Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda - zdjęcie
08.04.20, 08:45Fot. via Wikipedia, domena publiczna

Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda

16

PIERWSZE CZYTANIE

Proroctwo o cierpiącym słudze Boga

Iz 50, 4-9a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie!

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Zdrada Judasza

Mt 26, 14-25

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?»

On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».

Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»

On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».

Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (16):

Zarabiaj nawet 500zl dziennie2020.04.8 13:00
Siedzisz w domu??? Zacznij zarabiać! Nawet 1500zł w dzień  przez internet na stronie    --  https://inwestcrypto.com.pl -- Wystarczy Ci do tego komputer czy tablet. Nie musisz posiadać żadnej wiedzy! Doradcy zrobią wszystko za Ciebie! Koszt to jedyne 1000zł zwrot nawet do kilku H!
Protestant2020.04.8 11:15
"A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale /ma/ być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego." (2 Tm. 2,24-26)
Artur2020.04.8 10:02
Chłopy na ilustracji się całują ! Sodomia !!!!!!!
Stani2020.04.8 9:43
I wtedy Jezus rzekł: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeszcze tej nocy jeden z Was nie zdradzi. Na to odezwał się Judasz z drugiego końca stołu: - a ten Jezus jak sobie wypije, to się tylko do mnie przypiredala
ladychapel2020.04.8 9:32
Tak! Można by powiedzieć: ten kto złamie kwarantannę i mimo zakazu nawiedzi rodzinę by wspólnie spędzić święta - pozaraża pozostałych lub sam zostanie zakażony. Ale, katolik nie widzi w tym nic złego bo to przecież nie grzech łamać zalecenia, co mi tam ktoś będzie rozkazywać.
Tomasz2020.04.8 10:10
WYNOCHA Z TEGO PORTALU LOCHO LADY
Idź precz, szatanie!2020.04.8 9:07
"ladychapel", "ateusz", "Po 11 NIE BADZ OBOJETNY" i in. Ich daleki przodek - Judasz.
Jarek2020.04.8 9:04
Napiszę kolejny raz. Miało się wypełnić pismo. Syn Człowieczy miał być wydany. Czyli coś zaplanowane i przepowiedziane miało się wydarzyć. Kto nazwijmy to natchnął Judasza do zdrady? Dlaczego pozostali Apostołowie nie próbowali odwieść od tego Judasza? A może Chrystus zrobił to specjalnie wybierając Judasza na jednego z dwunastu. To Chrystus wybierał swoich uczniów. W tamtych czasach było na odwrót, to uczniowie wybierali nauczyciela. Chrystus powiedział: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem" Czyli musiał być jakiś Judasz, aby było ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Dlaczego zatem katolicy nienawidzą Judasza? Może jest na frondzie jakiś sensowny dyżurny ksiądz, aby to wyjaśnić.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.04.8 9:19
Problem jest szerszy. Z jednej strony doktryna KK zakłada wszechmocność, wszechwiedzę, wszechmądrość itp, itd Boga, ale z drugiej strony nie chce Jego czynić odpowiedzialnym za zło i grzech. Dlatego pojawiła się koncepcja diabła oraz tzw "wolna wola". Czyli w praktyce Bóg stracił swoje moce. Stał się na równi z diabłem źródłem podszeptywanych możliwości do wyboru. A wolna wola pozwala nam wybierać. Judasz zatem nie był przez Boga zdeterminowany. Miał wolną wolę dokonania swojego wyboru. Może jakby wybrał inaczej to Chrześcijaństwo byłoby oparte na innej historii? Dlaczego nie? Twierdzenie, że np. bez ukrzyżowania Bóg straciłby możliwość komunikacji z człowiekiem jest głupie. Dokonało się akurat przez taką sekwencję zdarzeń, ale mogło się też dokonać przez inną. Jasne?
Jarek2020.04.8 10:19
Wiem co to wolna wola i przez kog dana. Nie chodzi mi też o komunikację Boga z ludźmi, ale o Zmartwychwstanie. Nie sądzę aby Bóg stracił swoje moce. Po prostu nie odbiera tego co dał, czyli wolnej woli.
Styki2020.04.8 19:06
Jestes tepy jak siekiera do cukru.
Stani2020.04.8 9:53
Judasz jest świętym. To kolejny przykład na ścisłą współpracę katolickiego Boga z katolickim Szatanem. Począwszy od ks. Rodzaju (Genesis) obserwujemy to zjawisko.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.04.8 8:53
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was zagłosuje korespondencyjnie». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie? CDN
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.04.8 9:07
Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten jest w pisie ...
Precz z 🌈 zarazą!2020.04.8 9:09
"ten jest w pisie"? Aleś wymyślił... Faryzejski humor czystej wody. Musisz tak obnażać publicznie swoje pochodzenie? Żyd-antysemita? Braintwister? Toż tego nie ma nawet w Talmudzie.
ateusz2020.04.8 10:07
Ramen bracie