Jak ujawnił raport amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Kreml wobec przedłużającej się wojny na Ukrainie przygotowuje przepisy zmuszające firmy do pracy na rzecz sił zbrojnych nawet w święta oraz w porze nocnej.

Zobowiązane do respektowania nowych regulacji, mających stymulować rosyjską gospodarkę, byłyby podmioty zarówno państwowe, jak i prywatne.

Jak zdiagnozowano na Kremlu inwazja na Ukrainę ukazała braki w zaopatrzeniu armii, w szczególności niedobory materiałów potrzebnych do naprawy sprzętu wojskowego.

Działania podejmowane przez putinowski reżim zdają się sugerować, że zakończenia wojny na Ukrainie nie należy najprawdopodobniej spodziewać się w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej.