Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił oskarżonym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kwalifikowany z art. 258 § 2 kk, handel oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej kwalifikowane z art. 263 § 1 i 2 kk, przemyt i obrót środkami odurzającymi kwalifikowany z art. 55 ust. 3 oraz 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, pranie pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą łączną do 20 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec dwóch oskarżonych nadal stosowny jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie nadzorował postępowanie dotyczące międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem broni. Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy prokurator podjął ścisłą współpracę z organami ścigania w Szwecji, przy wsparciu prokuratora z Eurojust oraz oficera łącznikowego na kraje skandynawskie. Postępowanie rozpoczęło się od zabezpieczenia przez służby szwedzkie transportu 10 Glocków z amunicją i magazynkami. W toku dalszych czynności ustalano, że z Polski do Szwecji biegnie kanał przerzutowy broni palnej i narkotyków. Kanał został zorganizowany przez obywateli Polski działających w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się przemytem broni palnej i amunicji oraz wewnątrzwspólnotowym obrotem środkami odurzającymi. Przemyt był prowadzony pod pozorem importu i eksportu legalnych towarów np. części samochodowych.

W toku śledztwa funkcjonariusze CBŚP udaremnili przerzut 2 kg klefedronu (3CMC), zabezpieczając narkotyki o czarnorynkowej wartości ok. 80 tysięcy złotych. Podczas próby następnego przemytu policjanci przejęli 3 jednostki broni maszynowej, 140 sztuk amunicji, tłumik i magazynki. Nielegalny towar miał przepłynąć przez Morze Bałtyckie do Szwecji. Był ukryty w silniku samochodowym, specjalnie przygotowanym do przemytu z usuniętymi wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi.

Podczas kolejnych czynności na terenie Jaworzna woj. śląskiego w pomieszczeniu garażowym ujawniono i zabezpieczono 7 sztuk broni palnej oraz łącznie 942 sztuk amunicji, w tym 1 sztukę broni typu Skorpion wraz z tłumikiem (pistolet maszynowy – broń szczególnie niebezpieczna), 2 sztuki broni CZ wz. 26 (pistolet maszynowy), 1 sztukę broni Mossberg model 88 kal. 12/70 (strzelba powtarzalna), 3 sztuki broni PPS 43 (pistolet maszynowy).

Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczenia mienia w wysokości 239.200 euro i 43.300 złotych.