Do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o rozpoznanie sprawy byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL sędziego Wojciecha Hajduka. Wniosek został przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Zarzuty dotyczą m.in. udzielania pożyczki mieszkaniowej z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 255 tys. złotych. Wniosek ten miał złożyć Hajduk w sposób nierzetelny, a po jego odrzuceniu podtrzymał ten wniosek i w grudniu 2013 roku z pożyczki skorzystał.

Wniosek ten miał zatwierdzić sędzia Waldemar Szmidt, wobec którego także został złożony wniosek o rozpoznanie sprawy.

Jak podaje portal TVP Info:

- Według rzecznika dyscyplinarnego sędziów, Szmidt miał podjąć działania „zmierzające do pozytywnego załatwienia nierzetelnego wniosku sędziego Wojciecha H. w ten sposób, że wniósł o przesunięcie środków budżetowych umożliwiających przyznanie i wypłatę sędziemu Wojciechowi H. wymienionej pożyczki w kwocie 255 tys. zł, co nastąpiło w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r.”.

 

mp/rzecznik.gov/pap/tvp info