !
"rebeliancie"? WŁĄCZ MYŚLENIE! NIE BOLI!2021.06.9 23:01
LECHU K...! ..OBRAŻANIE BOGA SPRAWIA CI PRZYJEMNOŚĆ??... JESTEŚ TYLKO MARNYM CZŁOWIEKIEM..! WIĘC... JAK ŚMIESZ TAK PISAĆ!?? Piszesz, o Panu Jezusie, jako "Pani"?! ... Masz zaniki pamięci....!?.. PRAWDA WAS BOLI! ... Zapominasz, ŻE --TO WY---ZDRAJCY--- GO-- Ukrzyżowaliście--- ?? PAN JEZUS PRZECIEŻ JEST ---- OSOBĄ -- HISTORYCZNĄ--- ! NIKT TEGO NIE ZAPRZECZY! -- NIGDY Z BOGIEM NIE WYGRACIE! .. Cytuję: "JEZUS JEST PANEM, TYLKO JEZUS JEST PANEM, ... PO WSZELKIE CZASY, KRÓLEM KRÓLÓW JEST "!... ALLELUJA...ALLELUJA!
JPIII2021.06.9 13:50
Atak zła już nastąpił. Stary pedophil bóg gwałcił 13-letnie dziecko maryśkę. Potem maryśka wyprodukowała pedała chrystka jezuska, który łajdaczył się z 12 pedałami apostołami. A katole odprawiają modły do takiego bydlaka.
plum2021.06.9 15:48
Myślisz, że komuś naurągałeś, czy zrobiłeś krzywdę prócz samemu sobie? Na prawdę? Gościu stoisz nad grobem i myślisz, że wywracasz świat do góry nogami. Badałeś się psychiatrycznie?
kargul z pawlakiem2021.06.9 16:42
taż to osobe tak uczoną to przyjemnie posłuchać
Panie Boże!2021.06.9 23:09
O MÓJ JEZU!.... Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,.... zaprowadź wszystkie dusze do Nieba! .... I dopomóż szczególnie tym, ..... KTÓRZY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA! AMEN! ... BOŻE MIŁOSIERNY, PROSZĘ, DAJ ŁASKĘ NAWRÓCENIA LECHOWI, TEMU BIEDNEMU GRZESZNIKOWI, KTÓRY TU TAK BARDZO GRZESZY, OBRAŻAJĄC CIEBIE I CAŁY NASZ KOŚCIÓŁ!
tymczasem w prawdziwym świecie2021.06.9 13:50
Pierwszy raz w historii badań poparcie dla równości małżeńskiej dla par jednopłciowych sięgnęło w Stanach Zjednoczonych 70 proc. - pokazuje nowy sondaż. Za legalnością małżeństw osób tej samej płci jest ponad połowa wyborców konserwatywnej partii republikańskiej, a także większość każdej z badanych grup wiekowych.
Ejże! ..A Tymczasem?.. PISZ NA TEMAT!2021.06.9 23:15
Tymczasem, koleś,... to nie zmieniaj tematu!... Co niewygodny temacik dla was odszczepieńców !??
robaczek2021.06.9 13:49
i ANTYSEMICI z frondy promuja SEMICKA RELIGIE KATOLICKA ;] ............................... śliczne........................ no inteligentni to wy za bardzo nie jestescie ............;]
Anonim2021.06.9 13:42
Posrałem się na miętowo za strachu, posrałbym się jeszcze bardziej, gdyby nie to, że przeżyłem już tak ze 30 "gwarantowanych końców świata".
MaxFiend2021.06.9 12:51
"Potem będzie" - wszystko będzie potem, tak działa czas. "Kiedy?" - to lepsze pytanie, ale zawsze możliwa jest odpowiedź: nigdy :-D
"Maxie!"2021.06.9 23:19
Jedziesz na odległość! ...Kogo z nas obchodzi twoje g....!? Przecież ty sam jesteś jednym wielkim g.... wartym ... pół-człowiekiem!
trzaska2021.06.9 12:26
i któż jak Bóg
plum2021.06.9 12:25
Fajnie, że to daliście. Ale sami nazywacie uzurpatora, heretyka i Fałszywego Proroka, "Drogim Ojcem Świętym Franciszkiem", papieżem. To tak jakbyście nakazywali zachowywać czystość przedmałżeńską a sami każdą noc spędzali z inną kobietą/mężczyzną.
turkish fish2021.06.9 12:21
A ja wybieram SZATANA. Nie straszy wiecznym potępieniem, piekłem, itd. Jest wyluzowany i takiego ziomala to ze świecą szukać
trzaska2021.06.9 12:31
Twój wybór skoro mu bezgranicznie wierzysz, jak dobrze przeczytałeś to piszą tam o ojcu kłamstwa, powodzenia w drodze na wieczne męki.
robaczek2021.06.9 13:48
a skad wiesz ze w twojej książeczce pisa prawde ....................................... przeciez to plemienne opowiesci sprzed tysiecy lat ;] .............................. i to jescze nie twojego plemienia ;]
Anonim2021.06.9 12:15
Zarządzanie strachem podstawą koncepcji działania czarnych pijawek.
edi2021.06.9 12:12
JEZUS JEST PANEM, Jedynym bytem (osobą) we wszechświecie KTÓRA NIC OD NIKOGO NIE CHCE, WSZYSTKO POSIADA - JEST ŹRÓDŁEM WSZYSTKIEGO - MIŁOŚCI, WOLNOŚCI, WSZELKIEGO DOBRA - DAWCA WSZYSTKIEGO - ON MOŻE TYLKO DAWAĆ - NIE ZABIERAĆ - DLATEGO JEZUS JEST MOIM PANEM - czy Twoim również ? - nie bój się otwórz swoje serce i zaproś Jezusa - ON PRZYJDZIE - KOCHAM CIĘ JEZU !
"edi', Masz rację!...CHWAŁA PANU...!2021.06.9 23:31
Pan Jezus też jest MOIM PANEM.. I CAŁEJ MOJEJ RODZINY! .. NIE WIEM JAK MOGŁABYM ŻYĆ BEZ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO! ... Gdy byłam Na Jasnej Górze w Częstochowie u spowiedzi, pomimo moich grzechów dowiedziałam się, ŻE JEZUS MNIE KOCHA pomimo wszystko! Aż się rozpłakałam... Nie kocha się za coś, ...tylko pomimo wszystko. ! To podobnie, jak rodzice dzieci kochają, też pomimo tego ile czasami narobią zła!