Ustawa zakazuje aborcji, z wyjątkiem przypadków gwałtu, kazirodztwa oraz ochrony życia i zdrowia fizycznego matki. Ponadto w przypadku gwałtu i kazirodztwa aborcja dozwolona jest przez pierwsze 10 tygodni od zapłodnienia.

Ofiary nie będą przy tym musiały sporządzać notarialnie poświadczonego oświadczenia, że doszło do gwałtu. Wcześniej bowiem zgłaszane były tego rodzaju propozycje.

Aborcja będzie dopuszczalna także ze względu na śmiertelne wady płodu.

Ponadto sam zabieg aborcji będzie mógł zostać wykonany jedynie w szpitalach lub należących do nich przychodniach. Oznacza to delegalizację klinik aborcyjnych. Zaś lekarze, którzy mimo to przeprowadzą zabieg aborcji lub nie złożą odpowiednich raportów, utracą licencje lekarskie.

Indiana to pierwszy stan, który wprowadził przepisy antyaborcyjne od czasu wydania orzeczenia Sądu Najwyższego USA, mocą którego uchylono zasadę wynikającą z orzeczenia Roe vs Wade. W tym wyroku z kolei Sąd Najwyższy zagwarantował prawo do aborcji na terenie całego kraju. Obecnie kwestia ta została pozostawiona w gestii ustawodawstwa poszczególnych stanów.