Zbigniew Kuźmiuk: Dobra zmiana w rolnictwie! - zdjęcie
15.01.20, 07:20(fot. flickr)

Zbigniew Kuźmiuk: Dobra zmiana w rolnictwie!

7

1. Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy zwiększające możliwości sprzedaży bezpośredniej przez rolników produktów przez nich wytwarzanych w gospodarstwach rolnych nie tylko osobom fizycznym ale także podmiotom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.


Po pierwsze została zwiększona wartość sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych przez rolników w ich gospodarstwach, zwolniona od podatku dochodowego, z dotychczasowej kwoty 20 tysięcy zł do 40 tysięcy złotych.


Po przekroczeniu tej kwoty rolnicy sprzedający produkty wytworzone we własnym gospodarstwie zapłacą podatek w wysokości tylko 2% wartości sprzedaży detalicznej, przekraczającej kwotę 40 tys. zł rocznie.


Co więcej teraz ta sprzedaż nie musi dotyczyć tylko osób fizycznych (jak to obowiązywało dotychczas) ale także może być realizowana na rzecz sklepów, stołówek i restauracji zlokalizowanych na terenie województwa na terenie którego znajduje się gospodarstwo rolne.


2. W ostatnich dniach ministerstwo rolnictwa poinformowało, że od połowy lutego tego roku wprowadza możliwość legalnego uboju zwierząt (bydła, trzody chlewnej i drobiu) we własnym gospodarstwie rolnym z przeznaczeniem na sprzedaż.


Do tej pory rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne mogły sprzedawać konsumentom przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego ale usługę uboju rolnik musiał zlecić wyspecjalizowanym ubojniom.


Teraz rolnik będzie mógł zrealizować ubój we własnym gospodarstwie rolnym po spełnieniu podstawowych wymogów sanitarnych i odbyciu krótkiego kursu rzeźnika, a z uzyskanego w ten sposób mięsa będzie wytwarzał wędliny i sprzedawał je konsumentom.


To swoisty przełom w dotychczasowej polityce rolnej w naszym kraju, przetwórstwo produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, było do tej pory bardzo poważnie ograniczane różnego rodzaju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi.
3. Polscy rolnicy otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe jeszcze w tym roku jeżeli poprawią dobrostan hodowanych zwierząt i będą je wykorzystywali do przetwarzania we własnych gospodarstwach.


Na początku stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z budżetu UE, którego celem jest przeznaczenie kwoty ok.50 mln euro w 2020 roku dla rolników poprawiających warunki hodowli zwierząt w swoich gospodarstwach.


Minister rolnictwa zdecydował się zaproponować te dodatkowe środki na poprawę dobrostanu zwierząt jeszcze w ramach kończącej się w tym roku perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dodatkowej pomocy finansowej dla rolników zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które będzie obowiązywać od 15 marca tego roku ale już teraz ustalono jakie warunki dla zwierząt muszą ulec poprawie i jakie kwoty będą za to dodatkowo wypłacane.


4. I tak jeżeli rolnik zwiększy przestrzeń do życia przypadającą na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika), co najmniej o 20% w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni, albo zapewni zwierzętom dostęp do wybiegu lub pastwiska, to będzie otrzymywał dodatkowe środki, na każde takie zwierzę.


Stawki tej pomocy wyniosą w wymiarze rocznym- 595 zł na krowę mleczną (za zwiększenie powierzchni w budynkach), 329 zł na krowę mamkę (za dostęp do wybiegów), 185 zł na krowę mleczną (za wypas na pastwisku), 301 zł za lochę i 24 zł za tucznika.


Wnioski o tę dodatkową pomoc rolnicy będą mogli składać w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po opublikowaniu wspomnianego wyżej rozporządzenia przez 2 miesiące od 15 marca do 15 maja, a środki zostaną wypłacone w II połowie roku.

 

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze (7):

bezlitosny internauta2020.01.15 14:47
Zbigniew Kuźmiuk - w 1986 roku, za schyłkowego Jaruzela - zapisał się do satelickiego ZSL.
producent super kiełbas 2020.01.15 14:30
A skorzystają wszyscy i rolnicy i konsumenci Bo będą mieli okazję zjeść normalne mięsko
rozbawiony2020.01.15 9:46
Bo. A chwile zabiorą im dopłaty z unii i niestety będzie na wsi bieda jak przed wojna
producent super kiełbas 2020.01.15 14:36
wieś zawsze się wyżywi
lidia2020.01.15 9:13
Kuźmiuk teraz dla PIS rolnicy to kułacy, a przedsiębiorcy to spekulanci.
anonim2020.01.15 7:57
System przetwórstwa Rolno Spożywczego i mafia trują Glifosatem Polaków youtube.com/watch?v=K_g_rrV3Pmg Renata Beger i inni rolnicy o ustawie zakazującej hodowli zwierząt na futra, chowu klatkowego etc. youtube.com/watch?v=XCkjOYcI8LM
Elektor2020.01.15 7:48
Brawo! Socjalizm tak! Wypaczenia nie! Teraz etap jest taki że wspieramy kułaków pieniędzmi społeczeństwa. Będzie elegancko, drożej, ale i społeczeństwo stać, bo też dostają 500+ i emerytury z d. wzięte itd. Gomułka z ukontentowaniem przygląda się zza światów z aprobatą kiwając głową.