Górnicy francuscy w 1900 zjeżdżają windą do pracy w kopalni