Przed głosowaniem szef klubu PiS Ryszard Terlecki wycofał poprawki przywracające w projekcie noweli przepisy dot. możliwość przeprowadzenia tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń.

Ustawa zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej, którą zastąpi Izba Odpowiedzialności Zawodowej. W ten sposób Polska spełni warunek Komisji Europejskiej dot. odblokowania środków  z unijnego Funduszu Odbudowy.