Na początku słyszymy słowa narratora, który mówi:

Nie uwierzysz. Niemiecka przewodnicząca KE właśnie zakomunikowała, że tysiące nielegalnych imigrantów z Włoch ma być relokowanych do innych państw”.

Tu zacytowano słowa Ursuli von der Leyen, która wezwała państwa członkowskie do stosowania:

[…] dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch”.

W tym kontekście wspomniano słowa Ewy Kopacz, Donalda Tuska czy Cezarego Tomczyka, którzy jednoznacznie opowiadali się za przyjęciem „każdej liczby” imigrantów. Narrator przypomina, że polska opozycja głosowała za projektem przymusowej relokacji. Dodaje:

Oni chcą ich w Polsce. O tym będą najbliższe wybory”.