Zbigniew Kuźmiuk: Zamiast nadwyżki - mały deficyt. Oto, dlaczego - zdjęcie
22.03.19, 08:05Fot. zbigniewkuzmiuk.pl

Zbigniew Kuźmiuk: Zamiast nadwyżki - mały deficyt. Oto, dlaczego

8

1. W ostatnią środę ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za 2 miesiące 2019 roku (styczeń-luty), z którego wynika, że mamy nieduży deficyt w wysokości 0,8 mld zł.

W okresie styczeń - luty tego roku zrealizowano 64,8 mld zł, czyli 16,7% planowanych dochodów 65,6 mld zł, czyli 15,8% planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 0,8 mld zł, czyli zaledwie 2,8% jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w wysokości 28,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 4 podatków (VAT, PIT, CIT podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był bardzo „wyśrubowany”.

2. W okresie 2 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 2,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o ponad 1,9 mld zł (o ok. 3,2 %).

Po 2 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były wyższe o 0,7 mld zł, czyli o 2,4%).

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 1,2 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 7,9 % r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były niższe o 4,8% (o ok. 0,5 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,9 % w ujęciu r/r.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w lutym w ujęciu rok do roku wzrost o 7,6%).

Natomiast wyższe po 2 miesiącach o blisko 8% wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 2 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.4,4 mld zł i było wyższe aż o 25,9% ( tj.0,9 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po dwóch pierwszych miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok. 3 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 2 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 65,6 mld zł tj.15,8 planu i było, aż o 8 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ministerstwo przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 3,4 mld zł, przekazano również wyższa niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 1,9 mld zł, a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,1 mld zł).

Przekazano już blisko 6,2 mld zł składki do budżetu UE (aż 32,1% składki rocznej), blisko 16,5 mld zł subwencji ogólnej dla jest ( 27% całej subwencji rocznej) i blisko 5 mld zł dotacji do FUS (10% dotacji rocznej).

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków i to aż o 8 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po dwóch miesiącach tego roku, miałby ponad 7 mld zł nadwyżki, a nie deficyt.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze (8):

Agnieszka Dz.2020.06.16 11:21
...
Agnieszka Dz.2020.06.19 9:17
...
Mirek2019.03.22 17:02
Wystarczy nie kraść . Jeżeli w jakimkolwiek państwie jest za mało pieniędzy to znaczy ŻE W PAŃSTWIE TYM JEST ZA DUŻO ZŁODZIEI !!! . Tak było za rządów PO-PSL kiedy rozkradziono 500 miliardów złotych . Z VAT-u ukradziono 250 - 262 mld zł , z OFE ukradziono 153 mld zł .......plus reszta afer . To minister Sienkiewicz z rządu Tuska powiedział że Polska to CH...J , DU....A I KAMIENI KUPA . Ja takiej Polski nie chcę !!! .
JOANNA2019.03.23 20:16
Mirek, dodam że Premier, Tusk, który powinien bronić Polski , powiedział w TV : : POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ!" ! Pewnie to każdy słyszał wiele razy! To było przykro słuchać! To ci sami ludzie mają nami znowu rządzić ? Niedoczekanie ich!
anonim2019.03.23 22:40
Ja tego nie słyszałem, ale widzę na codzień !!!!!
AparatowyMłóckarniPropagandyDosypujeDwaWorkiLiczb2019.03.22 15:41
Aparatczyk machiny propagandy sukcesu. Pamiętam go z TV, jeszcze jako PSL-owskiego chłopka-roztropka z nacią kalarepy zamiast krawata i odciskiem beretu kombajnisty na czole. Naturszczyka sołeckiego obok politykierów siedemnastej klasy bonitacyjnej Kalinowskiego, Pawlaka czy Struzika. Za PiSu wyrobił sobie, zdaje się, doktorat z ekonomii. Upraw kalarepy.
Stachu2019.03.22 12:59
Bóg zapłać za to wyjaśnienie, ob.Kuźmiuk! Jest dobrze a będzie jeszcze lepiej! Dzisiaj wreszcie porządnie się wyśpię!
JanP2019.03.22 8:38
Gdyby Kuźmiuk miał vaginę, to byłby babą. Kreatywna księgowość 2018 roku się kłania p.Kuźmiuk.