Podobnie jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii, tak też we Francji zaczyna się tworzyć katolickie podziemie religijne. Jest to reakcja wierzących na ogólnokrajowy zakaz odprawiania Mszy Świętych z udziałem wiernych. Zakaz dotyczy także przyjmowania sakramentów świętych. Czy chrześcijaństwo czeka, podobnie jak w pierwszych wiekach, zejście do katakumb?

Od jakiegoś czasu wierni zbierają się już przed kościołami, żeby się modlić, jak na przykład przed kościołem Saint-Sulpice w ostatnią niedzielę zgromadziło się kilkaset osób, żeby się wspólnie modlić całymi rodzinami z dziećmi.

Władze francuskie jednak utrudniają nawet te modlitwy na wolnym powietrzu oraz wszczynają procedury mające takie religijne zgromadzenia uniemożliwić.

Jak czytamy w Le Figaro, we Francji pojawiło się już podziemie religijne. Kapłani odprawiają Msze oraz udzielają Komunii Świętej i innych sakramentów. Według dziennika Francuski Episkopat nie popiera tego typu praktyk i wyraża nadzieję, że niebawem restrykcje i ograniczenia zostaną zniesione.

mp/idziemy.pl/twitter